BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Metinės veiklos užduotys

Šioje dalyje pateikiamos Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK) ir teritorinių ligonių kasų (TLK) – Vilniaus TLK, Kauno TLK, Klaipėdos TLK, Šiaulių TLK, Panevėžio TLK – vadovybės bei valstybės tarnautojų einamųjų metų veiklos užduotys.

Pareigos

Vardas, pavardė

2022 metų veiklos užduotys

Direktorius Gintaras Kacevičius

1. Parengti PSDF lėšomis apmokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų poreikio nustatymo metodikos projektą.

2. Parengti savivaldybės sveikatos centro finansavimo modelį.

3. Skaitmenizuoti ligonių kasų ir asmens sveikatos priežiūros teikėjų sutarčių procesus.

4. Pateikti įstatymų pakeitimų projektus, skirtus privalomojo sveikatos draudimo sistemos tobulinimui.

Direktoriaus pavaduotoja Tatjana Golubajeva

1. Parengti ir pateikti  Sveikatos apsaugos ministerijai paslaugų poreikio skaičiavimo metodikos projektą.

2. Parengti ir pateikti Sveikatos apsaugos ministerijai sveikatos centro finansavimo projektą.

3. Parengti ir pateikti Sveikatos apsaugos ministerijai sutarčių sudarymo proceso tobulinimui reikalingų teisės aktų projektus.

4. Organizuoti vieningo Asmens sveikatos priežiūros paslaugų, apmokamų iš PSDF biudžeto, sąrašo projekto parengimą.

Direktoriaus pavaduotoja

Neringa Norkūnaitė-Sasnauskienė

1. Gerinti receptinių vaistų prieinamumą pacientams bei mažinti pacientų išlaidas už kompensuojamuosius vaistus.

2. Tobulinti naujų planuojamų kompensuoti vaistų įtakos PSDF biudžetui vertinimą, į jį įtraukiant ir šių vaistų įtaką PSDF biudžetui asmens sveikatos priežiūros paslaugų dalyje.

3. Geriau kontroliuoti infekcines ligas, išplečiant gripo ir  pneumokominės infekcijos rizikos grupių, kurioms priklausantys asmenys skiepijami pagal Nacionalinę imunoprofilaktikos programą, sąrašą.

4. Pagerinti klausos funkcijos korekciją blogai girdintiems asmenims.

5. Parengti ir patvirtinti Asmens duomenų tvarkymo VLK ir TLK politiką.

Ekonomikos departamento direktorė

Simona Adamkevičiūtė

1. Iki 2022 m. II ketv. pab. parengti ir pateikti VLK Teisės skyriui siūlymus Sveikatos draudimo įstatymo pakeitimo projektui dėl PSDF biudžeto ir rezervo valdymo tobulinimo, įgyvendinant LR Vyriausybės programos priemones.

2. Pagal kompetenciją koordinuoti veiksmus VLK įgyvendinant Europos Komisijos ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos 2021 m. rugsėjo 28 d. pasirašyto projekto „Skubus atsakas į neproporcingą trečiųjų šalių piliečių antplūdį į Lietuvą iš Baltarusijos“ finansavimo sutartį. Šios sutarties pagrindu ES ir valstybės biudžeto lėšomis turėtų būti kompensuotos PSDF išlaidos už neteisėtai Lietuvos valstybės sieną kirtusių migrantų gydymą.

3. Iki 2022 m. IV ketv. pabaigos parengti ir pateikti VLK Informacinių technologijų departamentui pasiūlymus dėl VLK valdomos Finansų valdymo ir apskaitos informacinės sistemos tobulinimo siekiant automatizuoti ir optimizuoti VLK šioje sistemoje atliekamus veiksmus.

Informacinių technologijų departamento direktorius

Aurimas Baliukevičius

1. VLK IT strategijos 2023-2025m. parengimas ir patvirtinimas.

2. Sutarčių su ASPĮ pasirašymo proceso skaitmenizavimas.

3. Gyventojų  aptarnavimo skaitmenizavimas: automatizuoti gyventojų prašymų dėl DSPDR duomenų tvarkymo pateikimą – sudaryti galimybę gyventojams prašymus ir pridedamus dokumentus pateikti elektroniniu būdu per VLK elektroninių paslaugų platformą, paliekant galimybę popierinius priimti ir registruoti TLK.

4. VLK informacinėse sistemose esančių duomenų atvėrimas.

5. Lankstaus asmens identifikavimo ir asmeninių konsultacijų teikimo techninis ir teisinis įgyvendinimas skambučių centre.

Teisės skyriaus vedėjas

Tomas Ragauskas

1. Koordinuoti LR Sveikatos draudimo įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų projektų parengimą bei derinimą.

2. Koordinuoti VLK mikroklimato tyrimo atlikimą, veiksmų plano parengimą ir jo įgyvendinimą.

3. Koordinuoti žaliųjų viešųjų pirkimų skatinimą, informacijos apie žaliuosius pirkimus sklaidą VLK darbuotojams, nustatyto siekiamo žaliųjų pirkimų procento pasiekimą.

4. Pateikti siūlymus dėl ne mažiau kaip 3 VLK veiklos procesų tobulinimo.

Tarptautinių reikalų skyriaus vedėja

Lina Noreikienė

1. Pasirengti nuo 2022 m. liepos 1 d. vykdyti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. V-729 patvirtintame Pacientų siuntimo konsultuotis, išsitirti ir (ar) gydytis Europos ekonominei erdvei priklausančiose valstybėse, Jungtinėje Karalystėje ir Šveicarijoje tvarkos apraše (toliau- Gydymo užsienyje aprašas) nurodytos Pacientų siuntimo konsultuotis, išsitirti ir (ar) gydytis Europos ekonominei erdvei priklausančiose valstybėse, Jungtinėje Karalystėje ir Šveicarijoje komisijos (toliau – Komisija) sudarymo ir jos veikimo VLK funkcijas: 1. įvertinus Europos Sąjungos valstybių gerąją praktiką, parengti Gydymo užsienyje aprašo pakeitimo projektą ir pateikti Sveikatos apsaugos ministerijai; 2. patvirtinti Komisijos sudėtį ir jos darbo reglamentą.

2. Tobulinti EDMIS, skaitmenizuojant veiklos procesus EDMIS ir realizuojant duomenų mainus su kitų šalių kompetentingomis įstaigomis EESSI sistemoje.

3. Patobulinti žalos Privalomajam sveikatos draudimo fondui išieškojimo procesą iš neteisėtai Europos sveikatos draudimo kortele pasinaudojusių asmenų, mažinant VLK ir TLK darbuotojams tenkančią administracinę naštą.

Dokumentų valdymo skyriaus vedėja

Kristina Petronytė

1. Užtikrinti valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių pasirengimo perėjimui prie Dokumentų valdymo bendrosios informacinės sistemos ir perėjimo veiksmų plane 2022 m. numatytų veiksmų įgyvendinimą pagal kompetenciją.

2. Parengti tvarkos dėl dokumentų valdymo organizavimo VLK, naudojant Dokumentų valdymo bendrąją informacinę sistemą, projektą.

3. Užtikrinti nuolat ir ilgai saugomų bylų apyrašų sudarymą už 2020 ir 2021 metus ir elektroninių bylų už 2020-2021 m. metus perdavimą Lietuvos valstybės naujajam archyvui.

Paslaugų ekspertizės ir kontrolės skyriaus vedėja

Daiva Berūkštienė

1. Užtikrinti ligonių kasų atliekamos asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių ir kitų įstaigų bei įmonių, sudariusių sutartis su Valstybine ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos ar teritorinėmis ligonių kasomis, veiklos priežiūros koordinavimą ir tobulinimą.

2. Užtikrinti sveikatos centro finansavimo modelio projekto parengimą  iki  numatytų terminų.

3. Organizuoti ir kontroliuoti norminių aktų, kurių parengimas reikalingas vieningo Asmens sveikatos priežiūros paslaugų, apmokamų iš PSDF biudžeto, sąrašo parengimui pagal kuruojamas sritis parengimą ir suderinimą iki  numatytų terminų.

Paslaugų stebėsenos skyriaus vedėja

Vilma Uždavinienė

1. Užtikrinti ASPĮ stacionare teikiamų klinikinio kodavimo duomenų stebėseną IS Sveidra SPAP, stebėsenos metodų tobulinimą, klinikinių kodavimo duomenų automatinio tikrinimo taisyklių sukūrimą.

2. Užtikrinti stacionarines paslaugas teikiančių ASPĮ kokybės ir efektyvumo (gerų darbo rezultatų) rodiklių sąrašo tobulinimą, parengiant papildomus rodiklius.

3. Užtikrinti ambulatorinių paslaugų duomenų tikrinimo taisyklių sukūrimą (skausmo diagnozavimo ir gydymo dienos stacionare, brangiųjų tyrimų ir procedūrų teikimo, dienos stacionaro) I-IV ketvirtis.

4. Užtikrinti 2021 m. asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos kokybės ir veiklos efektyvumo vertinimo rodiklių duomenų suvestinės, patvirtintos VLK direktoriaus 2019 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. 1K-264, rengimą.

5. Užtikrinti 2021 m. asmens sveikatos priežiūros įstaigų klinikinio kodavimo stebėsenos rezultatų vertinimo ataskaitos rengimą.

Sutarčių skyriaus vedėja

Violeta Tylienė

1. Įvertinti 2022 metų sutarčių planavimo  ir pasirašymo procesą ir tobulinti šio procesą atsižvelgiant į Sveikatos sistemos pertvarkos pokyčius.

2. Vykdyti sutarčių, sudarytų dėl Medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo bei psichosocialinės reabilitacijos paslaugų teikimo ir apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, stebėseną.

3. Plėsti skaitmenizuotų ataskaitų pateikimą.

Apskaitos skyriaus vedėja

Regina Andriuškienė

1. Pagal kompetenciją koordinuoti veiksmus Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos įgyvendinant Europos Komisijos ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos 2021 m. rugsėjo 28 d. pasirašyto projekto „Skubus atsakas į neproporcingą trečiųjų šalių piliečių antplūdį į Lietuvą iš Baltarusijos“ finansavimo sutartį (toliau – Finansavimo sutartis). Šios sutarties pagrindu ES ir valstybės biudžeto lėšomis turėtų būti kompensuotos PSDF išlaidos už neteisėtai Lietuvos valstybės sieną kirtusių migrantų gydymą.

2. Užtikrinti Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos buhalterinės apskaitos perkėlimą į Lietuvos Respublikos finansų ministerijos valdomą Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemos Finansų valdymo ir apskaitos posistemį.

3. Parengti 3 siūlymus dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos Finansų valdymo ir apskaitos informacinės sistemos (FVAIS) tobulinimo automatizuojant ir optimizuojant jame darbą.

Kainų skyriaus vedėja

Violeta Kutraitė

1. Koordinuoti ir užtikrinti, kad būtų parengtas vieningas asmens sveikatos priežiūros (ASP) paslaugų sąrašas pagal jų profilį  ir šių paslaugų  bazinės kainos bei parengtas sveikatos apsaugos ministro įsakymo projektas, kuris reglamentuotų PSDF lėšomis kompensuojamų paslaugų  sąrašą ir jų bazines kainas.

2. Koordinuoti ir užtikrinti, kad būtų parengti visų sveikatos apsaugos ministro įsakymų (48) pakeitimo projektai dėl ASP paslaugų bei jų bazinių kainų bei pateikti ministrui pasirašyti.

3. Užtikrinti, kad atrankos būdu būtų įvertinti atskirų ASPĮ duomenų apie sąnaudas, įtrauktas į SAMD, atitiktį atitinkamos ASPĮ buhalterinės apskaitos duomenims, siekiant, kad ASPĮ teikiami duomenys sveikatos priežiūros paslaugų kainai apskaičiuoti būtų teisingi bei pateikti rekomendacijas ASPĮ dėl SAMD pildymo pagal gautas vertinimo išvadas.

4. Koordinuoti ir užtikrinti, kad būtų atlikta kraujo komponentų, turinčių įtakos faktinei aktyviojo gydymo atvejo kainai, panaudojimo aktyviojo gydymo metu analizė bei  perskaičiuoti kraujo komponentų rėžiai, kuriais remiantis yra apskaičiuojamos priemokos prie aktyviojo gydymo atvejo kainos. Rezultatus pristatyti VLK vadovybei.

Informacinių sistemų priežiūros skyriaus vedėjas

Eimantas Minkevičius

1. Organizuoti, kad VLK duomenų centras atitiktų Valstybinių duomenų centrų techninius reikalavimus.

2. Įgyvendinti teritorinių ligonių kasų fiksuoto telefono ryšio centralizavimą, visus numerius perkeliant į VLK telefonų stotį ir turint tik vieną ryšio paslaugų teikimo sutartį.

3. Įgyvendinti atostogų planavimo sistemos plėtrą.

4. Įdiegti bent vieną veiklą gerinančią priemonę.

5. Sukurti VLK intraneto svetainę.

Draudžiamųjų registro skyriaus vedėja

Natalija Jelenskienė

1. Automatizuoti gyventojų prašymų dėl DSPDR duomenų tvarkymo pateikimą – sudaryti galimybę gyventojams prašymus ir pridedamus dokumentus pateikti elektroniniu būdu per VLK elektroninių paslaugų platformą, paliekant galimybę popierinius priimti ir registruoti TLK (DPSDR plėtros projektas).

2. Parengti ir įdiegti elektronines prašymo formas, kurių tvarkymas numatytas per VLK elektroninių paslaugų platformą Sveidra VEPT(Sveidra plėtros projektas).

3. Parengti Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro duomenų tvarkymo tvarkos aprašo naujos redakcijos projektą.

4. Užtikrinti teisės aktų, susijusių su skyriaus veikla, atnaujinimą pagal susijusių įstatymų (aukštesnio lygio teisės aktų) pakeitimus.

5. Inicijuoti ir realizuoti priemones, kurios padėtų optimizuoti skyriaus veiklą, didinti skyriaus veiklos efektyvumą.

Duomenų ir analizės skyriaus vedėja

Jūratė Sabalienė

1. Organizuoti visų teritorinių ligonių kasų renkamų laukimo eilių stebėsenos ataskaitų suvestinių susisteminimą vienoje vietoje ir koordinuoti vizualizacijos parengimą naudojant Power BI įrankį.

2. Organizuoti ir koordinuoti VLK informacinėse sistemose esančių duomenų atvėrimą.

3. Parengti palyginamąją PAASP GDR skaičiavimo metodikų, kurios buvo taikytos iki 2021 m. ir nuo 2021 m., palyginamąją analizę.

4. Organizuoti ir koordinuoti duomenų užsakymo formos, taikytinos VLK padaliniams, sukūrimą.

Centralizuotai apmokamų vaistų skyriaus vedėja

Lina Reinartienė

1. Tobulinti centralizuotai apmokamų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių specifikacijų rengimo procesą.

2. Išplėsti gripo ir /ar pneumokominės infekcijos rizikos grupių, kurioms priklausantys asmenys skiepijami pagal Nacionalinę imunoprofilaktikos programą, sąrašą.

3. Tobulinti medicinos pagalbos priemonių įrašymo į Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašą procesą.

Medicinos priemonių kompensavimo skyriaus vedėjas

Giedrius Baranauskas

1. Perskaičiuoti ortopedijos techninių priemonių bazines kainas.

2. Užtikrinti, kad būtų patikrintos ortopedijos įmones ar ūkio subjektai, sudarę sutartis dėl apdraustųjų aprūpinimo ortopedijos techninėmis priemonėmis ar medicinos priemonėmis, pagal rizikos vertinimo rezultatus priskirti aukščiausiai rizikos grupei.

3. Sudaryti sąlygas geresnei cukrinio diabeto kontrolei, gerinant insulino pompų prieinamumą kad insulino pompos būtų kompensuojamos vyresniems nei 24 metai asmenims.

4. Pagerinti klausos aparatų prieinamumą klausos negalią turintiems asmenims, kompensuojant klausos aparatus abiem ausims vyresniems nei 24 metai asmenims.

Vaistų kompensavimo skyriaus vedėjas

Evaldas Stropus

1. Pradėti kompensuoti enterinę mitybą.

2. Įdiegti naują Kompensuojamų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių bazinių kainų nustatymo IS.

3. Vaistų klinikinio efektyvumo vertinimas.

4. Naujų kompensuojamųjų vaistų įtakos PSDF biudžetui vertinimo tobulinimas.

 
Biudžeto skyriaus vedėja Jurgita Šilinaitė-Šermukšnienė

1. Siekiant gauti išsamesnius, tikslesnius duomenis ir sumažinti asmens sveikatos priežiūros įstaigoms tenkančią administracinę naštą, pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Sodra) automatiniu būdu teikiamus VLK duomenis apie asmens sveikatos priežiūros įstaigų, sudariusių sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis, darbuotojams priskaičiuotą darbo užmokestį, koordinuoti metodologijos, kuria remiantis būtų apskaičiuojami gydymo įstaigų darbuotojų vidutiniai darbo užmokesčiai, projekto rengimą.

2. Pagal kompetenciją koordinuoti TLK pasirinktų gydymo įstaigų finansinės ir ekonominės veiklos analizių atlikimą, pateikti TLK atliktų analizių vertinimą Ekonomikos departamento direktorei.

3. Pagal kompetenciją dalyvauti rengiant teisės aktų projektus, organizuoti ataskaitų ir kitų dokumentų parengimą, kad Europos Komisijos ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos 2021 m. rugsėjo 28 d. pasirašyto projekto „Skubus atsakas į neproporcingą trečiųjų šalių piliečių antplūdį į Lietuvą iš Baltarusijos“ finansavimo sutarties lėšomis būtų kompensuotos PSDF biudžeto rezervo išlaidos už neteisėtiems migrantams suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

Elektroninių paslaugų skyriaus vedėja Rolanda Jonuškienė

1. Užtikrinti duomenų subjektų teisių įgyvendinimą, koordinuojant gyventojų konsultavimą elektroniniais būdais vadovaujantis BDAR reikalavimais, naudojantis Konsultavimo informacinės sistemos priemonėmis ir Konsultavimo informaciniu kataloge esančia informacine medžiaga.

2. Atlikti analizę dėl priemonių, kurios padėtų suvaldyti neigiamus psichosocialinius konsultavimo aplinkos veiksnius ir sumažintų streso riziką. Įvertinti konsultuojančių darbuotojų psichosocialinę riziką, atlikti jų analizę pagal Valstybės tarnybos departamento prie VRM rekomendacijas, parengti ataskaitą.

3. Užtikrinti darbuotojų mokymą, organizuoti telefonu, elektroniniu paštu ir kitais elektroniniais būdais konsultuojančių darbuotojų gamybinius mokymus.

4. Prižiūrėti ir organizuoti automatinės skambinančiųjų apklausos po pokalbio telefonu įdiegimą.

5. Parengti gyventojų aptarnavimo ir konsultavimo tvarkos aprašą.

Pareigos

Vardas, pavardė

2022 metų veiklos užduotys

Direktorius Vytautas Mockus

1. Užtikrinti gyventojų aptarnavimą pagal Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK) patvirtintą gyventojų aptarnavimo kokybinį standartą.

2. Siekiant prisidėti prie korupcijos rizikos veiksnių mažinimo, sudarant korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonių sistemą 2022–2025 metams, pateikti 3 priemones, numatant priemonės įgyvendinimo tikslus ir kriterijus.

3. Iki einamųjų metų III ketv. pabaigos atlikti pasirinktų 3 rajono ligoninių, kurių veiklos buveinė yra teritorinės ligonių kasos (TLK) veiklos zonoje, finansinės ir ekonominės veiklos analizę ir jos rezultatus pristatyti VLK vadovybei.

4. Atlikti savo TLK darbuotojų teisių inventorizaciją, panaikinant perteklines prieigos prie asmens duomenų tvarkymo teises, apribojant neteisėtos prieigos prie asmens duomenų ir jiems tvarkyti skirtos įrangos galimybes.

5. Parengti gyventojų aptarnavimo vieningo kokybinio standarto projektą, pasitelkiant kitų TLK ir VLK darbuotojus.

Direktoriaus pavaduotoja Dalia Šimelienė

1. Įvertinti stacionarių paslaugų srautus 2020–2021 metais, aktyviojo gydymo atvejus pagal trukmę, sudėtingumą.

2. Parengti Vilniaus TLK 2021 m. veiklos ataskaitą.

3. Parengti ir pateikti aukštesnėms institucijoms (teritorinės ligonių kasos veiklai aktualių teisės aktų tobulinimo tikslu) projektų, pasiūlymų, prašymų.

4. Vertinti informaciją, kaip asmens sveikatos priežiūros įstaigos vykdo sutartinius įsipareigojimus dėl nemokamų paslaugų teikimo.

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja Lina Vitkauskienė

1. Užtikrinti kokybišką medicininės apskaitos formų 070/a-LK nagrinėjimą bei formų, patvirtinančių arba nepatvirtinančių medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo išlaidų kompensavimą Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, pildymą laiku.

2. Parengti gyventojų aptarnavimo vieningo kokybinio standarto projektą, pasitelkiant kitų TLK ir VLK darbuotojus.

3. Užtikrinti gyventojų aptarnavimą pagal VLK patvirtintą gyventojų aptarnavimo kokybinį standartą.

4. Organizuoti GAS darbuotojų 2021 metų spalio–gruodžio mėnesiais visų nustatytų draudimo galiojimo laikotarpių teisingumo patikrinimą.

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja Diana Valentinovičienė

1. Atlikti išankstinę finansų ir atsiskaitymų kontrolę ir teikti informaciją vadovui.

2. Parengti informaciją Vilniaus TLK stebėtojų tarybai aprobuoti: Vilniaus TLK 2021 m. Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto vykdymo ir finansines ataskaitas, 2022 m. išlaidų sąmatos rodiklius.

3. Laiku ir tinkamai pateikti finansinių ataskaitų rinkinių informaciją Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje (VSAKIS).

Sutarčių skyriaus vedėja Dangira Skebėrienė

1. Iki einamųjų metų III ketv. pabaigos atlikti pasirinktų 3 rajono ligoninių, kurių veiklos buveinė yra TLK veiklos zonoje, finansinės ir ekonominės veiklos analizę ir jos rezultatus pristatyti VLK vadovybei.

2. Pateikti pasiūlymus dėl sutarčių sudarymo ir sutartinių sumų planavimo tobulinimo.

3. Parengti Vilniaus TLK stebėtojų tarybai pranešimą apie 2022 metų sutarčių sudarymą.

Sutarčių skyriaus patarėja Aušra Arbačiauskienė

1. Nuolat administruoti Vilniaus TLK skirtą Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžetą pagal atskirus išlaidų straipsnius. Teikti Finansų ir apskaitos skyriui PSDF biudžeto ir PSDF biudžeto rezervo lėšų paskirstymą.

2. Peržiūrėti ir esant poreikiui atnaujinti Sutarčių skyriaus procesų žemėlapius.

3. Pateikti pasiūlymus dėl sutarčių sudarymo proceso tobulinimo.

Statistikos ir analizės skyriaus vedėja Ryta Treigienė

1. Vykdyti medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo paslaugų stebėseną, atlikti šių paslaugų teikimo pokyčių vertinimą.

2. Stebėti ir analizuoti gyventojų skaičiaus kitimo tendencijas Vilniaus TLK veiklos zonoje.

3. Vertinti informaciją, kaip asmens sveikatos priežiūros įstaigos vykdo sutartinius įsipareigojimus dėl nemokamų paslaugų teikimo.

4. Įvertinti stacionarių paslaugų srautus 2020–2021 metais, aktyviojo gydymo atvejus pagal trukmę, sudėtingumą.

Kontrolės skyriaus vyresnioji patarėja Jolita Klara Kedaitė

1. Gydytojų radiologų teikiamų profilaktinių sveikatos tikrinimų ir radiologų konsultacijų, kai atliekamas rentgenologinis tyrimas, apmokėjimo PSDF biudžeto lėšomis pagrįstumo kontrolė.

2. Kompensuojamųjų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių skyrimo, išrašymo pagrįstumo kontrolė.

3. Atlikti neplaninius patikrinimus dėl pacientų priemokų pagrįstumo teikiant PSDF biudžeto lėšomis apmokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

Kontrolės skyriaus patarėja Daiva Januševičienė

1. Vykdyti kitų institucijų pavedimus dėl vaistinių tikrinimų.

2. Vertinti kompensuojamųjų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių skyrimo, išrašymo pagrįstumą, teisėtumą.

3. Parengti atliktų patikrinimų, kurių metu buvo pildomi VLK direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 9 d. įsakymu Nr. 1K-239 „Dėl kontrolinių klausimynų patvirtinimo“ patvirtinti klausimynai apie asmenų registravimo gydytojų specialistų konsultacijoms reikalavimų laikymąsi asmens sveikatos priežiūros įstaigose, rezultatų ataskaitą.

4. Įvertinti Akreditavimo tarnybos pateiktą informaciją apie įstaigų licencijas, jų atnaujinimą, stabdymą ir t. t. Pateikti suvestines.

Kontrolės skyriaus patarėjas Gintautas Paulėkas

1. Vertinti pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros centrų teikiamų paslaugų prieinamumo užtikrinimą.

2. Atlikti informacinės sistemos „Sveidra“ asmens sveikatos priežiūros įstaigų išrašytų receptų klaidų analizę ir parengti medžiagą kontrolės procedūroms atlikti, kontrolės procedūrų metu vertinti kompensuojamųjų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių skyrimo, išrašymo pagrįstumą.

3. Vertinti stacionarinių aktyviojo gydymo paslaugų ir ambulatorinių paslaugų prieinamumą, tinkamumą, kiekį, apskaitos, medicinos dokumentų pildymo kokybę ir norminių dokumentų nuostatų laikymąsi.

Pareigos

Vardas, pavardė

2022 metų veiklos užduotys

Direktorius

Virgilijus Šiaudikis

1. Užtikrinti vieningą gyventojų aptarnavimo kokybinį standartą pagal VLK patvirtintą metodiką

2. Siekiant prisidėti prie korupcijos rizikos veiksnių mažinimo, sudarant korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonių sistemą 2022-2025 metams, pateikti 3 priemones, numatant priemonės įgyvendinimo tikslus ir kriterijus.

3. Iki einamųjų metų 3-čio ketvirčio pabaigos atlikti pasirinktų 3 rajono ligoninių, kurių veiklos buveinė yra TLK veiklos zonoje, finansinės it ekonominės veiklos analizę ir jos rezultatus pristatyti VLK vadovybei.

4. Atlikti savo TLK darbuotojų teisių inventorizaciją, panaikinant perteklines prieigos teises prie asmens duomenų tvarkymo, apribojant  galimybes neteisėtai prieigai prie asmens duomenų ir jų tvarkymui skirtos įrangos

5. Įgyvendinti vienos TLK, sudarančios sutartis su visomis vaistinėmis, modelį.

Direktoriaus pavaduotoja

Jurga Damulevičienė

1. Teikti pasiūlymus dėl sutarčių su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis sudarymo bei sutartinių lėšų planavimo tobulinimo.

2. Pristatyti TLK Stebėtojų tarybai informaciją apie 2022 m. pasirašytas sutartis, prašymus sudaryti sutartis.

3. Užtikrinti nacionalinės funkcijos – sutarčių su vaistinėmis ir ūkio subjektais sudarymo ir vykdymo procesą, teikti siūlymus dėl jo gerinimo.

4. Nuo 2022 m. pasikeitus medicininės reabilitacijos paslaugų apmokėjimo, planavimo bei siuntimų šioms paslaugoms gauti reglamentavimui, atlikti stebėseną ir įvertinti ASPĮ teikiančių medicininės reabilitacijos paslaugas sutarčių vykdymą.

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja

Rasa Valinskaitė - Barščevičienė

1. Užtikrinti vieningą gyventojų aptarnavimo kokybinį standartą pagal VLK patvirtintą metodiką.

2. Užtikrinti gaunamų / išduodamų struktūrizuotų elektroninių dokumentų (SED) administravimą, parengiant papildomą specialistą funkcijos vykdymui.

Teisės ir administravimo vedėja

Evelina Daugėlė

1. Siekiant prisidėti prie korupcijos rizikos veiksnių mažinimo, sudarant korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonių sistemą 2022-2025 metams, koordinuoti 3 priemonių pateikimą, numatant priemonės įgyvendinimo tikslus ir kriterijus.

2. Organizuoti TLK skyrių nuostatų peržiūrą turinio ir formos apimtyje, esant poreikiui, inicijuoti kreipimąsi į VLK.

3. Užtikrinti TLK vidaus kontrolės sistemos palaikymą.

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja

Vilija Dabašinskienė

1. Vykdant LR finansų ministro 2021-12-13 įsakymą Nr.1K-387 „Dėl 2021 metų konsolidavimo kalendoriaus patvirtinimo“ parengti finansinius ataskaitų rinkinius ir patvirtinti viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje (VSAKIS) iki kovo 15 d.

2. Užtikrinti sklandų  bendros informacinės sistemos finansinei apskaitai tvarkyti įgyvendinimą.

3. Atrankos būdu įvertinti pasirinktos ASPĮ duomenų apie sąnaudas, įtrauktas į Sąnaudų apskaitos modelį, atitiktį atitinkamos ASPĮ buhalterinės apskaitos duomenims.

Sutarčių skyriaus vedėja

Vilija Andrašiūnienė

1. Organizuoti 4-5 rajono ligoninių, kurių veiklos buveinė yra TLK veiklos zonoje, finansinės ir ekonominės veiklos analizės atlikimą.

2. Vykdyti vienos TLK, sudarančios sutartis su visomis vaistinėmis ir ūkio subjektais, modelį.

3. Užtikrinti savalaikį sutarčių su ASPĮ sudarymo ir vykdymo procesą.

Statistikos ir analizės skyriaus vedėjas

Artūras Adomavičius

1. Organizuoti TLK darbuotojų teisių inventorizaciją, jos pagrindu teikti siūlymus dėl duomenų apsaugos gerinimo.

2.  Atlikti Kauno TLK veiklos zonos asmens sveikatos priežiūros įstaigų ir kitų įstaigų bei įmonių, sudariusių sutartis su TLK, veiklos rizikos vertinimą.

Pareigos

Vardas, pavardė

2021 metų veiklos užduotys

Direktoriaus pavaduotoja, laikinai vykdanti direktoriaus funkcijas Vilma Stasiulienė

1. Užtikrinti vieningą gyventojų aptarnavimo kokybinį standartą pagal VLK patvirtintą metodiką. 

2. Siekiant prisidėti prie korupcijos rizikos veiksnių mažinimo, sudarant korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonių sistemą 2022-2025 metams, pateikti 3 priemones, numatant priemonės įgyvendinimo tikslus ir kriterijus.

3. Iki einamųjų metų III ketv. pabaigos atlikti pasirinktų 3 rajono ligoninių, kurių veiklos buveinė yra TLK veiklos zonoje, finansinės ir ekonominės veiklos analizę ir jos rezultatus pristatyti VLK vadovybei.

4. Atlikti savo TLK darbuotojų teisių inventorizaciją, panaikinant perteklines prieigos teises prie asmens duomenų tvarkymo, apribojant galimybes neteisėtai prieigai prie asmens duomenų ir jų tvarkymui skirtos įrangos.

5. Įvertinti sveikatos apsaugos ministro 2021 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. V-2818 patvirtinto Medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo bei psichosocialinės reabilitacijos paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašo (Aprašas 1) bei Medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo bei psichosocialinės reabilitacijos paslaugų išlaidų planavimo tvarkos aprašo (Aprašas 2) 2022 m. I pusmečio įgyvendinimo rezultatus bei pateikti siūlymus dėl aprašų tobulinimo.

Administravimo skyriaus vedėja Virginija Žemaitienė

1.Užtikrinti TLK veiklą reglamentuojančių teisės aktų aktualizavimą, atsižvelgiant į LR ir VLK teisės aktų pokyčius.

2. Organizuoti ir palaikyti TLK vidaus kontrolės sistemą.

3. Siekiant prisidėti prie korupcijos rizikos veiksnių mažinimo, sudarant korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonių sistemą 2022-2025 metams, pateikti 3 priemones, numatant priemonės įgyvendinimo tikslus ir kriterijus.

4. Aktyviai informuoti visuomenę PSD ir ligonių kasų teikiamų paslaugų temomis.

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja – vyriausioji buhalterė

Laima Rašinskytė

1. Užtikrinti sklandų  bendros informacinės sistemos finansinei apskaitai tvarkyti įgyvendinimą.

2. Vadovaujantis 2013-12-04 LRV nutarimu Nr. 1129 „Dėl valdžios sektoriaus apskaitos duomenų teikimo“ ir LR finansų ministerijos 2013-12-17 raštu Nr. (27.32-01.) – 6K-1310526 pateikti 2022 m. Klaipėdos TLK Fondo tarpinius finansinių ataskaitų rinkinius į viešojo sektoriaus  ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą (VSAKIS).

3. Koordinuoti TLK finansinių ataskaitų rinkinių duomenų įvedimą į VSAKIS, vykdant LR finansų ministro 2021-12-13 įsakymą 1K-387 „Dėl 2021 metų konsolidavimo kalendoriaus patvirtinimo“.

4. Įvertinti pasirinktos įstaigos duomenų įtrauktų į Sąnaudų apskaitos modelį, atitiktį   šios įstaigos buhalterinės apskaitos duomenims.

Sutarčių skyriaus vedėja

Sigutė Galdikienė

1. Iki einamųjų metų III ketv. pabaigos atlikti pasirinktų 3 rajono ligoninių, kurių veiklos buveinė yra TLK veiklos zonoje, finansinės ir ekonominės veiklos analizę ir jos rezultatus pristatyti TLK vadovybei.

2. Įvertinti sveikatos apsaugos ministro 2021 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. V-2818 patvirtinto Medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo bei psichosocialinės reabilitacijos paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašo (Aprašas 1) bei Medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo bei psichosocialinės reabilitacijos paslaugų išlaidų planavimo tvarkos aprašo (Aprašas 2) 2022 m. I pusmečio įgyvendinimo rezultatus bei pateikti siūlymus dėl aprašų tobulinimo.

3. Patvirtinus Klaipėdos teritorinės ligonių kasos (Klaipėdos TLK) 2022 m. biudžetą, planuoti asmens sveikatos priežiūros įstaigų (ASPĮ) asmens sveikatos priežiūros paslaugoms skirtas lėšas, vadovaujantis LR sveikatos apsaugos ministerijos  patvirtintais aprašais.

Informatikos ir statistikos skyriaus vedėja Jelena Filipova

1. Atlikti Klaipėdos TLK veiklos zonos asmens sveikatos priežiūros įstaigų ir kitų įstaigų bei įmonių, sudariusių sutartis su TLK, veiklos rizikos vertinimą.

2. Užtikrinti Klaipėdos TLK veiklos zonos asmens sveikatos priežiūros įstaigų suteiktų ir pateiktu apmokėti pirmojo etapo ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslaugų stebėseną.

3. Organizuoti Klaipėdos TLK darbuotojų teisių inventorizaciją, panaikinant perteklines prieigos teises prie asmens duomenų tvarkymo, apribojant galimybes neteisėtai prieigai prie asmens duomenų ir jų tvarkymui skirtos įrangos.

Kontrolės skyriaus vedėja Sonata Leščinskienė

1. Užtikrinti kiekvieno metų ketvirčio Klaipėdos TLK planuojamų kontrolės procedūrų planų rengimą ir informacijos paskelbimą interneto svetainėje.

2. Organizuoti kontrolės procedūrų vykdymą pagal patvirtintus kontrolės procedūrų planus.

3. Užtikrinti kiekvieno mėnesio ekspertizės pažymų duomenų ir nustatytų neatitikčių suvestinių rengimą.

 

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja

Salvinija Andriušienė

1. Peržiūrėti Gyventojų aptarnavimo skyriaus funkcijas ir uždavinius  bei atlikti vidaus dokumentų korekcijas.

2. Užtikrinti vieningą gyventojų aptarnavimo kokybinį standartą pagal VLK patvirtintą metodiką.

3. Atlikti  Gyventojų aptarnavimo skyriaus darbuotojų 2021 metų veiklos analizę ir pristatyti Klaipėdos TLK vadovybei.

 

Pareigos

Vardas, pavardė

2022 metų veiklos užduotys

Direktoriaus pavaduotoja, laikinai vykdanti direktoriaus funkcijas

Dalia Miniauskienė

1. Užtikrinti vieningą gyventojų aptarnavimo kokybinį standartą pagal VLK patvirtintą metodiką.

2. Siekiant prisidėti prie korupcijos rizikos veiksnių mažinimo, sudarant korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonių sistemą 2022-2025 metams, pateikti 3 priemones, numatant priemonės įgyvendinimo tikslus ir kriterijus.

3. Iki einamųjų metų III ketv. pabaigos atlikti pasirinktų 3 rajono ligoninių, kurių veiklos buveinė yra TLK veiklos zonoje, finansinės ir ekonominės veiklos analizę ir jos rezultatus pristatyti VLK vadovybei.

4. Atlikti savo TLK darbuotojų teisių inventorizaciją, panaikinant perteklines prieigos teises prie asmens duomenų tvarkymo, apribojant galimybes neteisėtai prieigai prie asmens duomenų ir jų tvarkymui skirtos įrangos.

5. Užtikrinti 2022 m. Vaistų komiteto veiklos tęstinumą, įgyvendinant nustatytus uždavinius ir priemones.

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja

Inga Kvedarienė

1. Organizuoti vieningą gyventojų aptarnavimo kokybinį standartą pagal VLK patvirtintą metodiką.

2. Tęsti bendradarbiavimą su Šiaulių TLK veiklos zonos Visuomenės sveikatos biurais ir vykdyti informacijos sklaidą PSD, ESDK, E formų/ struktūrizuotų dokumentų, mokamų / nemokamų paslaugų teikimo, prevencinių programų temomis mokyklose, III amžiaus universitetuose, pacientų organizacijose, bendruomenėse.

3. Organizuoti į Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registrą Šiaulių TLK Gyventojų aptarnavimo skyriaus specialistų įvestų duomenų tikrinimą.

4. Siekiant prisidėti prie korupcijos rizikos veiksnių mažinimo, sudarant korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonių sistemą 2022-2025 metams, pagal kompetenciją teikti 1 siūlymą, numatant priemonės įgyvendinimo tikslą ir kriterijus.

Administravimo skyriaus vedėja

Regina Leonavičiūtė

1. Kompetencijos ribose koordinuoti Šiaulių TLK vidaus veiklą reglamentuojančių dokumentų peržiūrą, siekiant užtikrinti jų atitiktį LR teisės aktams.

2. Užtikrinti Administravimo skyriui priskirtų veiklos procesų žemėlapių aktualumą.

3. Koordinuoti Ligonių kasų 2022 m. veiklos plane numatytų priemonių įgyvendinimą Šiaulių teritorinėje ligonių kasoje, pateikti informaciją Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos  apie priemonių vykdymą.

4. Siekiant prisidėti prie korupcijos rizikos veiksnių mažinimo, sudarant korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonių sistemą 2022-2025 metams, koordinuoti 3 priemonių pateikimą, numatant priemonės įgyvendinimo tikslus ir kriterijus.

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja

Jurgita Krištopaitė

1. Užtikrinti sklandų bendros informacinės sistemos finansinei apskaitai tvarkyti įgyvendinimą.

2. Užtikrinti TLK finansinių ataskaitų rinkinių duomenų įvedimą į VSAKIS laiku, vykdant LR finansų ministro 2021-12-13 įsakymą 1K-387 „Dėl 2021 metų konsolidavimo kalendoriaus patvirtinimo“.

3. Analizuoti TLK išlaidų sąmatos vykdymą kiekvieną ketvirtį, teikti vadovybei informaciją ir siūlymus apie TLK išlaidų sąmatos vykdymo rezultatus.

4. Siekiant prisidėti prie korupcijos rizikos veiksnių mažinimo, sudarant korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonių sistemą 2022-2025 metams, pagal kompetenciją teikti 1 siūlymą, numatant priemonės įgyvendinimo tikslą ir kriterijus.

Sutarčių skyriaus vedėja

Sigrida Kubilienė

1. Įvertinti TLK ir ASPĮ sutarčių sudarymo tvarkos aprašus, asmens sveikatos priežiūros paslaugų išlaidoms kompensuoti planavimo, asmens sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašus ir pateikti siūlymus dėl jų tobulinimo. 

2. Siekiant didinti ASPĮ įvedamų į „Sveidrą“ statistinių duomenų apie suteiktas mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas skaidrumą ir patikimumą, organizuoti viešųjų ASPĮ į „Sveidrą“ įvestų duomenų sumų, už kurias pacientams buvo suteikta mokamų paslaugų, ir analogiškų sumų, nurodytų ASPĮ finansinėse veiklos ataskaitose, stebėseną.

3. Siekiant prisidėti prie korupcijos rizikos veiksnių mažinimo, sudarant korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonių sistemą 2022-2025 metams, pagal kompetenciją teikti 1 siūlymą, numatant priemonės įgyvendinimo tikslą ir kriterijus.

4. Organizuoti iki einamųjų metų III ketv. pabaigos 3 rajono ligoninių finansinės ir ekonominės veiklos analizės atlikimą.

Statistikos ir analizės skyriaus vedėja

Laima Juškaitė

1. Vykdyti savo TLK darbuotojų teisių inventorizaciją, panaikinant perteklines prieigos teises prie asmens duomenų tvarkymo, apribojant galimybes neteisėtai prieigai prie asmens duomenų ir jų tvarkymui skirtos įrangos.

2. Užtikrinti naujų prioritetinių kompensuojamųjų vaistų vartojimo srities rodiklių stebėseną.

3. Prisidėti prie ASP įstaigų į informacinę sistemą „Sveidra“ įvedamų duomenų apie suteiktas mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas patikimumo didinimo.

Kontrolės skyriaus vedėja

Dalia Ozolienė

1. Organizuoti Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1K-397 „Dėl 2022 metų prioritetinių teritorinių ligonių kasų vykdomos kontrolės krypčių ir stebėsenos rodiklių sąrašo patvirtinimo“ patvirtintų 2022 metų prioritetinių teritorinių ligonių kasų vykdomos kontrolės krypčių sąrašo Šiaulių TLK kompetencijos ribose įgyvendinimą.

2. Įgyvendinti ūkio subjektų konsultavimą TLK kompetencijos klausimais, vykdant ūkio subjektų priežiūrą, organizuojant metodinius susitikimus su ASPĮ.

3. Siekiant plėtoti asmens sveikatos priežiūros įstaigų, sudariusių sutartis su Šiaulių teritorine ligonių kasa, veiklos priežiūrą, rengti metodines rekomendacijas.

4. Siekiant prisidėti prie korupcijos rizikos veiksnių mažinimo, sudarant korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonių sistemą 2022-2025 metams, pagal kompetenciją teikti 1 siūlymą, numatant priemonės įgyvendinimo tikslą ir kriterijus.

Pareigos

Vardas, pavardė

2022 metų veiklos užduotys

Direktorius

Jonas Narbutas

1. Užtikrinti vieningą gyventojų aptarnavimo kokybinį standartą pagal Valstybinės ligonių kasos (VLK) patvirtintą metodiką.

2. Siekiant prisidėti prie korupcijos rizikos veiksnių mažinimo, sudarant korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonių sistemą 2022–2025 metams, pateikti 3 priemones, numatant priemonės įgyvendinimo tikslus ir kriterijus. 

3. Iki einamųjų metų III ketvirčio pabaigos atlikti pasirinktų 3 rajono ligoninių, kurių veiklos buveinė yra teritorinės ligonių kasos (TLK) veiklos zonoje, finansinės ir ekonominės veiklos analizę ir jos rezultatus pristatyti VLK vadovybei.

4. Atlikti vadovaujamos TLK darbuotojų teisių inventorizaciją, panaikinant perteklines prieigos teises prie asmens duomenų tvarkymo, apribojant galimybes neteisėtai prieigai prie asmens duomenų ir jų tvarkymui skirtos įrangos. 

5. Rezervinio duomenų centro įkūrimas. 

Direktoriaus pavaduotoja

Alma Čiplienė

1. Pateikti korupcijos rizikos mažinimo priemones, iš kurių viena galėtų būti įgyvendinama Nacionalinės darbotvarkės korupcijos prevencijos klausimais 2022–2033 metams 2022–2025 metų Darbotvarkės plane, viena Šakinės korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje 2023–2025 metų programos įgyvendinimo priemonių plane, trys VLK 2023–2025 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plane, iš kurių viena būtų įgyvendinama tik TLK pagal veiklos zoną. 

2. Iki einamųjų metų III ketvirčio pabaigos atlikti pasirinktų 4–5 rajono ligoninių, kurių veiklos buveinė yra Panevėžio TLK veiklos zonoje, finansinės ir ekonominės veiklos analizę ir jos rezultatus pristatyti TLK direktoriui. 

3. Suorganizuoti 2 susitikimus su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis (ASPĮ) ir pristatyti aktualią informaciją sutarčių vykdymo klausimais. 

4. Paruošti pranešimą apie sutarčių sudarymą 2022 metams ir pristatyti Stebėtojų tarybai.

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja

Sigita Paulauskienė

1. Užtikrinti vieningą gyventojų aptarnavimo kokybinį standartą pagal VLK patvirtintą metodiką. 

2. Koordinuoti ir kontroliuoti  Gyventojų aptarnavimo skyriaus darbuotojų dalyvavimą Panevėžio TLK vykdomame žalos Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžetui išieškojimo procese, teikti konsultacijas. 

3. Vykdyti Panevėžio TLK 2022 metų visuomenės informavimo planą, viešinant gyventojams informaciją apie privalomojo sveikatos draudimo aktualijas ir teikiamas garantijas. 

4. Koordinuoti Europos Sąjungos šalyse suteiktų būtinosios medicinos pagalbos paslaugų išlaidų kompensavimo komisijos darbą. 

5. Siekiant prisidėti prie korupcijos rizikos mažinimo, sudarant korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonių sistemą 2022–2025 metams, patekti 3 priemones, numatant priemonės tikslus ir kriterijus. 

Administravimo skyriaus vedėja

Asta Levickienė

1. Pateikti siūlymus dėl Panevėžio TLK 2022 metų (keturioliktos iš eilės) konferencijos ir ją organizuoti. 

2 . Užtikrinti Panevėžio TLK veiklą. Koordinuoti Ligonių kasų 2022 m. veiklos plane numatytų priemonių įgyvendinimą Panevėžio TLK, pateikti informaciją VLK apie priemonių vykdymą. 

3. Organizuoti ir koordinuoti korupcijai atsparios aplinkos kūrimą Panevėžio TLK, Ligonių kasų korupcijos prevencijos programos priemonių plano ir Šakinės korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje 2020−2022 metų programos priemonių, priskirtų Panevėžio TLK kompetencijai, vykdymą. Nustatytais terminais teikti informaciją VLK apie priemonių vykdymą. Siekiant prisidėti prie korupcijos rizikos veiksnių atpažinimo, sudarant korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonių sistemą 2022–2025  metams, pateikti priemones, numatant priemonės tikslus ir kriterijus. 

4. Rezervinio duomenų centro įkūrimas. 

5. Organizuoti ir koordinuoti vidaus kontrolės įgyvendinimą Panevėžio TLK. Palaikyti ir nuolat gerinti Kokybės vadybos sistemą.

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjas

Visvaldas Vilkas

1. Koordinuoti Panevėžio TLK fondo administravimo įstaigos finansinių ataskaitų duomenų pateikimą į Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą (VSAKIS) bei pateikti Panevėžio TLK fondo finansinių ataskaitų duomenis į VSAKIS, vykdant LR finansų ministro 2021-12-13 įsakymą Nr. 1K-387 „Dėl 2021 metų konsolidavimo kalendoriaus patvirtinimo“.

2. Koordinuoti bendros viešojo sektoriaus finansų valdymo informacinės sistemos (FM FVAIS) įdiegimą Panevėžio TLK, vadovaujantis LRV 2019-12-11 nutarimu Nr. 1252.

3. Siekiant prisidėti prie korupcijos rizikos veiksnių mažinimo, sudarant korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonių sistemą 2022-2025 metams, pateikti 3 priemones, numatant priemonės įgyvendinimo tikslus ir kriterijus.

4. Dalyvauti pasirinktų 3 rajono ligoninių, kurių veiklos buveinė yra Panevėžio TLK veiklos zonoje, finansinės ir ekonominės veiklos analizės atlikime ir jos rezultatų pristatyme Panevėžio TLK vadovybei. 

Sutarčių skyriaus vedėja

Vita Tinterytė

1. Patvirtinus Panevėžio TLK 2022 m. biudžetą, planuoti ASPĮ skirtas lėšas asmens sveikatos priežiūros paslaugoms, vadovaujantis LR sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintais aprašais. Koordinuoti sutarčių su ASPĮ pasirašymą.

2. Koordinuoti asmens sveikatos priežiūros paslaugų nomenklatūrų koregavimą ir paslaugų IS „Sveidra“ posistemyje SKLAP atnaujinimą (esant paslaugų klasifikatoriaus pokyčiams ar ASPĮ prašymams).

3. Pateikti korupcijos rizikos mažinimo priemones, iš kurių viena galėtų būti įgyvendinama Nacionalinės darbotvarkės korupcijos prevencijos klausimais 2022–2033 metams 2022–2025 metų Darbotvarkės plane, viena Šakinės korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje 2023–2025 metų programos įgyvendinimo priemonių plane, trys VLK 2023–2025 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plane, iš kurių viena būtų įgyvendinama tik TLK pagal veiklos zoną.

4. Iki einamųjų metų III ketvirčio pabaigos atlikti pasirinktų 4–5 rajono ligoninių, kurių veiklos buveinė yra TLK veiklos zonoje, finansinės ir ekonominės veiklos analizę ir jos rezultatus pristatyti TLK vadovybei.

Informatikos ir statistikos skyriaus vedėjas

Raimundas Abramavičius

1. Atlikti Panevėžio TLK darbuotojų teisių inventorizaciją, panaikinant perteklines prieigos teises prie asmens duomenų tvarkymo, apribojant galimybes neteisėtai prieigai prie asmens duomenų ir jų tvarkymui skirtos įrangos.

2. Pateikti korupcijos rizikos mažinimo priemones, iš kurių viena galėtų būti įgyvendinama Nacionalinės darbotvarkės korupcijos prevencijos klausimais 2022–2033 metams 2022–2025 metų Darbotvarkės plane, viena Šakinės korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje 2023–2025 metų programos įgyvendinimo priemonių plane, trys  VLK 2023–2025 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plane, iš kurių viena būtų įgyvendinama tik TLK pagal veiklos zoną.

3. Rezervinio duomenų centro įkūrimas.

4. Iki 2022 metų lapkričio mėn. 15 dienos suskaičiuoti kompensuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų masto savivaldybės gyventojams planą bei paslaugų kiekio ir PSDF lėšų, skirtų apmokėti už asmens sveikatos priežiūros paslaugas ASPĮ, poreikį.

Kontrolės skyriaus vedėjas

Edgaras Voras

1. Atlikti patikrinimus pagal VLK direktoriaus 2021-12-23 įsakyme Nr. 1K-397 „Dėl 2022 metų prioritetinių teritorinių ligonių kasų vykdomos kontrolės krypčių ir stebėsenos rodiklių sąrašo patvirtinimo“ nurodytas prioritetines kontrolės kryptis.

2. Užtikrinti savalaikį kontrolės procedūrų sprendimų projektų parengimą.

3. Užtikrinti savalaikį ūkio subjekto tikrinimą, gavus informaciją apie neracionalų PSDF biudžeto naudojimą.

4. Siekiant prisidėti prie korupcijos rizikos veiksnių mažinimo, sudarant korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonių sistemą 2022–2025 metams, pateikti 3 priemones, numatant priemonės įgyvendinimo tikslus ir kriterijus.

5. Iki einamųjų metų III ketvirčio pabaigos atlikti pasirinktų 3 rajono ligoninių, kurių veiklos buveinė yra TLK veiklos zonoje, finansinės ir ekonominės veiklos analizę ir jos rezultatus pristatyti VLK vadovybei.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-05-03