Pranešk apie galimą korupciją

Korupcijos prevencija – sisteminga veikla, kuria siekiama didinti viešojo ir privataus sektorių subjektų atsparumą korupcijai ir kuri apima korupcijos rizikos veiksnių nustatymą, įvertinimą, šalinimą ir (ar) mažinimą, sudarant bei įgyvendinant korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonių sistemą.

Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK) siekia užtikrinti veiklos skaidrumą, mažinti savo darbuotojų korupcijos ir kitos nesąžiningos veiklos pasireiškimo lygį, identifikuojant ir prevenciškai valdant darbuotojų korupcijos ir kitos nesąžiningos veiklos riziką. Todėl kiekvienas asmuo turi teisę pateikti informaciją apie VLK darbuotojų daromas ar ketinamas daryti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, tarnybinius ar darbo pareigų pažeidimus ar kitus teisės pažeidimus.

Korupcijos ir kitos nesąžiningos veiklos prevencijoje galite dalyvauti ir Jūs! Jeigu turite informacijos, susijusios su VLK darbuotojų korupcine ir kita nesąžininga veikla, praneškite mums! Pageidautina, kad rašydami nurodytumėte asmens, kurio veiksmus skundžiate, vardą ir pavardę, pareigas ir skundžiamus veiksmus, kuriuos manote esant korupcinio pobūdžio. Gauti pranešimai nagrinėjami vadovaujantis Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklėmis (patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-08-22 nutarimu Nr.875). Visa gauta informacija apie galbūt neteisėtus VLK darbuotojų veiksmus ar kitus pažeidimus priskiriama viešai neskelbtinai ir neteiktinai informacijai. Tai reiškia, kad darbuotojai, dirbantys su tokio pobūdžio informacija, užtikrins asmens duomenų ir suteiktos informacijos konfidencialumą. Gauta informacija nebus viešai skelbiama, perduota pažeidimą planuojantiems daryti, darantiems, padariusiems ar tretiesiems asmenims. Jei nurodysite savo kontaktinius duomenis, už pranešimo tyrimą atsakingas asmuo susisieks su Jumis, kad patikslintų įvykio aplinkybes ir informuotų apie tyrimo eigą.

Valstybinėje ligonių kasoje prie Sveikatos apsaugos ministerijos, pranešimų apie galimai padarytas korupcinio pobūdžio veikas, 2023 m. negauta.  

Pranešimo būdai:

Atkreipiame dėmesį, kad už šmeižtą ar melagingą kito asmens kaltinimą nusikaltimo padarymu yra numatyta baudžiamoji atsakomybė.

Valstybinėje ligonių kasoje prie Sveikatos apsaugos ministerijos atsakingas patarėjas korupcijos prevencijai Kęstas Sasnauskas, tel. +370 5 236 4122, el. paštas [email protected]

Atnaujinimo data: 2024-05-29