ASPĮ veiklos kokybės ir efektyvumo vertinimo rodiklių suvestinė