>

Darbo grupės ir komisijos

 

Panevėžio TLK taikinimo komisija

Panevėžio TLK stebėtojų taryba

Šiaulių TLK taikinimo komisija

Šiaulių TLK stebėtojų taryba

Klaipėdos TLK taikinimo komisija

Klaipėdos TLK stebėtojų taryba

Kauno TLK taikinimo komisija

Kauno TLK stebėtojų taryba

Vilniaus TLK taikinimo komisija

Vilniaus TLK stebėtojų taryba

Tarpinstitucinė derybų dėl vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kainų nustatymo komisija

Tarpinstitucinė derybų dėl vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kainų nustatymo komisija.

Šiaulių TLK vaistų komitetas

Vaistų komiteto tikslas – pasiekti racionalesnį kompensuojamųjų vaistų skyrimą, vykdyti stebėseną, teikti rekomendacijas gydymo įstaigoms ir vaistinėms.

Privalomojo sveikatos draudimo taryba

Privalomojo sveikatos draudimo taryba (PSDT) yra trišalio atstovavimo pagrindu sudaryta kolegiali patariamoji institucija.