>

Ambulatorinės chirurgijos paslaugos – planinės gydomosios sveikatos priežiūros paslaugos, kurias teikiant gali būti taikoma vietinė ar regioninė nejautra, kurias atlieka operuojantis ar procedūrą atliekantis gydytojas ir po kurių užtikrinama paciento pooperacinė (poprocedūrinė) priežiūra bei galimybė suteikti sveikatos priežiūros paslaugas, neatitraukiant paciento nuo įprastos socialinės aplinkos.

Ambulatorinės chirurgijos paslaugas gali teikti įstaigos, turinčios licenciją teikti atitinkamos specialybės gydytojo specialisto konsultacijas. 

Ambulatorinės chirurgijos paslaugos teikiamos tik turint gydytojo siuntimą. Gydymo įstaiga, po šios paslaugos suteikimo, esant reikalui turi užtikrinti trumpalaikį paciento būklės stebėjimą.

Atnaujinimo data: 2024-01-11