Tarptautinis bendradarbiavimas

Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK) nuo 2013 m. yra Tarptautinės sveikatos draudimo fondų asociacijos (angl. International Association of Mutual Benefit Societies – AIM), vienijančios 56 sveikatos draudimo fondus ar nacionalines sveikatos draudimo fondų asociacijas 28-iose Europos, Lotynų Amerikos, Afrikos ir Vidurio Rytų šalyse, asocijuota partnerė. 

AIM nariais ar partneriais gali būti solidarumo, demokratijos ir universalumo principais savo veikloje besivadovaujančios valstybinį (privalomąjį) sveikatos draudimą įgyvendinančios sveikatos draudimo įstaigos bei papildomą sveikatos draudimą savo nariams užtikrinančios ne pelno siekiančios organizacijos ar tokių organizacijų nacionalinės asociacijos.

Pagrindiniai AIM tikslai – užtikrinti visuotinę sveikatos priežiūros aprėptį ir plėtoti  aukštos kokybės sveikatos priežiūros paslaugų bei solidarumu ir demokratija pagrįstos socialinės apsaugos prieinamumą. Kartu AIM narės yra atsakingos už 240 mln. žmonių privalomąjį ar papildomą sveikatos draudimą.

AIM narius vienija bendros visuotinės kokybiškos sveikatos priežiūros aprėpties, teisumo ir solidarumo vertybės:

  • visuotinė aprėptis reiškia, kad visi apdraustieji privalomuoju sveikatos draudimu turi galimybę naudotis sveikatos priežiūra;
  • solidarumo principas reiškia, kad gyventojai, mokėdami sveikatos draudimo įmokas nuo gaunamų pajamų, prisideda prie sveikatos priežiūros finansavimo pagal savo galimybes, o prireikus turi teisę į tokios apimties nemokamą medicinos pagalbą, kokia yra reikalinga pagal jų sveikatos būklę;
  • teisumo principas garantuoja vienodas galimybes naudotis sveikatos priežiūra, atsižvelgiant į poreikius, nepaisant etninės priklausomybės, lyties, amžiaus, socialinio statuso ar sumokėtų įmokų sumos.  

Pagrindiniai AIM uždaviniai:

1. bendradarbiaujant su Europos ir tarptautinėmis institucijomis bei organizacijomis siekti visuotinės sveikatos aprėpties ir kokybiškų bei saugių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo;

2. skatinti asociacijos narių tarpusavio bendradarbiavimą ir keitimąsi gerąja patirtimi.

AIM veikla orientuota į narių interesų atstovavimą Europos Sąjungos institucijose ir glaudų bendradarbiavimą su Europos Komisija šiose srityse:

  • užtikrinant vaistų  ir medicinos preparatų prieinamumą;
  • įgyvendinant direktyvą dėl pacientų teisių į tarpvalstybines sveikatos priežiūros paslaugas;
  • keičiantis gerąja patirtimi ilgalaikės priežiūros, sveiko senėjimo ir prevencijos srityse;
  • užtikrinant reikiamą dėmesį duomenų apsaugai ir turimų duomenų tinkamam panaudojimui.

AIM nuolat organizuoja įvairius seminarus ar temines konferencijas, skirtas aptarti sveikatos draudimo įstaigoms aktualius klausimus. VLK specialistai dalyvauja AIM Reformų, Kovos su sukčiavimu ir klaidomis, Ilgalaikės priežiūros, Vaistų darbo grupėse, kuriose keičiasi informacija apie vykdomas reformas ir patirtimi sveikatos draudimo sistemos plėtojimo, sveikatos priežiūros finansavimo ir sveikatos sistemų finansinio tvarumo užtikrinimo klausimais.

Daugiau informacijos apie AIM – čia.  

Atnaujinimo data: 2024-01-29