Medicinos priemonių nuoma – tai privalomuoju sveikatos draudimu apdraustiems asmenims teikiama paslauga, kurios išlaidos yra kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) lėšų. Išsinuomoti  ir naudoti namuose galima dirbtinės plaučių ventiliacijos bei deguonies aparatus, paprastas ar išmaniąsias insulino pompas bei infuzines pompas – vadinamąsias skausmo pompas.

Medicinos priemonių nuomos išlaidos kompensuojamos tiems apdraustiesiems, kuriems medicinos priemonės pagal gydytojų konsiliumo išvadą yra būtinos sveikatos priežiūrai namuose užtikrinti. Medicinos priemonių nuomos bazinė kaina kompensuojama 100 procentų ir medicinos priemonių nuomos išlaidos kompensuojamos per įmones, kurios teikia medicinos priemonių nuomos paslaugas bei yra sudariusios sutartis su Valstybine ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK). Nuomos paslaugas teikiančios ir su VLK sudariusios sutartis įmonės privalo užtikrinti apdraustųjų aprūpinimą medicinos priemonėmis netaikydamos priemokos dėl technologinių ypatumų.

Ar būtina pacientui skirti gydymą brangiomis medicinos priemonėmis namuose, nustato gydymo įstaigos, teikiančios stacionarines sveikatos priežiūros paslaugas, gydytojų konsiliumas. Jei reikalingi dirbtinės plaučių ventiliacijos ir deguonies aparatai, konsiliume turi dalyvauti bent vienas gydytojas pulmonologas, jeigu būtina insulino pompa – gydytojas endokrinologas.

Atnaujinimo data: 2023-12-27