Ortopedijos techninės priemonės ir medicinos priemonės

Ortopedijos techninėmis priemonėmis (OTP) ir medicinos priemonėmis (MP) privalomuoju sveikatos draudimu apdraustus asmenis aprūpina ortopedijos įmonės ir ūkio subjektai, pasirašę sutartis su Valstybine ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK). Sutartis pasirašiusių ortopedijos įmonių ir ūkio subjektų sąrašai, veiklos adresai, kontaktiniai telefono numeriai ir elektroninio pašto adresai skelbiami žemiau esančiuose skyreliuose. Šioms ortopedijos įmonėms ir ūkio subjektams VLK apmoka OTP ir MP gamybos ir (ar) pritaikymo išlaidas bei apdraustųjų, įsigijusių OTP ir MP savo lėšomis, išlaidas.

Gydytojas arba gydytojų konsiliumas apdraustojo medicinos dokumentuose turi nurodyti, kad jam buvo skirta OTP arba MP. Taip pat pacientui turi būti suteikta išsami informacija apie OTP ar MP kompensavimo tvarką, pateiktas ortopedijos įmonių arba ūkio subjektų, sudariusių su VLK sutartis, sąrašas. Svarbu žinoti, kad OTP ar MP skiriantis gydytojas arba gydytojų konsiliumas gali skirti tik vieną priemonę vieno nozologinio ligos vieneto (kuriam būdingi giminingi simptomai) atveju tai pačiai anatominei sričiai (išskyrus apdraustuosius, sergančius cukriniu diabetu).

Užsakymą priimsianti ortopedijos įmonė ar ūkio subjektas turi informuoti apdraustąjį apie OTP ar MP kompensavimo tvarką, patikrinti, ar asmuo yra draustas privalomuoju sveikatos draudimu bei pasakyti apie galimybę įsigyti OTP ar MP savo lėšomis. Jeigu ortopedijos įmonėje ar ūkio subjekte, į kurį kreipiasi apdraustasis, yra sudaryta OTP ar MP užsakymų priėmimo eilė, jį turi informuoti apie laukimo, kol bus priimtas užsakymas, trukmę ir nurodyti apdraustojo registracijos numerį. Priemoką dėl dalinės kompensacijos asmuo moka ortopedijos įmonei ar ūkio subjektui.

OTP kompensavimo sąlygos ir bazinės kainos nurodomos Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto lėšomis kompensuojamųjų OTP ir jų bazinių kainų sąraše (žiūrėti čia).

MP kompensavimo sąlygos ir bazinės kainos nurodomos PSDF biudžeto lėšomis kompensuojamųjų MP ir jų bazinių kainų sąraše (žiūrėti čia).

Atnaujinimo data: 2024-01-09