>

Asmens duomenų apsauga

Mes, ligonių kasų specialistai, suvokiame ypatingą svarbą, tenkančią asmens duomenų apsaugai, todėl renkame ir tvarkome tik tuos asmens duomenis, kurie būtini veiklai vykdyti.

Asmens duomenis tvarkome teisėtai, skaidriai ir sąžiningai, iš anksto nustatytais tikslais ir tik tokia apimtimi, kuri reikalinga tikslams pasiekti. Tvarkydami asmens duomenis, siekiame, kad jie būtų tikslūs, saugūs, konfidencialūs, tinkamai laikomi ir saugomi.

Siekdama užtikrinti asmens duomenų saugumą, Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK) nuolat tobulina duomenų apsaugos sistemas ir stiprina saugumą informacinių technologijų srityje. VLK bei visoms teritorinėms ligonių kasoms (TLK) buvo išduoti ISO kokybės vadybos sertifikatai, patvirtinantys, kad visų šių duomenų apsaugos sistemos atitinka keliamus aukščiausius reikalavimus.

Atnaujinimo data: 2024-02-02