>

Klinikinis kodavimas – tai procesas, kai ligoms, intervencijoms, procedūroms, tam tikroms medicinos pagalbos priemonėms, vaistams, paslaugoms suteikiami tam tikri kodai. Šie duomenys naudojami statistikos ir atsiskaitymo tikslais, pvz., bendriems šalies statistiniams duomenims kaupti, atskirų ligoninių veiklos analizei ir vertinimui, duomenų apie pacientui suteiktas gydymo paslaugas ir šių paslaugų kainas suvestinei parengti. Šie duomenys taip pat naudojami vieno gydymo bazinei kainai apskaičiuoti, asmens sveikatos priežiūros įstaigų išlaidoms modeliuoti ir kt.

Kilus klausimams dėl klinikinio kodavimo, rašykite el. pašto adresu [email protected]

Atnaujinimo data: 2024-01-10