>

Kada sutartis dėl savanoriškai atlyginamos žalos nesudaroma

Savanoriškai atlyginamos žalos PSDF sutartis negali būti sudaroma su asmeniu, kuris:

  • anksčiau buvo sudaręs sutartį (ar dėl jo padarytos žalos sutartį buvo sudaręs kitas asmuo) su VLK ar TLK, bet jos neįvykdė;
  • teismo sprendimu buvo įpareigotas atlyginti žalą per konkretų terminą, tačiau jos neatlygino;
  • kreipiasi į VLK arba TLK po to, kai VLK teismo išduotą vykdomąjį raštą (ar kitą vykdomąjį dokumentą) jau pateikė antstolių kontorai
  • yra neatlyginęs žalos pagal kitoje byloje jo atžvilgiu išduotą vykdomąjį dokumentą;
  • taip pat – kai žalos suma yra mažesnė negu 300 eurų.

Žalos PSDF biudžetui atlyginimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.280 str., Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 30 str. 1 p., 31 str. 1 p., 15 str. 1 d. 8 p., VLK direktoriaus 2010 m. liepos 12 įsakymu Nr. 1K-136 patvirtintas Žalos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui atlyginimo tvarkos aprašas.

Atnaujinimo data: 2024-02-06