>

Regiono užimtų Covid-19 lovų skaičius, tenkantis 100 tūkst. prirašytųjų gyventojų, yra paslaugų teikimą organizuojančios ASP įstaigos veikimo teritorijoje (nurodytoje Aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. V-281 „Dėl Sveikatos priežiūros paslaugų dėl Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 9 punkte) veikiančių ASP įstaigų užimtų Covid-19 lovų skaičius, apskaičiuotas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. V-997 „Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurių teikimas atnaujinamas, apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nuostatomis.

Atnaujinimo data: 2024-01-08