Informacija gyventojams

Šioje dalyje pateikiama gyventojams aktuali ligonių kasų informacija apie sveikatos priežiūros paslaugas, kompensuojamas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF). Taip pat – informacija apie privalomąjį sveikatos draudimą (PSD), pacientų teises ir pareigas, kaip savanoriškai atlyginti padarytą žalą PSDF biudžetui, kaip užsisakyti Europos sveikatos draudimo kortelę (ESDK). Čia rasite įvairias prašymų formas (jas galima atsispausdinti), Lietuvoje veikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų (ASPĮ) sąrašą ir kokios sveikatos priežiūros paslaugos, apmokamos iš PSDF biudžeto lėšų, jose teikiamos (sąrašas nuolat papildomas bei atnaujinamas) bei kitą naudingą informaciją.   

Ar jau pasinaudojote ligonių kasų teikiamomis paslaugomis? Prašome užpildyti anoniminę gyventojų aptarnavimo vertinimo anketą

Atnaujinimo data: 2024-02-05