Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir teritorinės ligonių kasos (toliau kartu – ligonių kasos) supranta, kad asmens duomenų apsaugos klausimai yra ypatingai svarbūs ligonių kasų teikiamų paslaugų naudotojams bei kitiems duomenų subjektams. Ligonių kasos įsipareigoja gerbti ir saugoti kiekvieno duomenų subjekto privatumą, tvarkyti asmens duomenis pagal atitinkamų teisės aktų reikalavimus. Siekiame išsamiai informuoti Jus apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą, nesvarbu, ar bendraujate su mumis žodžiu, raštu (įskaitant elektronines priemones) ar bet kokiu kitu pasirinktu būdu.

Ligonių kasų vykdoma asmens duomenų privatumo užtikrinimo politika (toliau – privatumo politika) yra skirta asmenims, kurie naudojasi ar ketina naudotis ligonių kasų teikiamomis paslaugomis. Privatumo politika užtikrina ligonių kasų, kaip duomenų valdytojo, atliekamą asmens duomenų tvarkymą tiek automatizuotomis, tiek neautomatizuotomis priemonėmis.

Privatumo politikoje pateikiama informacija apie asmens duomenų tvarkymo ligonių kasose tikslus, teisėtumo sąlygas, ligonių kasų tvarkomus asmens duomenis, jų saugojimo terminus, duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarką bei duomenų gavėjus.

Pagrindinius reikalavimus, taikomus incidentams, dėl kurių pažeidžiamas ligonių kasų valdomų ir (ar) turimų asmens duomenų saugumas, nustato žemiau pateikiamas ligonių kasų tvarkomų asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymo tvarkos aprašas.

Įsakymas ,,Dėl VLK ir TLK tvarkomų asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymo tvarkos aprašo patvirtinimo

Atnaujinimo data: 2024-02-02