>

Kompensuojamųjų paslaugų kainų dalyje pateikiami iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto lėšų apmokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašai bei  šių paslaugų kainos eurais. Asmens sveikatos priežiūros paslaugų bazinės kainos balais yra tvirtinamos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymais. Apmokant asmens sveikatos priežiūros įstaigoms už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, paslaugos bazinė kaina balais yra dauginama iš atitinkamos tuo metu galiojančios balo vertės – taip gaunant paslaugos kainą eurais.

Atnaujinimo data: 2024-02-05