Ligonių kasos neteikia sveikatos priežiūros paslaugų. Ligonių kasos garantuoja, kad iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo bus apmokėtos sveikatos gydymo paslaugų, suteiktų privalomuoju sveikatos draudimu apdraustiems asmenims, išlaidos. Šią ligonių kasų paskirtį bei kitas veiklos kryptis numato Sveikatos draudimo įstatymas, taip pat – misija, vizija ir vertybės. Bei nuo XIX a. pabaigos prasidėjusi ligonių kasų veiklos Lietuvoje istorija. Visa tai bendroje visumoje reikalinga, kad būtų lengviau suprasti – kaip ir kodėl vykdoma ligonių kasų veikla.

Ligonių kasos – patikimos, atviros pokyčiams, profesionaliu darbu užtikrina sveikatos sistemos finansinį tvarumą, kad kiekvienas žmogus jaustųsi saugus ir galėtų naudotis privalomojo sveikatos draudimo teikiamomis galimybėmis. 

Valstybinė ligonių kasa – sveikųjų ir sergančiųjų garantas – užtikrina apdraustųjų sveikatos priežiūrą, kompensuodama jos išlaidas, skaidriai ir efektyviai naudodama lėšas. 

Esminė ligonių kasų paskirtis – tai garantijos suteikimas. Ligonių kasos neteikia sveikatos priežiūros paslaugų, bet garantuoja, kad šių paslaugų, suteiktų apdraustiesiems, išlaidos bus kompensuotos. Garantijos teikimą, kaip esminę ligonių kasų paskirtį, teigia Sveikatos draudimo įstatymas: „Privalomasis sveikatos draudimas – valstybės nustatyta asmens sveikatos priežiūros ir ekonominių priemonių sistema, (...) garantuojanti PSD draudžiamiems asmenims, įvykus draudiminiam įvykiui, sveikatos paslaugų teikimą bei išlaidų už suteiktas paslaugas, vaistus ir medicinos pagalbos priemones kompensavimą".

Ligonių kasų tikslas – siekti, kad ši garantija atitiktų teisėtus apdraustųjų lūkesčius. Garantijos apdraustiesiems suteikimas, kaip esminė ligonių kasų paskirtis, yra ne tik dabarties, bet ir numatomas artimiausios ateities tikslas, atitinkantis visuomenės poreikius. Svarbu pabrėžti, kad garantijos suteikimas reiškia didesnę institucijos atsakomybę už savo vykdomą veiklą. Garantija apdraustiesiems reiškia, kad ligonių kasos privalo mokėti sveikatos paslaugų teikėjams tik už geros kokybės paslaugas, kad visiems turi būti suteikta tiek paslaugų, kiek reikės, nepaisant sumokėtų į Privalomo sveikatos draudimo fondą (PSDF) įmokų dydžio (kiekvienas asmuo prisideda prie sveikatos sektoriaus finansavimo pagal savo galimybes). Taip įgyvendinamas solidarumo principas. Garantija žmonėms reiškia taip pat saugumą plačiąja prasme: tiek finansinį (apsaugoma nuo didelių išlaidų), tiek fizinį (užtikrinamas geros kokybės paslaugų prieinamumas), tiek psichologinį (žmogus jaučiasi ramus, nes žino, kad atsitikus bėdai, juo bus pasirūpinta).

2024 m. Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos kaip organizacija atnaujino savo vertybes. Jos yra:

  • Atvirumas
  • Bendradarbiavimas 
  • Atsakomybė

Atnaujinimo data: 2024-03-19