Pacientų teisės ir pažeidimai

Šioje dalyje pateikiama informacija apie paciento teises ir pareigas, kurias reglamentuoja Lietuvos Respublikos Konstitucija, Sveikatos draudimo įstatymas bei Pacientų teisių ir žalios sveikatai atlyginimo įstatymas.

Atnaujinimo data: 2024-02-06