Ataskaita apie gydymą ligoninėje

Nuo 2013 m. rugpjūčio 1 d. pacientai, kurie gydėsi ligoninėse, gali gauti išsamią informaciją apie tai, kiek už jų gydymą sumokėta Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto lėšomis.

Išrašymo iš ligoninės dieną pacientui ligoninėje turi būti įteikta Paciento atmintinė. Joje paaiškinta, kad informaciją apie savo gydymą ligoninėje ir jo kainą galima gauti pateikus prašymą teritorinei ligonių kasai (TLK) arba TLK atstovui savivaldybėje.

Norint gauti popierinę ataskaitą (suvestinę), ligoninėje gydęsis pacientas turi atvykti į TLK arba pas TLK atstovą savivaldybėje ir pateikti prašymą, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jei dėl ataskaitos kreipiasi paciento atstovas, jis turi pateikti ir atstovo asmens tapatybę ir atstovavimą patvirtinantį dokumentą.

Ataskaitoje apie gydymą ligoninėje pateikiama informacija apie ligoninėje suteiktas stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, atliktus brangiuosius tyrimus ir procedūras, šių paslaugų, tyrimų ir procedūrų, skirtų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių kainas bei finansavimo šaltinius.

Panašią informaciją apie gydymo metu suteiktas paslaugas ir jų kainas galima gauti ir internetu, prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų sistemos www.epaslaugos.lt.

Informacijos kelias pacientui apie suteiktas gydymo paslaugas:

Atnaujinimo data: 2023-11-21