Apie privalomąjį sveikatos draudimą

Privalomuoju sveikatos draudimu (PSD) draudžiamus asmenis, jų teises ir pareigas vykdant PSD nustato Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymas (SDĮ). Pagal jį visi PSD sistemos dalyviai nuo draudžiamojo statuso įgijimo dienos privalo kiekvieną mėnesį mokėti nustatyto dydžio PSD įmokas (arba šios įmokos už juos turi būti mokamos). Už gyventojus, kurie priklauso socialiai jautrioms gyventojų grupėms, šias įmokas sumoka valstybė. Nedirbantiems gyventojams, kurie išvyksta iš Lietuvos, prievolė mokėti įmokas galioja iki jų išvykimo iš šalies deklaravimo. Šių įmokų nemoka išvykę iš Lietuvos ir deklaravę savo gyvenamosios vietos pakeitimą asmenys, jei jiems netaikoma mokestinė prievolė Lietuvoje. Taigi – dalyvavimas PSD sistemoje yra susijęs su gyventojo statusu ir su PSD įmokų mokėjimu.

Atnaujinimo data: 2024-01-10