>

Stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos – tai paslaugos, kurios teikiamos pacientui gydantis stacionarinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose, t.y. ligoninėse. Paprastai šios paslaugos ligoninėse teikiamos ne mažiau kaip 24 valandas. Ligoninėse teikiamos stacionarinės paslaugos gali būti: aktyviojo gydymo, ilgalaikio gydymo, transplantacijos ir reabilitacijos.

Aktyviojo gydymo paslaugos – tai paslaugos, teikiamos pacientams dėl ūmios ligos, lėtinės ligos paūmėjimo ar sužalojimo. Teikiant šias paslaugas reikalingas ištyrimas ir (ar) aktyvus medikamentinis, ir (ar) chirurginis gydymas, kuris negali būti taikomas ambulatorinėmis sąlygomis.

Ilgalaikio gydymo paslaugos – tai paslaugos, teikiamos lėtinėmis ligomis sergantiems pacientams, kai reikalingas ilgai (dažniausiai ilgiau nei mėnesį) trunkantis gydymas ir (ar) slauga. Šioms paslaugoms priskiriamos slaugos ir palaikomojo gydymo, tuberkuliozės, specialiosios psichiatrijos, psichikos ligų ilgalaikio gydymo paslaugos ir pan.

Transplantacijos paslaugos – tai paslaugos, kurias teikiant iš vieno asmens paimti audiniai, ląstelės ir (ar) organai persodinami kitam arba tam pačiam asmeniui gydymo tikslu. Yra atliekamos inkstų, širdies, kepenų, plaučių, širdies ir plaučių komplekso, kasos ir inksto komplekso, ragenos, kaulų čiulpų transplantacijos.

Medicininės reabilitacijos paslaugos – tai reabilitacijos priemonių (fizioterapijos, kineziterapijos, ergoterapijos, ortopedinių ir techninės pagalbos priemonių, psichologinės pagalbos, gydymo vaistais, pacientų ir jų artimųjų mokymo, gydymo dieta ir kt.) taikymas siekiant kuo daugiau sugrąžinti sutrikusias funkcijas arba, esant negrįžtamiems pakitimams, jas kompensuoti, arba palaikyti pasiektą funkcinio pajėgumo lygį. Susirgimai ir būklės, kada reabilitacijos paslaugos gali būti teikiamos stacionare, yra patvirtintos Sveikatos apsaugos ministro įsakymu.

Tam, kad pacientui suteiktos stacionarinės paslaugos būtų apmokėtos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, būtinos šios sąlygos: pacientas turi būti apdraustasis privalomuoju sveikatos draudimu, turėti gydytojo siuntimą, o šias paslaugas teikianti ligoninė turi būti sudariusi sutartį su teritorine ligonių kasa. Gydytojo siuntimas neprivalomas, jei pacientas kreipiasi į ligoninę dėl būtinosios medicinos pagalbos. Šios pagalbos apimtis ir teikimo tvarka yra patvirtinti atskiru sveikatos apsaugos ministro įsakymu. Stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos respublikinėse, regioninėse, rajoninėse ligoninėse ir privačiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose.

Atnaujinimo data: 2024-01-11