Kompensuojamieji vaistai ir medicinos pagalbos priemonės

Kompensuojamųjų vaistų kainynas Lietuvoje sudaromas du kartus per metus. Tokiu būdu siekiama mažinti kompensuojamųjų vaistų kainas ir pacientų mokamas priemokas. Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių (MPP) kainynas sudaromas kartą per metus.

Lietuvoje iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto kompensuojamos ne visų vaistų ir MPP įsigijimo išlaidos – tik tų, kurie yra įrašyti į sveikatos apsaugos ministro tvirtinamus sąrašus:

•    (A) Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti sąrašą;
•    (C) Kompensuojamųjų MPP sąrašą.

Į A sąrašą įrašyti vaistai įvairioms ligoms (pavyzdžiui, onkologinei ligai, tuberkuliozei, cukriniam diabetui, epilepsijai, astmai, šizofrenijai, išsėtinei sklerozei, kraujo krešėjimo sutrikimams) gydyti. Jie gali būti skiriami visiems apdraustiesiems, sergantiems šiame sąraše nurodytomis ligomis. Visų į šį sąrašą įrašytų vaistų bazinės kainos yra kompensuojamos 100 procentų.

Į C sąrašą įrašytos MPP (slaugos priemonės, įvairios diagnostinės juostelės, specialios medicininės paskirties maisto produktai ir kt.) gali būti skiriamos visiems apdraustiesiems pagal šiame sąraše nurodytas skyrimo sąlygas. Įrašius į C sąrašą naujas MPP, jomis kompensuojamųjų MPP kainynas papildomas pagal poreikį. Dėl MPP reikalingumo sprendžia gydytojas, bet jau naudojamų MPP receptus gali išrašyti ir slaugytojas. Teisę išrašyti daugumą gydytojo paskirtų MPP jau kuris laikas turi bendrosios praktikos, bendruomenės slaugytojai ir slaugytojai diabetologai.

Atnaujinimo data: 2024-01-19