>

Sąskaita pacientų sveikatai padarytai žalai atlyginti

Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK) primena, kad 2020 m. sausio 1-ąją įsigaliojo Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo pakeitimai, kuriais nustatyta nauja ginčų sprendimo ir žalos pacientams atlyginimo tvarka. Įstatyme įtvirtinta, kad pacientams padaryta žala atlyginama iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos administruojamos sąskaitos, kurioje, kaip ir minėta, kaupiamos sveikatos priežiūros įstaigų įmokos žalai atlyginti.

VLK informuoja šalies sveikatos priežiūros įstaigas, kad atidaryta speciali, nauja sąskaita banke. Ji skirta kaupti įstaigų įmokas pacientams padarytai žalai atlyginti. Apskaičiuotas įmokas VLK prašo mokėti į sąskaitą, kurios numeris – LT18 7300 0101 6184 4911, Swedbank, AB. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti sveikatos priežiūros įstaigos kodą. Minėtą sąskaitą administruoti Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2019 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1263 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. vasario 10 d. nutarimo Nr. 139 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymą" pakeitimo" įgaliojo VLK. Taip pat VLK pavesta išmokėti žalą pacientams bei atlikti kitas teisės aktais reglamentuotas funkcijas.

Specialistai primena, kad įmokos dydis yra nurodytas Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose. Įmoka turi būti sumokėta iki einamųjų kalendorinių metų kovo 30 dienos  arba, raštu informavus Valstybinę ligonių  kasą prie Sveikatos apsaugos ministerijos, iki einamųjų kalendorinių metų kovo 30 d. dalimis po 1/4 įmokos. Raštas turi būti siunčiamas el. paštu [email protected]

Kilus papildomų klausimų, prašoma kreiptis į VLK Apskaitos skyriaus darbuotojas: vyr. specialistę Aušrą Dervinienę, tel. +370 669 45061, [email protected] arba vyr. specialistę Moniką Rimkienę tel. +370 616 88459, [email protected] 

Atnaujinimo data: 2024-02-08