>

Stebėjimo paslaugos – tai asmens sveikatos priežiūros paslaugos, teikiamos pagal asmens sveikatos priežiūros įstaigos (ASPĮ) kompetenciją pacientams, atvykusiems į ASPĮ skubiosios medicinos pagalbos skyrių, atliekant reikiamus tyrimo ir (ar) gydymo veiksmus. Stebėjimo paslauga teikiama ASPĮ, teikiančiose stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, išskyrus ASPĮ, teikiančias tik slaugos ir palaikomojo gydymo arba tik medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo paslaugas.

Stebėjimo paslauga turi būti teikiama B, B1 ar C* tipo skubiosios medicinos pagalbos skyriuje ir teritoriniame skubiosios medicinos pagalbos skyriuje įrengtoje stebėjimo patalpoje (su lovomis) arba stacionaro skyriuje, gali būti teikiama A tipo skubiosios medicinos pagalbos skyriuje ir teritoriniame skubiosios medicinos pagalbos skyriuje įrengtoje stebėjimo patalpoje (su lovomis) arba stacionaro skyriuje bei A1 tipo skubiosios medicinos pagalbos skyriuje įrengtoje stebėjimo patalpoje (su lovomis) arba stacionaro skyriuje.

* skubiosios medicinos pagalbos skyriai:

  • A tipo – esantys vieno profilio stacionarines aktyviojo gydymo asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiose įstaigose;
  • A1 tipo – esantys pirminio lygio stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiose įstaigose, kai savivaldybės teritorijoje nėra antrinio lygio stacionarines aktyviojo gydymo asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos. A1 tipo skubiosios medicinos pagalbos skyrių steigimas nėra privalomas;
  • B tipo – esantys daugiaprofiles stacionarines antrinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose, išskyrus mažąsias rajono lygmens ligonines;
  • B1 tipo – esantys mažosiose rajono lygmens ligoninėse;
  • C tipo – esantys daugiaprofiles stacionarines tretinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiose įstaigose.

Stebėjimo paslauga teikiama pacientui jei: 

  • po paciento apžiūros skubiosios medicinos pagalbos skyriuje nėra galimybės tiksliai įvertinti jo sveikatos būklės; 
  • gali kilti pavojus paciento sveikatai ar gyvybei, jei atlikus tyrimo ir (ar) gydymo veiksmus priėmimo-skubiosios pagalbos skyriuje jis iš karto būtų išleistas iš ASPĮ; 
  • tyrimo ir (ar) gydymo veiksmus galima atlikti ne trumpesniu kaip 4 val. ir ne ilgesniu kaip 24 val. laikotarpiu; 
  • suteikus būtinąją pagalbą neįmanoma užtikrinti saugaus paciento transportavimo.

Apie stebėjimo paslaugos teikimo būtinumą sprendžia paciento sveikatos būklę įvertinęs stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios ASPĮ gydytojas. Stebėjimo paslaugos išlaidos apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo, jeigu suteikta paslauga atitinka nustatytus reikalavimus. Jei suteikus stebėjimo paslaugą pacientui 24 val. laikotarpiu toje pačioje ASPĮ pradedamos teikti stacionarinės aktyviojo gydymo paslaugos gydymo tęstinumui užtikrinti, už stebėjimo paslaugą ASPĮ nemokama (šiuo atveju teritorinės ligonių kasos moka ASPĮ atitinkamos stacionarinės paslaugos bazinę kainą).

Atnaujinimo data: 2024-01-11