Ūkio subjektų priežiūra ir kontrolė

Ūkio subjektų priežiūra ir kontrolė – tai Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK) vykdoma asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių ir kitų įstaigų bei įmonių (toliau – įstaigos ir įmonės) veiklos priežiūra.

VLK tikrina sutartis su VLK ir teritorinėmis ligonių kasomis (TLK) sudariusių įstaigų ir įmonių teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurių išlaidos apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto, atitikties nustatytiems reikalavimams ir vaistų, medicinos pagalbos priemonių bei ortopedijos techninių priemonių, kurių įsigijimo išlaidos apmokamos PSDF biudžeto lėšomis, išrašymo, išdavimo (pardavimo) ir kitą su tuo susijusią įstaigų ir įmonių veiklos priežiūrą.

Vykdydami įstaigų ir įmonių veiklos priežiūrą, VLK ir TLK specialistai atlieka:

Atnaujinimo data: 2024-01-29