Privalomojo sveikatos draudimo taryba

Privalomojo sveikatos draudimo taryba (PSDT) yra trišalio atstovavimo pagrindu sudaryta kolegiali patariamoji institucija. PSDT sudaro, jos sudėtį ir PSDT nuostatus tvirtina sveikatos apsaugos ministras.

PSDT svarsto perspektyvinius ir einamuosius privalomojo sveikatos draudimo uždavinius, teikia siūlymus Sveikatos apsaugos ministerijai dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų, apmokamų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto, sąrašo, teikia išvadą dėl PSDF biudžeto projekto, PSDF konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, teikia siūlymus dėl privalomąjį sveikatos draudimą reglamentuojančių teisės aktų bei nagrinėja kitus privalomojo sveikatos draudimo klausimus.

PSDT sudaro 15 narių. PSDT sudaroma taip, kad būtų vienodai ir lygiateisiškai atstovaujama valstybės institucijoms, draudėjų (darbdavių) organizacijoms ir apdraustųjų interesus ginančioms organizacijoms.

Numatyta Privalomojo sveikatos draudimo tarybos posėdžio data – balandžio 17 d. (nuotolinis posėdis).

Norint dalyvauti numatytame posėdyje prašome el. paštu [email protected] atsiųsti el. laišką nurodant posėdyje pageidaujančio dalyvauti asmens vardą, pavardę, delegavusią organizaciją (jei asmuo atstovauja visuomeninei ar kitai organizacijai) ir darbotvarkės klausimą, kurį svarstant norima dalyvauti.

Posėdžio darbotvarkė

Kilus klausimams, prašome kreiptis tel. +370 5 236 4198 arba el. paštu [email protected]

Mums svarbi jūsų nuomonė.

Čia galite pateikti pasiūlymus dėl darbo grupių/ komisijų veiklos gerinimo.

Teikti pasiūlymą