Informacijos apie asmenį surinkimas

Informacija apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas viešojo sektoriaus subjekte (toliau – asmuo) renkama, teikiama į pareigas asmenį skiriančiam, teikiančiam ar paskyrusiam viešojo sektoriaus subjekto vadovui ir naudojama siekiant Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo (toliau - KPĮ) 3 straipsnyje nurodytų korupcijos prevencijos tikslų ir uždavinių. Vadovaujantis Įstatymo 17 str. 5 dalies nuostatomis (Informacijos apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas, pateikimo tvarka) viešojo sektoriaus subjektas privalo patvirtinti sąrašą pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas Specialiųjų tyrimų tarnybai (toliau – STT) pateikti informaciją, ir paskelbia jį savo interneto svetainėje. Į šį sąrašą įtraukiamos visos bent vieną iš KPĮ 17 straipsnio 4 dalyje nurodytų požymių atitinkančios pareigybės, taip pat į pareigas skiriančio ar teikiančio subjekto sprendimu – kitos viešojo sektoriaus subjekto darbuotojų pareigybės. Be to, KPĮ 17 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad „dėl asmenų, skiriamų ar teikiamų į šio straipsnio 5 dalyje nurodytą sąrašą įtrauktas pareigas, prašymas STT pateikti informaciją teikiamas visais atvejais. Dėl asmenų, skiriamų ar teikiamų į šio straipsnio 5 dalyje nurodytą sąrašą neįtrauktas pareigas, prašymas STT pateikti informaciją negali būti teikiamas“.

Į pareigas asmuo gali būti paskirtas tik gavus ir įvertinus informaciją iš STT. STT gauna iš kriminalinės žvalgybos subjektų ar kriminalinės žvalgybos pagrindinių institucijų, žvalgybos institucijų, kitų institucijų, įstaigų ir įmonių jų turimą KPĮ 16 straipsnyje nurodytą informaciją apie asmenį, taip pat duomenis iš valstybės registrų ir kitų informacinių sistemų ir šią informaciją kartu su savo apie asmenį turima informacija pateikia asmenį į pareigas skiriančiam, teikiančiam ar paskyrusiam subjektui.

Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos, įgyvendindama KPĮ 17 str. nuostatas, yra pasitvirtinusi sąrašą pareigybių, dėl kurių STT teikiamas prašymas pateikti informaciją apie skiriamą į pareigas asmenį. 

Pareigybių, dėl kurių Specialiųjų tyrimų tarnybai teikiamas prašymas pateikti informaciją apie skiriamas į pareigas asmenį, patvirtintas sąrašas 

Atnaujinimo data: 2023-11-21