Ūkio subjektų priežiūra ir kontrolė

Ūkio subjektų priežiūra ir kontrolė – tai Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK) vykdoma asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių ir kitų įstaigų bei įmonių (toliau – įstaigos ir įmonės) veiklos priežiūra.

VLK tikrina sutartis su VLK ir teritorinėmis ligonių kasomis (TLK) sudariusių įstaigų ir įmonių teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurių išlaidos apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto, atitikties nustatytiems reikalavimams ir vaistų, medicinos pagalbos priemonių bei ortopedijos techninių priemonių, kurių įsigijimo išlaidos apmokamos PSDF biudžeto lėšomis, išrašymo, išdavimo (pardavimo) ir kitą su tuo susijusią įstaigų ir įmonių veiklos priežiūrą.

Vykdydami įstaigų ir įmonių veiklos priežiūrą, VLK ir TLK specialistai atlieka:

  • Įstaigų ir įmonių konsultavimą.

Tai prioritetinė VLK ir TLK vykdomos priežiūros dalis. Įstaigos ir įmonės konsultuojamos žodžiu, telefonu, raštu arba elektroniniu paštu. Taip pat visa aktuali informacija skelbiama VLK interneto svetainėje.

  • Įstaigų ir įmonių veiklos duomenų privalomojo sveikatos draudimo informacinėje sistemoje „Sveidra“ stebėseną.

Stebėsena vykdoma šalies ir TLK veiklos zonų mastu, siekiant gauti išsamią informaciją apie šių teritorijų gyventojams teikiamas PSDF biudžeto lėšomis apmokamas sveikatos priežiūros paslaugas, išduodamus kompensuojamuosius vaistus, MPP, OTP bei apie šių teritorijų gyventojų sveikatos priežiūrai tenkančias PSDF biudžeto išlaidas.

  • Planines ir neplanines kontrolės procedūras įstaigose ir įmonėse.
  • Taiko poveikio priemones, numatytas Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių ir kitų įstaigų bei įmonių, sudariusių sutartis su VLK ar TLK, veiklos priežiūros tvarkos apraše.
  • Įstaigų ir įmonių veiklos priežiūros analizę.
  • Grįžtamojo ryšio stebėseną.

Atnaujinimo data: 2024-04-03