>

Gydytojų specialistų paslaugos – tai paciento apsilankymas konsultacijai turint siuntimą dėl konkrečios priežasties (sveikatos problemos, ligos ar profilaktinio sveikatos tikrinimo). Šio apsilankymo metu atliekami visi pacientui būtini tiriamieji bei gydomieji veiksmai pagal gydytojo specialisto kompetenciją bei raštu teikiami patarimai siuntusiajam gydytojui.

Atsižvelgdamas į paciento sveikatos būklę, siuntimą dėl nemokamos, t. y. ligonių kasų kompensuojamos, gydytojo specialisto konsultacijos išduoda šeimos gydytojas arba kitas gydytojas specialistas. Siuntimas išduodamas, jei siunčiančiajam gydytojui reikia pasikonsultuoti dėl paciento sveikatos būklės, nustatyti ar patikslinti diagnozę, gydymo taktiką ir pan. Išduodamas siuntimą, medikas pacientui turi nurodyti bent 3 gydymo įstaigas, kuriose dirba siuntime nurodytos profesinės kvalifikacijos gydytojas.

Pacientas gali pasirinkti asmens sveikatos priežiūros įstaigą, kurioje pageidauja gauti siuntime nurodytas asmens sveikatos priežiūros paslaugas (galite pasirinkti ir kitą įstaigą, nebūtinai  siunčiančio gydytojo rekomenduotą). Svarbu tik kreiptis į įstaigą, sudariusią sutartį su teritorine ligonių kasa dėl šių paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo. Informacija apie eiles skelbiama ligonių kasų interneto svetainėje, gydymo įstaigų informacinėse sistemose, ji teikiama paskambinus į gydymo įstaigas telefonu. Kitaip tariant, nėra būtina gauti gydytojo specialisto paslaugas toje įstaigoje, kurioje siuntimas buvo išrašytas.

Jeigu pacientas nusprendžia kreiptis į gydymo įstaigos, kurioje dirba ir siunčiantysis gydytojas, specialistą, atskiras siuntimas neišduodamas – visa reikiama informacija įrašoma į paciento ambulatorinę kortelę. Jei kreipiamasi į kitą gydymo įstaigą, siuntimas pacientui turi būti išduotas, nes įrašo kortelėje nepakanka. 

Šeimos gydytojo išrašyti siuntimai gydytojų specialistų konsultacijoms galioja iki 180 dienų, o siuntimas fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo konsultacijai gauti – iki 60 dienų. Per siuntimo galiojimo laikotarpį (atitinkamai iki 180 arba iki 60 dienų) pacientas privalo užsiregistruoti asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti. Siuntime yra nurodoma jo išdavimo data, galiojimo laikas, ligos diagnozė, atliktų tyrimų, priskiriamų šeimos gydytojo ar gydytojo specialisto kompetencijai, rezultatai, informacija apie taikytą gydymą ir jo efektyvumą, profesinė gydytojo specialisto kvalifikacija, siuntimo tikslas.

Gydytojo specialisto konsultaciją sudaro iki trijų apsilankymų dėl tos pačios priežasties. Jau pirmo apsilankymo metu sumokama visa konsultacijos bazinė kaina. Kiekvienos profesinės kvalifikacijos gydytojo specialisto konsultacijos dar skirstomos į paprastas konsultacijas ir išplėstines konsultacijas, kurių metu atliekami papildomi tiriamieji ir gydomieji veiksmai. 

Ligonių kasos primena pagrindinę taisyklę: tuo atveju, kai pacientas negali laukti, nes gresia pavojus gyvybei, – gydytojo paslaugos bus suteiktos čia pat skubos tvarka.

Atnaujinimo data: 2024-01-11