>

Savanoriškas žalos atlyginimas PSDF

Savanoriškas žalos atlyginimas Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžetui – tai galimybė kaltininkui savanoriškai, kol teismui nepateiktas civilinis ieškinys, atlyginti visą žalą iš karto arba sudaryti sutartį dėl jos grąžinimo dalimis. 

 

Kokiais atvejais išieškoma žala PSDF biudžetui?

 

1. Žala PSDF biudžetui išieškoma, kai Lietuvos Respublikoje asmenims neteisėtai suteikiamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, kurių išlaidos apmokamos PSDF biudžeto lėšomis.

Žala išieškoma kai Lietuvos Respublikoje asmenims neteisėtai suteikiamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos ar (ir) išduodama vaistų, kurių išlaidos apmokamos PSDF biudžeto lėšomis. Tokie atvejai pasitaiko, kai sveikatos paslaugas gauna neapdrausti PSD asmenys, t. y., kai laiku nesumokama PSD įmoka. PSD įmoka turi būti sumokėta iki kiekvieno mėnesio paskutinės dienos.

2. Žala PSDF biudžetui išieškoma asmenims, neteisėtai pasinaudojusiems Europos sveikatos draudimo kortele (ESDK), Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės šalyse ir Šveicarijoje (ES šalys) suteikiamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, kurių išlaidos apmokamos PSDF biudžeto lėšomis.

Žala PSDF biudžetui gali būti padaroma neteisėtai pasinaudojus ESDK. Tai yra tokie atvejai, kai asmuo, laikinai nuvykęs į bet kurią kitą ES šalį, medicinos paslaugų gavimo metu tose valstybėse pateikia ESDK, nors Lietuvoje nėra draustas PSD. Kiekvienas ESDK gaunantis asmuo įsipareigoja ja nesinaudoti, jei taptų neapdraustas PSD Lietuvoje. Jei asmuo ES šalyse vis dėlto neteisėtai pasinaudotų minėta kortele, jis turėtų grąžinti PSDF padarytą žalą.

3. Žala PSDF biudžetui išieškoma dėl asmens neteisėtos veikos nukentėjusio draudžiamojo PSD gydymo išlaidos apmokamos PSDF biudžeto lėšomis.

Pasitaiko atvejų, kai dėl tyčinių ar neatsargių asmens veiksmų sužalojamas kitas žmogus ar pakenkiama jo sveikatai. Jeigu PSD apdraustas asmuo dėl nusikalstamos veikos buvo sužalotas ir sveikatos priežiūros įstaigoje gydomas nemokamai, sveikatos priežiūros išlaidos (medicinos pagalba, išlaidos medikamentams ir kt.) yra apmokamos iš PSDF lėšų (tai numato Sveikatos draudimo įstatymo 9 straipsnis). Jeigu draudžiamasis įvykis įvyko dėl juridinių ar fizinių asmenų neteisėtos veiklos, PSD vykdančių institucijų turėtas apdraustojo asmens sveikatos priežiūros paslaugų išlaidas turi teisę išieškoti Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK) ar teritorinės ligonių kasos (TLK).

Ligonių kasos, apskaičiavusios žalos dydį, reiškia civilinį ieškinį kaltininkams arba teikia pretenziją draudimo bendrovei (jei tai draudžiamasis eismo įvykis). Pavyzdžiui, jei automobilio avarijoje sužalojamas žmogus, jo gydymo išlaidos išieškomos iš draudimo bendrovės (jei automobilis yra apdraustas privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu) arba iš eismo įvykio kaltininko (jei automobilis nedraustas šiuo draudimu). Visais atvejais žalos dydis priklauso nuo suteiktų sveikatos priežiūros paslaugų, kurių išlaidos buvo apmokėtos iš PSDF biudžeto, kiekio ir kainų. Jei neteisėtais veiksmais kitą asmenį sužaloja nepilnametis, pagal Civilinio kodekso nuostatas žalą turi atlyginti tėvai ar globėjai. Taigi jiems tenka sumokėti už nukentėjusių asmenų gydymą. Kai žala yra padaroma kelių asmenų – jie atsako solidariai. Šis terminas nereiškia, kad žala atlyginama po lygiai ar vienodomis dalimis. Jei žala padaroma bendrais veiksmais, ligonių kasos įgyja teisę reikalauti atlyginti visą sumą iš bet kurio kaltininko.

 

Atnaujinimo data: 2024-02-06