Skubiosios medicinos pagalbos paslaugos – tai ligoninės skubiosios medicinos pagalbos skyriuje teikiamos skubiosios medicinos pagalbos paslaugos.

Skubiosios medicinos pagalbos skyrius – stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos padalinys, kuriame priimami pacientai, atvykę dėl būtinosios medicinos pagalbos, kitų skubiai reikalingų asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir, jeigu stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos vadovas nenustatė kitaip, planinės hospitalizacijos.

Pagal teikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas skubiosios medicinos pagalbos skyriai yra penkių (A, A1, B, B1, C) tipų.

Skubiosios medicinos pagalbos skyrius privalo būti visose stacionarines paslaugas teikiančiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose (reikalavimas netaikomas Laisvės atėmimo vietų ligoninei, įstaigoms, teikiančioms tik plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos, reanimacijos ir intensyviosios terapijos paslaugas). Šiame skyriuje būtinoji medicinos pagalba pacientams teikiama visą parą, neatsižvelgiant į tai – ar jie apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu, ar ne.

Pacientai dėl būtinosios medicinos pagalbos ir skubiosios medicinos pagalbos paslaugų, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. V-1073 „Dėl Specialiųjų reikalavimų asmens sveikatos priežiūros įstaigos skubiosios medicinos pagalbos skyriui ir skubiosios medicinos pagalbos kabinetui aprašo patvirtinimo“, gali kreiptis be gydytojo siuntimo.

Jeigu suteikus skubiosios medicinos pagalbos paslaugas pacientui būtinas tolimesnis gydymas – jis tęsiamas stacionare.

Atnaujinimo data: 2024-05-29