Vadovaujantis Nuolaidos paciento priemokai už kompensuojamąjį vaistinį preparatą ir kompensuojamąją medicinos pagalbos priemonę apskaičiavimo ir taikymo tvarkos aprašu, patvirtintu sveikatos apsaugos ministro 2010 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. V-724, tiekėjai gali kreiptis su prašymu į Valstybinę ligonių kasą prie Sveikatos apsaugos ministerijos dėl nuolaidos taikymo šioms kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių grupėms:

Atnaujinimo data: 2023-12-19