>

Greitosios medicinos pagalbos (GMP) paslaugos – GMP tarnybos teikiamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, siekiant laiku suteikti pacientui reikalingą medicinos pagalbą jo buvimo vietoje ir prireikus transportuoti sergantį ar sužeistą pacientą į asmens sveikatos priežiūros įstaigą. GMP paslaugos laikomos paslaugomis, skirtomis gyvybei gelbėti ir išsaugoti.

GMP iškvietimas, skambinant visoje Lietuvoje nepriklausomai nuo operatoriaus, skubiosios pagalbos telefono ryšio telefono numeriu – 112.

GMP tarnybos GMP paslaugos teikiamos visą parą (24/7), šiokiadieniais, švenčių ir poilsio dienomis, visoje Lietuvos teritorijoje, visiems asmenims (tiek apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu, tiek nedraustiems). 

Atnaujinimo data: 2024-01-11