Korupcijos rizikos analizė

Korupcijos rizikos analizė – korupcijos rizikos ir jos veiksnių tam tikroje valstybės ar savivaldybės veiklos srityje ar procese, apimančiame vieno ar kelių viešojo sektoriaus subjektų veiklos sritis, nustatymas ir nagrinėjimas antikorupciniu požiūriu.

Korupcijos rizikos analizę atlieka Specialiųjų tyrimų tarnyba direktoriaus nustatyta tvarka, kuri yra skelbiama viešai.

Specialiųjų tyrimų tarnyba, nustatydama būtinybę atlikti korupcijos rizikos analizę tam tikroje valstybės ar savivaldybės veiklos srityje ar procese, apimančiame vieno ar kelių viešojo sektoriaus subjektų veiklą, nagrinėja išvadas dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo (jeigu atitinkamoje veiklos srityje ar procese buvo atliktas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas), korupcijos rizikos valdymo vertinimus, su jais susijusią informaciją, kitą Specialiųjų tyrimų tarnybos turimą ir prieinamą informaciją, atsižvelgdama į Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus patvirtintus korupcijos prevencijos prioritetus.

Korupcijos rizikos analizes galite rasti čia.

  • Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) 2023 m. kovo 21 d. gavo Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos raštą Nr. 4-01-2248 „Dėl atliktos korupcijos rizikos analizės išvadoje endoprotezavimo veiklos srityse pateiktų pasiūlymų įgyvendinimo“, kuriuo informuojama apie toliau tęsiamą iš dalies įgyvendintų ir įgyvendinamų pasiūlymų įgyvendinimo stebėseną, rekomenduojant įgyvendinti išvadoje pateiktus pasiūlymus. Šią informaciją planuoja paskelbti VLK ir Sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainėse ne vėliau kaip iki 2023-11-30 dienos. 
    VLK raštas SAM dėl STT atliktos KRA EP srityje 4K-5715 
    KRA išvadoje EP srityse VLK pateiktų pasiūlymų įgyvendinimo stebėsenos lentelė 
    EVIS operacijų ataskaitos pavyzdys
  • Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) 2021 m. sausio 27 d. gavo Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos raštą Nr. 4-01-647 „Dėl atliktos korupcijos rizikos analizės sąnarių endoprotezavimo veiklos srityse“, kuriuo informuojama apie atliktą korupcijos rizikos analizę sąnarių endoprotezavimo veiklos srityse. Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 9 dalimi, VLK 2022 m. balandžio 27 d. raštu Nr. 4K-3465 pateikė Specialiųjų tyrimų tarnybai informaciją, kaip VLK yra ar bus įgyvendinami šioje išvadoje pateikti pasiūlymai.

Dėl atliktos korupcijos rizikos analizės sąnarių endoprotezavimo veiklos srityse

Korupcijos rizikos analizės išvadoje pateiktų rekomendacinio pobūdžio pasiūlymų įgyvendinimas

Atnaujinimo data: 2024-05-29