>

Lietuvos Respublikos draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registras yra valstybės registras, kurio paskirtis – registruoti draudžiamuosius, rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti, naudoti ir įstatymų nustatytais atvejais teikti duomenis apie draudžiamuosius, atlikti kitus registro duomenų tvarkymo veiksmus.

Asmens duomenų tvarkymo tikslas – identifikuoti draudžiamuosius, Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo nustatytais pagrindais ir sąlygomis nustatyti draudžiamiems asmenims privalomojo sveikatos draudimo laikotarpius ir teikti šių laikotarpių duomenis registro duomenų gavėjams.

Draudžiamųjų registro valdytojas ir registre tvarkomų asmens duomenų valdytojas yra Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK).

Registro tvarkytojai ir registre tvarkomų asmens duomenų tvarkytojai yra VLK ir teritorinės ligonių kasos (TLK) – Vilniaus TLK, Kauno TLK, Klaipėdos TLK, Šiaulių TLK, Panevėžio TLK.

Atnaujinimo data: 2024-01-10