Psichosocialinės reabilitacijos paslaugos vaikams skiriamos ir teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. 730 „Dėl Vaikų ir paauglių psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“.

Vaikų ir paauglių psichosocialinės reabilitacijos paslaugos – reabilitacinio pobūdžio ambulatorinės ir stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos, teikiamos pacientams, turintiems psichikos ir elgesio sutrikimų, kurių metu suteikiama galimybė pasiekti vaiko ar paauglio amžių atitinkantį savarankiško funkcionavimo lygį, vertinamą pagal Vaikų bendrojo vertinimo skalę (toliau – VBVS).

Vaikų ir paauglių psichosocialinės reabilitacijos paslaugas teikia specialistų komanda:

  • gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras,  
  • medicinos psichologas,
  • socialinis darbuotojas,
  • psichikos sveikatos slaugytojas,
  • kiti specialistai (psichoterapijos paslaugas teikiantis specialistas, ergoterapeutas, kineziterapeutas, meno terapeutas ir kiti) pagal poreikį.

Psichosocialinės reabilitacijos paslaugų skyrimo ir teikimo tvarka

Siuntimą vaikų ir paauglių psichosocialinės reabilitacijos paslaugoms gauti išduoda gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras.

Stacionarinė vaikų ir paauglių psichosocialinė reabilitacija skiriama tik po stacionarinio vaikų ir paauglių psichiatrinio gydymo, kai paciento vertinimo pagal VBVS rodiklis yra 50–59 balų. Stacionarinės vaikų ir paauglių psichosocialinės reabilitacijos paslaugos pacientui teikiamos iki 15 kalendorinių dienų  vieno gydymo kurso metu.

Trumpalaikė ambulatorinės vaikų ir paauglių psichosocialinės reabilitacija skiriama pacientams po vaikų ir paauglių psichiatrijos dienos stacionaro ar stacionarinio gydymo, kai vertinimo pagal VBVS rodiklis yra 60–70 balų ir yra bent dvi iš šių sąlygų:
1. kai toliau reikia stebėti ir koreguoti paciento būklę;
2. kai reikia padėti psichikos ir elgesio sutrikimų turintiems pacientams integruotis arba reintegruotis į bendruomenę ir šeimą;
3. kai reikia sustiprinti paciento socialinius ryšius, socialinius įgūdžius bei adaptaciją.

Per 40 kalendorinių dienų suteikiama iki 12 trumpalaikės ambulatorinės vaikų ir paauglių psichosocialinės reabilitacijos paslaugų. 
Ilgalaikė ambulatorinė vaikų ir paauglių psichosocialinė reabilitacija skiriama po trumpalaikės vaikų ir paauglių psichosocialinės reabilitacijos, kai per trumpalaikę vaikų ir paauglių psichosocialinę reabilitaciją paciento vertinimo pagal VBVS rodiklis yra 71–80 balų. Ilgalaikė ambulatorinė vaikų ir paauglių psichosocialinė reabilitacija  teikiama iki 9 mėnesių, skiriant iki 35 apsilankymų. 

Kiekvienos vaikų ir paauglių psichosocialinės reabilitacijos paslaugos metu turi būti taikomi ne mažiau kaip 3 diagnostikos ir (ar) gydymo metodai. Ambulatorinės ir stacionarinės vaikų ir paauglių psichosocialinės reabilitacijos procesą sudaro psichikos būklės vertinimo, paciento konsultavimo, mokymo, psichosocialinių įgūdžių atkūrimo ir stiprinimo paslaugos.

Teikiant vaikų ir paauglių psichosocialinės reabilitacijos paslaugas taikomi šie diagnostikos metodai:
1. klinikinė diagnostika, psichosocialinis vertinimas;
2. įvairių specialistų atliekamas vaiko elgesio, žaidimo, bendravimo klinikinis stebėjimas;
3. vaiko elgesio, psichikos būklės, tėvų ir vaiko santykių vertinimo metodai;
4. klinikinis interviu;
5. pažintinių funkcijų (dėmesio, atminties, mąstymo ir kitų), raidos, intelekto, emocinės būsenos, emocinių ir elgesio sunkumų, asmenybės ir kitų psichologinių savybių vertinimas psichologinio įvertinimo instrumentais.

Teikiant vaikų ir paauglių psichosocialinės reabilitacijos paslaugas taikomi šie gydymo metodai:
1. konsultacijos (individualios, grupinės, šeimos);
2. psichoterapija (individuali, grupinė, šeimos) ir psichoterapinių technikų taikymas (pacientui, atstovams pagal įstatymą);
3. socialinių įgūdžių ugdymas;
4. psichoedukacija, psichologinis švietimas (pacientų tėvų, bendruomenės narių);
5. išplėstinė gydytojo vaikų ir paauglių psichikos sveikatos specialistų konsultacija;
6. aplinkos terapija;
7. įvairūs meno terapijos metodai.

Skyręs stacionarines ar ambulatorines vaikų ir paauglių psichosocialinės reabilitacijos paslaugas, gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras informuoja pacientą apie atitinkamo profilio paslaugas teikiančias įstaigas (padalinius).  

Siuntimo dokumentus sutvarko siunčiantysis gydytojas kartu su teritorine ligonių kasa. Siunčiantysis gydytojas turi informuoti pacientą iki kada jis privalo nuvykti į vaikų ir paauglių psichosocialinės reabilitacijos paslaugas teikiančią įstaigą. Pacientui ar jo atstovui tereikia telefonu susisiekti su pasirinkta reabilitacijos įstaiga ir suderinti atvykimo datą. Atvykus į reabilitacijos vietą, pacientas ir (ar) jo atstovas turi pateikti siuntimą (jei buvo išrašyta popierinė siuntimo forma Nr. 027/a) ir asmens tapatybę (-es) patvirtinantį (-čius) dokumentą (-us). 

Atnaujinimo data: 2023-11-21