>

Brangieji tyrimai  ir procedūros, kurių išlaidos apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF), atliekami tik gydytojo specialisto (ne šeimos gydytojo) siuntimą turintiems pacientams. Tokį siuntimą gali išrašyti gydytojas specialistas, pagal kompetenciją teikiantis antrinio ir tretinio lygio specializuotas ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, už kurias mokama iš PSDF.

Brangiesiems tyrimams priskiriami kompiuterinės tomografijos, magnetinio rezonanso tomografijos, pozitronų emisijos tomografijos ir kiti tyrimai. Brangiosioms procedūroms priskiriamos hemodializės, gydomosios kraujo gravitacinės chirurgijos ir kitos procedūros.

Šie tyrimai ir procedūros gali būti atliekami ligoninėse bei poliklinikose, taip pat specializuotose gydymo įstaigose. Ligos (indikacijos), kuriomis sergant skiriami minėti tyrimai ar procedūros, yra patvirtinti sveikatos apsaugos ministro įsakymais. Brangiuosius tyrimus ir procedūras teikia įstaigos, turinčios licenciją teikti šias paslaugas.

Stacionaruose atliekamų brangiųjų tyrimų ir procedūrų išlaidos apmokamos pagal giminingų diagnozių grupių (DRG) metodą.

Atnaujinimo data: 2024-01-11