BDAR
Close

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


PSD laikotarpių galiojimas

Privalomojo sveikatos draudimo (PSD) galiojimo laikotarpiai nustatomi tik įregistruotiems į Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registrą (DPSDR) gyventojams.

PSD galiojimo laikotarpiai registro sistemoje nustatomi automatiniu būdu pagal DPSDR duomenų teikėjų ir susijusių registrų pateiktus duomenis apie draudžiamųjų teisinį statusą ir (arba) mokėtas PSD įmokas.

Daugiau informacijos Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro duomenų tvarkymo tvarkos aprašas 

Turite klausimų? Ligonių kasoms juos galite pateikti el. paštu [email protected] arba bendruoju telefono numeriu 8 5 232 2222, skambinant iš užsienio +370 5 232 2222.

Dirbančių ir atlyginimus gaunančių draudžiamųjų asmenų privalomasis sveikatos draudimas įsigalioja nuo tos dienos, kurią atsirado pagrindas mokėti privalomojo sveikatos draudimo įmokas ir galioja iki atitinkamo teisinio statuso netekimo dienos.

Mokančių privalomojo sveikatos draudimo įmokas asmenų privalomasis sveikatos draudimas įsigalioja nuo tos dienos, kurią buvo pradėtos mokėti privalomojo sveikatos draudimo įmokos, ir galioja iki mėnesio, buvusio prieš tą mėnesį, kurį privalomojo sveikatos draudimo įmokos nebuvo sumokėtos, paskutinės dienos.

Baigus galioti privalomajam sveikatos draudimui, gyventojai dar vieną mėnesį turi teisę gauti sveikatos priežiūros paslaugas, kurių išlaidos apmokamos iš PSDF. Tačiau žinotina, kad įmoką vis tiek būtina sumokėti iki einamojo mėnesio pabaigos. Kartais klaidingai manoma, kad už šį mėnesį privalomojo sveikatos draudimo įmokos mokėti nereikia, tačiau teisė nemokamai gydytis yra neatsiejama nuo pareigos šias įmokas mokėti kiekvieną mėnesį, kitu atveju, gyventojas lieka skolingas valstybei. Todėl svarbu atsiminti, kad privalomojo sveikatos draudimo įmokas reikia sumokėti laiku. 

Ligonių kasų specialistai rekomenduoja nelaukti paskutinės mėnesio dienos: jeigu gyventojas turi privalomojo sveikatos draudimo skolų, jas reikia kuo greičiau sumokėti, nes asmuo rizikuoja netekti privalomojo sveikatos draudimo garantijų. Žinotina: jeigu asmuo turi skolų, turi susimokėti skolas ir įmoką už einamąjį mėnesį, tada draudimas įsigalios nuo tos datos, kada buvo sumokėta už einamąjį mėnesį.

Tais atvejais, kai privalomojo sveikatos draudimo įmokos nesumokamos, privalomasis sveikatos draudimas įsigalioja nuo tos dienos, kai yra sumokėtas įsiskolinimas, bet ne daugiau kaip už 5 metus.

Savarankiškai dirbantys asmenys Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje metu turi teisę privalomojo sveikatos draudimo įmokų nemokėti, tačiau visas nesumokėtas privalomojo sveikatos draudimo įmokas už Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir karantino laikotarpį privalės sumokėti per 2 metus nuo tos dienos, kai Vyriausybės paskelbta ekstremalioji situacija ir karantinas bus atšaukiami.

Valstybės lėšomis draudžiami asmenys apdraustaisiais laikomi nuo Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje nurodyto statuso įgijimo dienos iki jo netekimo dienos.

Jei draudžiamųjų duomenys PSD nustatyti nekaupiami kitose valstybės institucijose, valstybės informacinėse sistemose ar susijusiuose valstybės registruose, tokie draudžiamieji reikiamus duomenis PSD laikotarpiams tvarkyti Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir Šiaulių teritorinėms ligonių kasoms (teritoriniams DPSDR tvarkytojams) turi pateikti patys.

Eil. Nr. Draudžiamųjų grupės pavadinimas Dokumentai, patvirtinantys draudžiamojo asmens teisę į privalomąjį sveikatos draudimą* Privalomojo sveikatos draudimo galiojimo laikotarpiai
1. Draudžiamosios nedirbančios nėščios moterys

Prašymas patvirtinti privalomojo sveikatos draudimo valstybės lėšomis galiojimo laikotarpį (Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro duomenų tvarkymo tvarkos aprašo 7 priedas);

ir Lietuvos ar kitos Europos Sąjungos valstybės narės šalies gydymo įstaigos (gydytojo) išduotas dokumentas (pvz., forma Nr. 027) su duomenimis apie nėštumo laikotarpį (nėštumo savaičių skaičių, numatomą gimdymo datą) draudimo laikotarpiui apskaičiuoti

Nuo 28 nėštumo savaitės iki gimdymo ir 56 dienos po gimdymo 

arba 70 dienų iki gimdymo ir 56 dienos po gimdymo

2. Draudžiamieji, nukentėję per 1991 m. sausio 13-osios ar kitus įvykius gindami Lietuvos nepriklausomybę ir valstybingumą

Prašymas patvirtinti privalomojo sveikatos draudimo valstybės lėšomis galiojimo laikotarpį (Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro duomenų tvarkymo tvarkos aprašo 7 priedas)

ir Nepriklausomybės gynėjų ir nukentėjusių asmenų pažymėjimas arba kitas dokumentas, patvirtinantis atitinkamą teisinį statusą

Nuo teisinio statuso įgijimo datos iki sukaks senatvės pensijos amžius arba neterminuotai
3. Vienas iš tėvų (įtėvių), auginantis vaiką iki 8 metų, taip pat vienas iš tėvų (įtėvių), auginantis du ir daugiau nepilnamečių vaikų

Prašymas patvirtinti privalomojo sveikatos draudimo valstybės lėšomis galiojimo laikotarpį kaip auginančiam vaiką (vaikus) (Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro duomenų tvarkymo tvarkos aprašo 3 priedas).

Jei teisė į privalomąjį sveikatos draudimą perduodama kitam vaiko tėvui (įtėviui), papildomai pateikiamas prašymas patikslinti Draudžiamųjų registro duomenis, kuriame vienas iš tėvų (įtėvių), kurio privalomojo sveikatos draudimo valstybės lėšomis galiojimo laikotarpis yra nutraukiamas, nurodo šio draudimo nutraukimo datą (Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro duomenų tvarkymo tvarkos aprašo 2 priedas).

Jei duomenų subjektas anksčiau nustatytą kitam tėvui (įtėviui) / motinai (įmotei) privalomojo sveikatos draudimo valstybės lėšomis galiojimo laikotarpį prašo nutraukti vienašališkai, papildomai pateikiamas teismo sprendimas arba kitas dokumentas, patvirtinantis objektyvias tokio prašymo priežastis
 

Nuo vaiko gimimo datos – iki jam sukaks 8 metai (jei auginamas vienas vaikas) arba iki antro ar priešpaskutinio vaiko pilnametystės (jei auginami du ir daugiau nepilnamečių vaikų),

arba nuo datos, kuria kitam vaiko (vaikų) tėvui yra nutraukiamas privalomojo sveikatos draudimo valstybės lėšomis galiojimo laikotarpis – iki vaikui sukaks 8 metai (jei auginamas vienas vaikas) arba iki antro ar priešpaskutinio vaiko pilnametystės (jei auginami du ir daugiau nepilnamečių vaikų),

arba nuo datos, kuria kitam vaiko (vaikų) tėvui prašoma nutraukti privalomojo sveikatos draudimo valstybės lėšomis galiojimo laikotarpį – iki vaikui sukaks 8 metai (jei auginamas vienas vaikas) arba iki antro ar priešpaskutinio vaiko pilnametystės (jei auginami du ir daugiau nepilnamečių vaikų)

4. Draudžiamasis, nustatyta tvarka paskirtas vaiko (-ų) globėju (rūpintoju), šeimoje globojantis vaiką iki 8 metų arba šeimoje globojantis (besirūpinantis) du (dviem) ir daugiau nepilnamečių vaikų

Prašymas patvirtinti privalomojo sveikatos draudimo valstybės lėšomis galiojimo laikotarpį (Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro duomenų tvarkymo tvarkos aprašo 7 priedas)

ir dokumentas su duomenimis apie pripažinimą globėju (rūpintoju) ir globos (rūpybos) laikotarpius
 

Nuo globos nustatymo datos iki vaikui sukaks 8 metai (jei globojamas vienas vaikas) arba nuo globos (rūpybos) nustatymo datos iki antro globojamo vaiko pilnametystės (jei globojami du ir daugiau nepilnamečių vaikų), bet ne ilgiau, nei nustatyta vaiko (-ų) globa (rūpyba).

Laikinos globos (rūpybos) atveju – 2 metams nuo sprendimo dėl globos (rūpybos) priėmimo datos arba nuo privalomojo sveikatos draudimo laikotarpio pratęsimo datos, jei duomenų subjektas dėl draudimo duomenų tvarkymo šioje grupėje kreipiasi pakartotinai

5. Draudžiamasis, studijuojantis ES šalies (taip pat Jungtinėje Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystėje (toliau – UK), jeigu studijos buvo pradėtos iki 2020 m. gruodžio 31 d.) aukštojoje mokykloje pagal nuolatinės studijų formos studijų programą

Prašymas patvirtinti privalomojo sveikatos draudimo valstybės lėšomis galiojimo laikotarpį kaip ES besimokančiam asmeniui (Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro duomenų tvarkymo tvarkos aprašo 4 priedas)

ir dokumentas su duomenimis apie studijas ES šalies mokykloje (studijų vieta, studijų forma, studijų pradžios ir pabaigos datos) draudimo laikotarpiui apskaičiuoti
 

Nuo dokumente nurodytos studijų (studijų dalies) pradžios datos iki einamųjų mokslo metų studijų (studijų dalies) pabaigos datos arba iki einamųjų mokslo metų pabaigos datos (jei studijų arba studijų dalies pabaigos data dokumente nenurodyta)
6. Draudžiamasis mokinys (įskaitant pilnamečius asmenis), besimokantis ES šalies (taip pat ir UK, jeigu mokytis pradėjo iki 2020 m. gruodžio 31 d.) mokykloje pagal bendrojo ugdymo programą (išskyrus asmenis, kurie mokosi pagal suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas) ir (ar) formaliojo profesinio mokymo programą 

Prašymas patvirtinti privalomojo sveikatos draudimo valstybės lėšomis galiojimo laikotarpį kaip ES besimokančiam asmeniui (Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro duomenų tvarkymo tvarkos aprašo 4 priedas)

ir dokumentas su duomenimis apie mokslą ES šalies mokykloje (mokslo vieta, mokslo forma, mokslo pradžios ir pabaigos datos) draudimo laikotarpiui apskaičiuoti

Nuo dokumente nurodytos mokslo/studijų (mokslo/studijų dalies) pradžios datos iki einamųjų mokslo metų mokslo/studijų dalies pabaigos datos arba iki einamųjų mokslo metų pabaigos datos (jei mokslo/studijų arba mokslo/studijų dalies pabaigos data dokumente nenurodyta)
7. Šeimos pasirinkimu vienas iš tėvų (įtėvių), slaugantis namuose asmenį, kuriam nustatytas neįgalumo lygis (vaiką invalidą), arba asmenį, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis ar specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, arba slaugantis visiškos negalios invalidą, pripažintą tokiu iki 2005 m. liepos 1 d. Prašymas patvirtinti privalomojo sveikatos draudimo valstybės lėšomis galiojimo laikotarpį kaip slaugančiam arba prižiūrinčiam neįgalų asmenį (Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro duomenų tvarkymo tvarkos aprašo 5 priedas)

Nuo slaugomo asmens (savo vaiko) neįgalumo lygio arba specialiojo nuolatinės slaugos poreikio ar specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikio pradžios datos iki jo pabaigos datos. 

Jei neįgalumo lygis arba specialusis nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis yra neterminuotas, privalomojo sveikatos draudimo galiojimo laikotarpis nustatomas iki slaugomo vaiko pilnametystės arba 10 (dešimt) metų nuo neįgalumo lygio arba nuo specialiojo nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikio nustatymo datos (arba nuo privalomojo sveikatos draudimo laikotarpio pratęsimo datos, jei duomenų subjektas dėl draudimo duomenų tvarkymo šioje grupėje kreipiasi pakartotinai)

8. Nustatyta tvarka paskirtas globėju ar rūpintoju, ar neįgaliojo aprūpintoju ir slaugantis namuose neįgalų asmenį, kuriam nustatytas neįgalumo lygis (vaiką invalidą), arba asmenį, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis ar specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, arba globėjas ar rūpintojas, slaugantis visiškos negalios invalidą, pripažintą tokiu iki 2005 m. liepos 1 d.

Prašymas patvirtinti privalomojo sveikatos draudimo valstybės lėšomis galiojimo laikotarpį kaip slaugančiam arba prižiūrinčiam neįgalų asmenį (Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro duomenų tvarkymo tvarkos aprašo 5 priedas)

ir vykdomasis dokumentas su duomenimis apie pripažinimą globėju (rūpintoju) ir globos (rūpybos) laikotarpius arba NDNT direktoriaus ar jo įgalioto asmens sprendimą dėl paskyrimo neįgaliojo aprūpintoju

Neįgaliojo aprūpintojui – nuo neįgaliojo aprūpintoju paskyrimo datos 36 mėn. laikotarpiui.

Globėjui (rūpintojui) – nuo globėju (rūpintoju) paskyrimo datos iki šios globos (rūpybos) pabaigos datos, jeigu ji nurodyta vykdomajame dokumente. 
Tais atvejais, kai vykdomajame dokumente globos (rūpybos) laikotarpis nenurodomas arba nurodomas neterminuotas laikotarpis, nustatomas 10 (dešimt) metų privalomojo sveikatos draudimo galiojimo laikotarpis nuo sprendimo dėl globos (rūpybos) paskyrimo priėmimo datos (arba nuo privalomojo sveikatos draudimo laikotarpio pratęsimo datos, jei duomenų subjektas dėl privalomojo sveikatos draudimo duomenų tvarkymo kreipiasi pakartotinai)

9. Asmenys, kurie gauna bet kurios rūšies pensiją pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis (su Ukraina ir Baltarusija)

Prašymas patvirtinti privalomojo sveikatos draudimo valstybės lėšomis galiojimo laikotarpį (užsieniečio) (Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro duomenų tvarkymo tvarkos aprašo 6 priedas)

ir dokumentas, patvirtinantis pensijos gavėjo statuso galiojimą (pvz. pensininko pažymėjimas ar kitas pensijos išmokų mokėjimą patvirtinantis dokumentas).

Nuo teisinio statuso įgijimo datos arba nuo leidimo gyventi Lietuvoje suteikimo datos (jei leidimas gyventi Lietuvoje buvo išduotas vėliau, nei užsieniečiui suteiktas atitinkamas teisinis statusas), arba nuo gyvenamosios vietos deklaravimo Lietuvoje datos (jei turintis leidimą gyventi Lietuvoje ir turintis teisę į privalomąjį sveikatos draudimą užsienietis buvo deklaravęs išvykimą iš Lietuvos ar buvo kitos užsienio šalies gyventojas) iki teisinio statuso pabaigos datos arba leidimo gyventi Lietuvoje galiojimo pabaigos datos (jei leidimo gyventi Lietuvoje galiojimo pabaigos data yra ankstesnė, nei užsieniečiui suteikto atitinkamo teisinio statuso galiojimo pabaigos data)
10. Leidimą laikinai gyventi arba dalyvaujančių tarptautinėse operacijose, pratybose ir kituose renginiuose užsieniečių, taip pat išlaikytinių pažymėjimą (toliau – statuso pažymėjimas) turintis užsienietis, kuris dirba ar dirbo Lietuvos Respublikoje ne trumpiau nei 6 mėnesius ir yra įsiregistravęs Užimtumo tarnyboje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) kaip bedarbis

Prašymas patvirtinti privalomojo sveikatos draudimo valstybės lėšomis galiojimo laikotarpį (užsieniečio) (Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro duomenų tvarkymo tvarkos aprašo 6 priedas)

ir leidimas laikinai gyventi arba statuso pažymėjimas (pagal poreikį ir kiekvieno nepilnamečio šeimos nario),

ir naujagimio gimimo įrašas (jei draudžiamojo užsieniečio gyvenimo Lietuvos Respublikoje laikotarpiu gimė vaikas).

Užimtumo tarnyboje registruotiems užsieniečiams ir jų nepilnamečiams šeimos nariams – nuo Užimtumo tarnybos suteikto bedarbio statuso įgijimo iki netekimo datos.

Naujagimiui ar kūdikiui iki 6 mėnesių, gimusiam užsieniečių gyvenimo Lietuvos Respublikoje laikotarpiu, kurio tėvai arba vienas iš jų teisėtai gyvena Lietuvoje ir yra draudžiamas privalomuoju sveikatos draudimu – nuo gimimo įrašo registravimo Lietuvos Respublikos gyventojų registre datos iki asmens dokumento Lietuvoje išdavimo vaikui datos, tačiau ne ilgesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui

11. Užsieniečiai, kuriems suteikta laikinoji apsauga ir kurie gauna senatvės ar neįgalumo pensiją pagal šalies, iš kurios pasitraukusiam asmeniui suteikiama laikinoji apsauga, teisės aktus

Prašymas patvirtinti privalomojo sveikatos draudimo valstybės lėšomis galiojimo laikotarpį (užsieniečio) (Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro duomenų tvarkymo tvarkos aprašo 6 priedas)

ir šalies, iš kurios pasitraukusiam asmeniui suteikiama laikinoji apsauga, išduotas dokumentas su duomenimis apie turimą senatvės ar neįgalumo pensijos gavėjo statusą (šio dokumento pateikti nereikia 60 metų ir vyresniems užsieniečiams)

Nuo teisinio statuso įgijimo datos arba nuo gyvenamosios vietos deklaravimo Lietuvoje datos (jei laikinoji apsauga suteikta vėliau, nei įgytas teisinis statusas, arba turintis teisę į privalomąjį sveikatos draudimą užsienietis buvo deklaravęs išvykimą iš Lietuvos) iki teisinio statuso pabaigos datos arba laikinos apsaugos netekimo datos (jei ši data yra ankstesnė, nei užsieniečiui suteikto teisinio statuso galiojimo pabaigos data
12. Užsieniečiai, kuriems suteikta laikinoji apsauga ir kurie yra pripažinti neįgaliais pagal šalies, iš kurios pasitraukusiam asmeniui suteikiama laikinoji apsauga, teisės aktus

Prašymas patvirtinti privalomojo sveikatos draudimo valstybės lėšomis galiojimo laikotarpį (užsieniečio) (Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro duomenų tvarkymo tvarkos aprašo 6 priedas)

ir šalies, iš kurios pasitraukusiam asmeniui suteikiama laikinoji apsauga, išduotą dokumentą su duomenimis apie turimą neįgaliojo asmens statusą

Nuo teisinio statuso įgijimo datos arba nuo gyvenamosios vietos deklaravimo Lietuvoje datos (jei laikinoji apsauga suteikta vėliau, nei įgytas teisinis statusas, arba turintis teisę į privalomąjį sveikatos draudimą užsienietis buvo deklaravęs išvykimą iš Lietuvos) iki teisinio statuso pabaigos datos arba laikinos apsaugos netekimo datos (jei ši data yra ankstesnė, nei užsieniečiui suteikto atitinkamo teisinio statuso galiojimo pabaigos data).

*Asmenys, besikreipiantys dėl Draudžiamųjų registro duomenų tvarkymo, visais atvejais privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą duomenų subjektui identifikuoti ar Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka kitaip patvirtinti savo asmens tapatybę.

PSD valstybės lėšomis draudžiamų moksleivių ir studentų, kurie mokslą arba studijas (pvz., pirmosios pakopos studijas) užbaigia vasaros laikotarpiu, nenutraukdami studijų keičia mokslo kryptį, mokslo ar studijų įstaigą, tuo pačiu vasaros laikotarpiu po pirmosios pakopos studijų baigimo stoja į antrosios pakopos studijas ir pan., privalomojo sveikatos draudimo valstybės lėšomis laikotarpiai galioja iki atitinkamų mokslo metų pabaigos, t. y. iki rugpjūčio 31 dienos.

PSD valstybės lėšomis draudžiamų moksleivių ir studentų, kurie mokslą arba studijas (pvz., antros pakopos kursą) užbaigia žiemos laikotarpiu, nenutraukiant studijų atideda diplomo gynimą, dėl ko jų studento statusas pratęsiamas dar vienam semestrui, privalomojo sveikatos draudimo valstybės lėšomis laikotarpiai galioja iki mokslo arba studijų baigimo mėnesio pabaigos.

PSD valstybės lėšomis draudžiamų moksleivių ir studentų, nutraukiančių savo mokslą arba studijas, privalomojo sveikatos draudimo galiojimas baigiasi mokslo arba studijų nutraukimo mėnesio paskutinę dieną.

Pasibaigus PSD galiojimo laikotarpiui, draudžiamasis turi teisę gauti SDĮ nurodytas sveikatos priežiūros paslaugas, kompensuojamuosius vaistus ir medicinos pagalbos priemones, už kuriuos mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, dar vieną mėnesį papildomai. Ši papildomo mėnesio garantija neatleidžia nuo prievolės mokėti SDĮ nustatyto dydžio įmokas. 

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-05-30