>
2021-08-13

Ligonių kasos: kaip teikiamos medicinos paslaugos užsienyje dirbantiems Lietuvos gyventojams

Lietuvos piliečiai, dirbantys Europos Sąjungos šalyse, Lichtenšteine, Islandijoje, Norvegijoje, Šveicarijos Konfederacijoje bei Jungtinėje Karalystėje (toliau – ES šalys), valstybiniu sveikatos draudimu yra apdrausti toje šalyje, kurioje moka mokesčius.

Klaipėdos teritorinė ligonių kasa (TLK) informuoja, kad socialinės apsaugos sistemas koordinuojantys Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai nustato, jog vienos ES šalies apdraustieji, persikėlę gyventi į kitą ES šalį, turi teisę į nemokamą sveikatos priežiūrą gyvenamojoje šalyje. Taigi Lietuvoje gyvenantys, tačiau kitose ES šalyse dirbantys ir socialinio draudimo įmokas mokantys mūsų piliečiai, taip pat gali pasinaudoti šia teise ir gauti Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto lėšomis apmokamas medicinos paslaugas Lietuvoje.

„Tam, kad mūsų piliečiai galėtų pasinaudoti šia teise, jie privalo deklaruoti gyvenamąją vietą Lietuvoje ir teritorinėje ligonių kasoje užregistruoti šalies, kurioje yra apdrausti valstybiniu sveikatos draudimu, kompetentingos įstaigos išduotą dokumentą S1.  Tai dokumentas, patvirtinantis teisę gauti medicinos paslaugas gyvenamojoje šalyje tokiomis pačiomis sąlygomis, kaip ir tos šalies apdraustieji”, – informavo Klaipėdos TLK Gyventojų aptarnavimo skyriaus vyriausioji specialistė Aušra Kačinskaitė.

Pasak jos, šį dokumentą  išduoda ES šalies kompetentinga valstybinio sveikatos draudimo įstaiga.

Užregistravus dokumentą S1 teritorinėje ligonių kasoje, asmuo bus įtrauktas į Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registrą ir gydymo įstaigose galės gauti sveikatos priežiūros paslaugas tokiomis pat sąlygomis kaip visi Lietuvos apdraustieji. Privalomojo sveikatos draudimo įmokų Lietuvoje tokiam asmeniui mokėti nereikės. Jam suteiktų sveikatos priežiūros paslaugų  ar išduotų kompensuojamųjų vaistų įsigijimo išlaidas apmokės teritorinė ligonių kasa PSDF biudžeto lėšomis. Vėliau Lietuvai šias išlaidas kompensuos šalies, kurioje asmuo yra apdraustas socialiniu draudimu, kompetentinga įstaiga.

Klaipėdos teritorinės ligonių kasos informacija

Ligonių kasos kviečia:

Rūpimus klausimus galima pateikti [email protected] arba (8 5) 232 2222.