Paslaugų aprašymai

Administracinių paslaugų aprašymai:​

Ne administracinių paslaugų aprašymai:

Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos valdomų duomenų teikimo tvarkos aprašo 1 priedas (Prašymo pateikti duomenis forma)

Atnaujinimo data: 2024-01-25