Svarbi informacija ūkio subjektams!

Kviečiame ūkio subjektus, pageidaujančius teikti insulino pompos, turinčios papildomą funkciją, leidžiančią individualiai naudotis nuolatiniu insulino švirkštimu į paodį nustatytomis ir kintamomis dozėmis, vadovaujantis CGM (Continiaus Glucose Monitoring System - nuolatinio gliukozės kiekio matavimo sistemos) duomenimis nuomos paslaugas, teikti duomenis apie šios medicinos priemonės, kurią siūloma nuomoti, įsigijimo kainas (pateikiant insulino pompos įsigijimo kainą, jai naudoti reikalingų komplektuojamųjų ir keičiamųjų dalių įsigijimo kainas ir jų naudojimo periodiškumą). 

Duomenis apie siūlomos insulino pompos įsigijimo kainas ir komplektuojamąsias bei keičiamąsias dalis, tiekiamas Lietuvos rinkai (be PVM), prašome pateikti iki 2024 m. vasario 16 d. elektroniniu paštu, adresu [email protected].

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gydymas insulino pompa – tai gydymas nuolatine insulino poodine injekcija, kuri užtikrina visą parą reikiamą insulino kiekį organizme. Insulino pompos, kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) yra skiriamos privalomuoju sveikatos draudimu apdraustiems asmenims, sergantiems I tipo cukriniu diabetu: vaikams, suaugusiesiems, nėščiosioms ir planuojančioms pastoti moterims (iki vienų metų laikotarpiui, kai cukrinis diabetas yra nekontroliuojamas),  pacientams, įtraukus juos į laukiančiųjų kasos salelių transplantacijos sąrašą, – iki transplantacijos ir po jos (po kasos salelių transplantacijos iki 12 sav.).

Insulino pompos nuomos išlaidos kompensuojamos tokia tvarka:

  • Gydymas insulino pompa skiriamas tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos gydytojų konsiliumo sprendimu. Gydytojų konsiliumo sprendimas turi būti patvirtintas ne mažiau kaip trijų gydytojų parašais, vienas iš kurių turi būti gydytojo endokrinologo arba gydytojo vaikų endokrinologo. Pacientui medicinos dokumente įrašoma kokios insulino pompos nuomos išlaidos kompensuojamos.
  • Pasibaigus vaikams skirtos insulino pompos nuomos 5 metų laikotarpiui, pakartotinio insulino pompų skyrimo tikslingumą įvertina tretines stacionarines ir ambulatorines vaikų endokrinologijos paslaugas teikiančios asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos gydytojų konsiliumas.  Gydytojų konsiliumo sprendimas turi būti patvirtintas ne mažiau kaip trijų gydytojų parašais, vienas iš kurių turi būti gydytojo vaikų endokrinologo. Pasibaigus suaugusiesiems skirtos insulino pompos nuomos 5 metų laikotarpiui, pakartotinio insulino pompų skyrimo tikslingumą įvertina antrines stacionarines ir ambulatorines suaugusiųjų endokrinologijos paslaugas teikiančios asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos gydytojų konsiliumas.  Gydytojų konsiliumo sprendimas turi būti patvirtintas ne mažiau kaip trijų gydytojų parašais, vienas iš kurių turi būti gydytojo endokrinologo arba gydytojo vaikų endokrinologo.
  • Insulino pompomis pacientus aprūpina įmonės, pasirašiusios sutartis su VLK. Šių įmonių sąrašas, adresai ir kontaktiniai duomenys skelbiami ligonių kasų interneto svetainėje, tad pacientas su gydytojų konsiliumo sprendimu turi apsilankyti vienoje iš įmonių sudariusių sutartį dėl insulino pompų nuomos.
  • Įmonė pateikia paciento prašymą ir konsiliumo išvadą per Medicinos priemonių (prietaisų) nuomos posistemį (toliau – MPN posistemis) VLK.
  • VLK Medicinos priemonių kompensavimo skyrius įmonės prašymą išnagrinėja ir atitinkamą sprendimą priima per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Išnagrinėję prašymą šio skyriaus darbuotojai per MPN posistemį prašymą patvirtina arba anuliuoja, jeigu pateikti dokumentai neatitinka reikalavimų.
  • Įmonė sudaro sutartį su pacientu.
  • Sudariusi sutartį su pacientu įmonė į MPN posistemį įveda nuomojamos insulino pompos modelį ir serijos numerį ir įkelia perdavimo–priėmimo aktą.
  • Pasibaigus kalendoriniam mėnesiui įmonė VLK per EVIS MPN posistemį pateikia sąskaitas už praeitą mėnesį, aptarnautus pacientus ir gauna apmokėjimą.

Vadovaujantis medicinos priemonių (prietaisų), būtinų sveikatos priežiūrai namuose užtikrinti, nuomos bazinių kainų nustatymo, nuomos išlaidų kompensavimo ir sutarčių sudarymo tvarkos aprašo 14 punktu,  insulino pompa su glikemijos duomenų įvertinimo funkcija ir insulino pompa su glikemijos įvertinimo, naudojant integruotą nuolatinio gliukozės matavimo jutiklį, ir insulino švirkštimo sustabdymo, sumažėjus glikemijai, funkcija yra įrašytos į Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis nuomojamų medicinos priemonių, būtinų sveikatos priežiūrai namuose užtikrinti, sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-724.

Atnaujinimo data: 2024-01-26