BDAR
Close

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Metinės veiklos užduotys

Šioje dalyje pateikiamos Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK) ir teritorinių ligonių kasų (TLK) – Vilniaus TLK, Kauno TLK, Klaipėdos TLK, Šiaulių TLK, Panevėžio TLK – vadovybės bei valstybės tarnautojų einamųjų metų veiklos užduotys.

Pareigos

Vardas, pavardė

2023 metų veiklos užduotys

Direktorius Gintaras Kacevičius

1. Atnaujinti PSDF lėšomis kompensuojamų paslaugų bazinių kainų skaičiavimo metodiką.

2. Pertvarkyti gydytojų specialistų konsultacijų apmokėjimą.

3. Parengti ir pateikti sutarčių sudarymo proceso tobulinimui reikalingų teisės aktų projektus, susiejant sutarčių sudarymą su paslaugų poreikiu.

4. Gerinti kompensuojamųjų vaistų prieinamumą pacientams, nustatant daugiau galimybių šiuos vaistus išrašyti šeimos gydytojams.

Direktoriaus pavaduotoja Tatjana Golubajeva

1. Parengti pirminės sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo tvarkos pakeitimo projektą, sukuriant ir integruojant tyrimų fondą į esamą apmokėjimo sistemą.

2. Parengti skubios pagalbos skyrių apmokėjimo tvarkos pakeitimo projektą, siekiant tiksliau kompensuoti skubios pagalbos paslaugų teikimo sąnaudas.

3. Parengti ir pateikti sutarčių sudarymo proceso tobulinimui reikalingų teisės aktų projektus, susiejant sutarčių sudarymą su paslaugų poreikiu.

4. Parengti ir pateikti derinti SAM pakeistą konsultacijų apmokėjimo tvarką bei šios tvarkos įgyvendinimo 2024 – 2026 m. planą.

Direktoriaus pavaduotoja

Neringa Norkūnaitė-Sasnauskienė

1. Siekiant efektyvaus pacientų gydymo, racionaliai naudojant PSDF biudžeto lėšas, atlikti 3 kompensuojamųjų vaistų klinikinio efektyvumo analizes.

2. Gerinti kompensuojamųjų vaistų prieinamumą pacientams, nustatant daugiau galimybių šiuos vaistus išrašyti šeimos gydytojams.

3. Gerinti MPP prieinamumą pacientams ir trumpinti MPP, įrašytų į Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir MPP sąrašą, įsigijimo laiką.

4. Pagerinti akinių lęšių prieinamumą regos negalią turintiems asmenims, pradedant kompensuoti sudėtingus akinių lęšius.

Ekonomikos departamento direktorė

Simona Adamkevičiūtė

1. Iki kovo 31 d. parengta ir pristatyta VLK vadovybei vizija šiuo metu Ekonomikos departamentui priskirtų funkcijų sąrašo, jų vykdymo ir etatų skaičiaus joms vykyti skaičiaus pokyčių, jei 2024 m. ligonių kasos būtų konsoliduotos.

2. Iki gegužės 1 d. parengti ir pristatyti siūlymai dėl didžiausio galimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rezervo dydžio nustatymo ir naujo reglamentavimo.

3. Iki spalio 31 d. parengtas ir SAM pateiktas derinti PSDF lėšomis kompensuojamų paslaugų bazinių kainų skaičiavimo metodikos pakeitimo projektas.

Informacinių technologijų departamento direktorius

Aurimas Baliukevičius

1. Įdiegti VLK rezervinį duomenų centrą Panevėžio TLK.

2. VLK sutarčių su ASPĮ pasirašymo portalo (SVPV) vystymas ir plėtra.

3. Sukurti ir įdiegti skaitmeninį  įrankį, leidžiantį automatiniu būdu surinkti ir apdoroti ASPĮ, sudariusių sutartis su TLK, darbuotojams priskaičiuoto darbo užmokesčio duomenis.

4. Atskirti PSD įmokų administravimą nuo PSD galiojimo ir galimybių asmenims gauti kompensuojamas paslaugas  draudžiamųjų registre.

Teisės skyriaus vedėjas

Tomas Ragauskas

1. Koordinuoti reikalingų LR Sveikatos draudimo įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų projektų parengimą bei derinimą.

2. Lietuvos Respublikos Seimui priėmus įstatymo pakeitimus, nustatančius VLK ir TLK konsolidavimą, koordinuoti VLK ir TLK konsolidavimą teisės, personalo ir viešųjų pirkimų srityse.

3. Apibendrinti Lietuvos Respublikos atstovavimo teismuose dėl Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos priimtų sprendimų duomenis ir problematiką, esant poreikiui inicijuoti ir koordinuoti reikiamų teisės aktų pakeitimus.

4. Koordinuoti VLK teisės aktų suderinimą su Viešųjų pirkimų įstatymo, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje įstatymo, Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo bei Koncesijų įstatymo pakeitimais.

Tarptautinių reikalų skyriaus vedėja

Lina Noreikienė

1. Siekiant tobulinti administracines paslaugas, mažinant administracinę naštą gyventojams ir VLK/TLK darbuotojams, patobulinti VLK informacinės sistemos "SVEIDRA" ESDK išdavimo ir apskaitos posistemį, automatizuojant procesus ir užtikrinant  Europos sveikatos draudimo kortelės (ESDK)  elektroninės versijos išdavimo galimybę.

2. Siekiant užtikrinti sklandžius duomenų mainus tarp Europos Sąjungos valstybių, tobulinti EDMIS, sudarant sąlygas keistis elektroniniais duomenimis su kitų valstybių kompetentingomis įstaigomis naujausios versijos struktūrizuotais elektroninius dokumentais.

3. Siekiant palyginti VLK ir TLK gaunamų ir išduodamų struktūrizuotų elektroninių dokumentų apimtis ir įvertinti darbo krūvius tenkančius atskiroms TLK įgyvendinant soc. apsaugos sistemas koordinuojančių reglamentų nuostatas, atlikti analizę pagal EDMIS ir EESSI duomenis už 2022 metus.

4. Siekiant užtikrinti duomenų apskaitą, atitinkančią viešojo sektoriaus atskaitomybės ir finansinės apskaitos standartus, atlikta analizė dėl galimybės sistemoje EDMIS kaupiamos informacijos perdavimo į sistemą FVAIS bei inicijuotas EDMIS ir FVAIS plėtros projektas.

Dokumentų valdymo skyriaus vedėja

Kristina Petronytė

1. Išanalizuoti VLK ir TLK dokumentų valdymo procesus ir parengti bendros dokumentų valdymo tvarkos projektą, pritaikytą darbui su Dokumentų valdymo bendrąją informacinę sistema (toliau – DBSIS) bei įvertinant planuojamą ligonių kasų konsolidavimą.

2. Organizuoti DBSIS funkcionalumo mokymus VLK ir TLK darbuotojams.

3. Įvertinant planuojamą ligonių kasų konsolidavimą, sudaryti 2024 m. visų ligonių kasų veiklą apimantį dokumentacijos plano projektą, pritaikytą darbui su Dokumentų valdymo bendrąja informacine sistema.

Paslaugų ekspertizės ir kontrolės skyriaus vedėja

Daiva Berūkštienė

1. Asmens sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo tvarkos tobulinimas, siekiant ambulatorinių paslaugų prieinamumo ir efektyvumo didinimo.

2. Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo modelio tobulinimas, sukuriant tyrimų fondą.

3. Ambulatorinių specializuotų paslaugų apmokėjimo tobulinimas.

Paslaugų stebėsenos skyriaus vedėja

Vilma Uždavinienė

1. Užtikrinti ASPĮ stacionare teikiamų klinikinio kodavimo duomenų stebėseną IS Sveidra SPAP , stebėsenos metodų tobulinimą, klinikinių kodavimo duomenų automatinio tikrinimo taisyklių sukūrimą.

2. Siekiant pagerinti stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių ASPĮ veiklos efektyvumą ir kokybę, atlikti 2022 metų šių ASPĮ veiklos kokybės ir efektyvumo vertinimo rodiklių reikšmių stebėseną ir jos rezultatus pristatyti ASPĮ ir SAM.

3. Užtikrinti ambulatorinių paslaugų duomenų tikrinimo taisyklių sukūrimą (Ambulatorinės ir stacionarinės medicininės reabilitacijos paslaugų, DPV dienos stacionaro paslaugų, Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos paslaugų, Suaugusiųjų psichoterapijos dienos stacionaro paslaugų, Nėštumo patologijos dienos stacionaro paslaugų, Alerginių ir imuninių ligų diagnostikos ir gydymo dienos stacionare paslaugų).

4. Užtikrinti 2022 m. asmens sveikatos priežiūros įstaigų klinikinio kodavimo stebėsenos rezultatų vertinimo ataskaitos rengimą.

Sutarčių skyriaus vedėja

Violeta Tylienė

1. Siekiant susieti ASPĮ skiriamų metinių lėšų planavimą su gyventojų poreikiais,   apskaičiuotais pagal patvirtintą metodiką, parengti ASPĮ skiriamų metinių lėšų planavimo pakeitimo  teisės aktus.

2. Dalyvauti įgyvendinat  sutarčių portalo plėtrą.

3. Dalyvauti Bazinio mokėjimo už pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas ataskaitos formų skaitmenizavimo procese.

4. Parengti  2022 metų sutarčių  dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų vykdymo ataskaitą.

Apskaitos skyriaus vedėja

Regina Andriuškienė

1. Išnagrinėti TLK pateiktus pasiūlymus dėl FVAIS tobulinimo ir inicijuoti užsakymų pasiūlymams, kuriems būtų pritarta, parengimą.

2. Pristatyti Ekonomikos departamento direktoriui viziją dėl Apskaitos skyriaus darbo organizavimo, jeigu 2024 m. būtų atliktas VLK ir TLK konsolidavimas.

3. Pagal kompetenciją koordinuoti veiksmus Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos įgyvendinant Europos Komisijos ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos 2021 m. rugsėjo 28 d. pasirašyto projekto „Skubus atsakas į neproporcingą trečiųjų šalių piliečių antplūdį į Lietuvą iš Baltarusijos“ finansavimo sutartį (toliau – Finansavimo sutartis). Šios sutarties pagrindu ES ir valstybės biudžeto lėšomis turėtų būti kompensuotos PSDF išlaidos už neteisėtai Lietuvos valstybės sieną kirtusių migrantų gydymą.

Kainų skyriaus vedėja

Violeta Kutraitė

1. Parengti ir pateikti Sveikatos apsaugos ministerijai derinti PSDF  biudžeto lėšomis kompensuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų bazinių kainų skaičiavimo metodikos pakeitimo projektą.

2. Siekiant sumažinti administracinę naštą VLK interneto svetainės lankytojams / informacijos naudotojams, užtikrinti, kad būtų parengtas klasifikatorius, kuris apimtų asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir jų bazinių kainų sąrašo bei susijusių su šiomis paslaugomis priemokų, mokamų PSDF biudžeto lėšomis, sąrašų duomenis ir  asmens sveikatos priežiūros paslaugų kodus.

3. Siekiant tobulinti Skubiosios medicinos pagalbos paslaugų apmokėjimą, užtikrinti, kad būtų surinkti duomenys iš 17 ASPĮ apie Skubiosios medicinos pagalbos skyriaus pajamas ir sąnaudas už 2022 metus, atlikta gautų duomenų analizė bei numatytas galimas apmokėjimo tobulinimo mechanizmas.

4. Užtikrinti, kad atsižvelgiant į numatomus dienos chirurgijos paslaugų apmokėjimo pakeitimus nuo 2024-01-01, vykdytojams būtų  pateiktas IS SVEIDRA SPAP pakeitimo užsakymas bei SAM 2011-12-23 įsakymu Nr. V-1118 tvirtinamas Normatyvinių gydymo trukmių ir giminingų diagnozių grupėms priskiriamų kainų koeficientų sąrašas ir pateiktas IS SVEIDRA SKLAP pakeitimų užsakymas.

Informacinių sistemų priežiūros skyriaus vedėjas

Eimantas Minkevičius

1. Sudiegti naują Oracle DB serverį (-ius).

2. Įrengti rezervinio duomenų centro patalpą Panevėžio TLK.

3. Realizuoti Atostogų programėlės plėtrą, suteikiant TLK darbuotojams galimybę ją naudoti.

4. Zabex sistemos vystymas.

5. Įdiegti bent vieną veiklą gerinančią priemonę.

Draudžiamųjų registro skyriaus vedėja

Natalija Jelenskienė

1. Atskirti PSD įmokų administravimą nuo PSD galiojimo ir galimybių asmenims gauti kompensuojamas paslaugas. Pakeitus SDĮ 8 straipsnį (kuris turi pakeisti draudimo įsigaliojimą PSD įmokas mokantiems asmenims pagal įmokos mokėjimo datą ir įteisinti draudimo įsigaliojimą pagal asmens teisinio statuso galiojimą), išanalizuoti ir organizuoti DPSDR draudimo laikotarpio apskaičiavimo algoritmų keitimus.

2. Parengti LRV 2006 m. birželio 14 d. nutarimo Nr. 582 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projektą.

3. Organizuoti MIGRIS sąsajos sukūrimą, suderinti teikiamų duomenų struktūras, sudaryti asmens duomenų teikimo sutartį su Migracijos departamentu, užtikrinti MIGRIS sąsajos paleidimą į eksploataciją.

4. Užtikrinti teisės aktų, susijusių su skyriaus veikla, atnaujinimą pagal susijusių aukštesnio lygio teisės aktų pakeitimus.

5. Inicijuoti ir realizuoti priemones, kurios padėtų optimizuoti skyriaus veiklą, didinti skyriaus veiklos efektyvumą.

Duomenų ir analizės skyriaus vedėja

Jūratė Sabalienė

1. Organizuoti ir koordinuoti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų analizę pagal veiklos specialistų (tiek VLK, tiek SAM) poreikį, nustatytą metiniame veiklos plane, ir užtikrinti, kad atliktos analizės rezultatai būtu pateikti laiku.

2. Organizuoti ir koordinuoti DAS darbus, susijusius su SAM vykdoma asmens sveikatos priežiūros įstaigų tinklo pertvarka, pagal VLK kompetenciją.

3. Koordinuoti ir organizuoti DAS veiklas, susijusias su DANAVIP, siekiant užtikrinti, kad būtų patenkinti VLK veiklos padalinių poreikiai.

4. Koordinuoti pagal kompetenciją skyriaus veiklą, susijusią su VLK kuriamu ir diegiamu įrankiu, leisiančiu automatiniu būdu surinkti ir apdoroti ASPĮ, sudariusių sutartis su TLK, darbuotojams priskaičiuoto darbo užmokesčio duomenis.

5. Gerinti  mikroklimatą Duomenų ir analizės skyriuje, ugdyti darbuotojų motyvaciją ir stiprinti komandinį darbą, siekiant gerų veiklos rezultatų.

Centralizuotai apmokamų vaistų skyriaus vedėja

Lina Reinartienė

1. Gerinti endoprotezų prieinamumą ir kokybę pacientams, trumpinant laukimo, kol bus skirtas nemokamas sąnario endoprotezas, laiką.

2. Gerinti MPP prieinamumą pacientams ir trumpinti MPP, įrašytų į Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir MPP sąrašą, įsigijimo laiką.

3. Siekiant efektyvesnio lėšų naudojimo, tobulinti lėšų, reikalingų vykdyti Nacionalinei imunoprofilaktikos programai, skaičiavimo metodiką.

Medicinos priemonių kompensavimo skyriaus vedėjas

Giedrius Baranauskas

1. Pagerinti akinių lęšių prieinamumą regos negalią turintiems asmenims.

2. Pagerinti ortodontinių aparatų prieinamumą apdraustiesiems privalomuoju sveikatos draudimu, perskaičiuojant ortodontinių aparatų bazines kainas.

3. Užtikrinti, kad būtų patikrintos ortopedijos įmonės, sudariusios sutartis dėl apdraustųjų aprūpinimo ortopedijos techninėmis priemonėmis, pagal rizikos vertinimo rezultatus priskirtos aukščiausiai rizikos grupei.

4. Sumažinti ortopedijos įmonių ir medicinos priemones išduodančių ūkio subjektų administracinę naštą.

Vaistų kompensavimo skyriaus vedėjas

Evaldas Stropus

1. Atlikti 3 kompensuojamųjų vaistų klinikinio efektyvumo analizes.

2. Gerinti kompensuojamųjų vaistų prieinamumą pacientams, numatant  daugiau galimybių šiuos vaistus išrašyti šeimos gydytojams.

3. Įgyvendinti naujos kompensuojamųjų vaistų kainodaros principus pagal pakeistas Farmacijos įstatymo nuostatas.

4. Siekti, kad ESPBI IS funkcijos, skirtos elektroniniams kompensuojamųjų vaistų ir MPP receptams išrašyti, būtų parankesnės gydytojams.

 
Biudžeto skyriaus vedėja Jurgita Šilinaitė-Šermukšnienė

1. Pateikti Biudžeto skyriaus viziją konsolidavus VLK ir TLK (jei konsolidavimas įvyktų 2024 m.): darbo vietos (VLK, nutolusios), etatų skaičius, funkcijos ir kt.

2. Įvertinti ir pasirengti, kaip būtų įgyvendinamas SDĮ keitimas (jei jis būtų priimtas) dėl grąžinamų lėšų nelaikymo PSDF pajamomis, o sąnaudų kompensacija, organizuoti pasitarimą su FM dėl su pakeitimais susijusių sričių lėšų atvaizdavimo biudžeto projekte ir biudžeto vykdymo ataskaitose.

3. Įvertinti PSDF biudžeto ataskaitų keitimo poreikį ir organizuoti reikalingų ataskaitų (teisės aktų) projektų parengimą, atsižvelgiant į VSAĮ pakeitimus, įsigaliosiančius 2024 m.

Elektroninių paslaugų skyriaus vedėja Rolanda Jonuškienė

1. Užtikrinti duomenų subjektų teisių įgyvendinimą, koordinuojant gyventojų konsultavimą elektroniniais būdais vadovaujantis BDAR reikalavimais, naudojantis Konsultavimo informacinės sistemos (toliau – KIS) priemonėmis ir Konsultavimo informaciniu kataloge esančia informacine medžiaga.

2. Užtikrinti darbuotojų mokymą, organizuoti telefonu, elektroniniu paštu ir kitais elektroniniais būdais konsultuojančių darbuotojų gamybinius mokymus.

3. Atlikti analizę dėl priemonių, kurios padėtų suvaldyti neigiamus psichosocialinius konsultavimo aplinkos veiksnius ir sumažintų streso riziką. Įvertinti konsultuojančių darbuotojų psichosocialinę riziką, atlikti jų analizę pagal Valstybės tarnybos departamento prie VRM rekomendacijas, parengti ataskaitą.

4. Atnaujinti Konsultavimo informacinį katalogą ir pateikti viešam naudojimui.

Pareigos

Vardas, pavardė

2023 metų veiklos užduotys

Direktorius Vytautas Mockus

 1. Užtikrinti, kad iki 2023 m. kovo 1 d. būtų pasirašytos sutartys su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis (ASPĮ) dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo.

 2. Užtikrinti ASPĮ paraiškų dėl 2024 m. sutarčių sudarymo pateikimą ir suderinimą su teritorine ligonių kasa (TLK) per Sutarčių portalą.

 3. Pateikti pasiūlymų Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK) dėl automatinių kontrolės taisyklių įdiegimo IS „Sveidra“ posistemiuose (APAP, SPAP, kt.), siekiant užkirsti kelią sisteminiams pažeidimams.

 4. Siekiant tobulinti administracines paslaugas, mažinti administracinę naštą gyventojams ir VLK ar TLK darbuotojams, patobulinti VLK IS „Sveidra“ Europos sveikatos draudimo kortelių (ESDK) išdavimo ir apskaitos posistemį, automatizuojant procesus ir sudarant prielaidas išduoti ESDK elektroninę versiją.

Direktoriaus pavaduotoja Dalia Šimelienė

 1. Įvertinti stacionarinių paslaugų srautus 2021–2022 metais, aktyviojo gydymo atvejus pagal trukmę, sudėtingumą.

 2. Parengti Vilniaus teritorinės ligonių kasos 2022 metų veiklos ataskaitą.

 3. Parengti ir pateikti aukštesnėms institucijoms projektų, pasiūlymų, prašymų, siekiant tobulinti teritorinės ligonių kasos veiklai aktualius teisės aktus.

 4. Vertinti informaciją, kaip asmens sveikatos priežiūros įstaigos vykdo sutartinius įsipareigojimus dėl nemokamų paslaugų teikimo.
Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja Lina Vitkauskienė

 1. Siekiant tobulinti administracines paslaugas, mažinti administracinę naštą gyventojams ir Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK) ar teritorinės ligonių kasos (TLK) darbuotojams, patobulinti VLK IS „Sveidra“ Europos sveikatos draudimo kortelių (ESDK) išdavimo ir apskaitos posistemį, automatizuojant procesus ir sudarant prielaidas išduoti ESDK elektroninę versiją.

 2. Atlikti gydymo įstaigų, turinčių sutartį su Vilniaus TLK, interneto svetainėse skelbiamos informacijos apie priemokas atitikties teisės aktams analizę.

 3. Asmens identifikavimo telefonu teisinis įgyvendinimas.

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja Diana Valentinovičienė

 1. Sudaryti ir pateikti pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus finansines ir biudžeto vykdymo ataskaitas Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos bei Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje (VSAKIS) Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. gruodžio 16 d. įsakyme Nr. 1K-416 „Dėl 2022 metų konsolidavimo kalendoriaus patvirtinimo“ nurodytais terminais.

 2. Parengti informaciją Vilniaus teritorinės ligonių kasos (TLK) stebėtojų tarybai aprobuoti: Vilniaus TLK 2022 m. Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto vykdymo ir finansines ataskaitas, 2023 m. veiklos išlaidų sąmatos rodiklius ir pareigybių sąrašą.

 3. Ketvirčiui pasibaigus atlikti Vilniaus TLK veiklos išlaidų analizę, teikti informaciją apie išlaidų sąmatos vykdymo rezultatus vadovui.

Sutarčių skyriaus vedėja Dangira Skebėrienė

 1. Užtikrinti, kad iki 2023 m. kovo 1 d. būtų pasirašytos sutartys su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo.

 2. Užtikrinti asmens sveikatos priežiūros įstaigų paraiškų dėl 2024 m. sutarčių sudarymo pateikimą ir suderinimą su teritorine ligonių kasa (TLK) per Sutarčių portalą.

 3. Vilniaus TLK stebėtojų tarybai parengti pranešimą apie 2023 m. sutarčių su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis sudarymą.

Sutarčių skyriaus patarėja Aušra Arbačiauskienė

 1. Nuolat administruoti Vilniaus teritorinei ligonių kasai (TLK) skirtą Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžetą pagal atskirus išlaidų straipsnius. Teikti Finansų ir apskaitos skyriui PSDF biudžeto ir jo rezervo lėšų paskirstymo informaciją.

 2. Pateikti pasiūlymų dėl sutarčių sudarymo proceso tobulinimo.

 3. Peržiūrėti ir esant poreikiui atnaujinti Sutarčių skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus.

 4. Peržiūrėti ir esant poreikiui atnaujinti Sutarčių skyriaus nuostatus.
Statistikos ir analizės skyriaus vedėja Ryta Treigienė

 1. Vykdyti medicininės reabilitacijos paslaugų stebėseną, atlikti šių paslaugų teikimo pokyčių vertinimą.

 2. Vertinti informaciją, kaip asmens sveikatos priežiūros įstaigos vykdo sutartinius įsipareigojimus dėl nemokamų paslaugų teikimo.

 3. Stebėti ir analizuoti gyventojų skaičiaus kitimo tendencijas Vilniaus teritorinės ligonių kasos veiklos zonoje.

 4. Įvertinti ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo pokyčius 2021–2022 metais.

 5. Pateikti pasiūlymų Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos dėl automatinių kontrolės taisyklių įdiegimo IS „Sveidra“ posistemiuose (APAP, SPAP, kt.), siekiant užkirsti kelią sisteminiams pažeidimams.

Kontrolės skyriaus vedėja Jolita Klara Kedaitė

 1. Kontrolės procedūrų metu organizuoti pacientų apklausas dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto lėšomis apmokamų paslaugų neteisėto apmokestinimo privačiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose.

 2. Organizuoti vertinimą, ar asmens sveikatos priežiūros įstaigų interneto svetainėse tinkamai skelbiama informacija apie PSDF biudžeto lėšomis apmokamas paslaugas.

 3. Teikti teisės aktų tobulinimo pasiūlymus.

 4. Pateikti pasiūlymų Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos dėl automatinių kontrolės taisyklių įdiegimo IS „Sveidra“ posistemiuose (APAP, SPAP, kt.), siekiant užkirsti kelią sisteminiams pažeidimams.

Kontrolės skyriaus vyresnysis patarėjas Gintautas Paulėkas

 1. Pateikti pasiūlymų dėl automatinių kontrolės taisyklių įdiegimo IS ,,Sveidra“.

 2. Atlikti gydytojų specialistų suteiktų kompensuojamųjų ambulatorinių paslaugų analizę, vertinti jų prieinamumą, tinkamumą, kiekį, apskaitą, medicinos dokumentų pildymo kokybę ir norminių dokumentų laikymąsi.

 3. Vertinti stacionarinių aktyviojo gydymo paslaugų prieinamumą, tinkamumą, kiekį, apskaitos, medicinos dokumentų pildymo kokybę ir norminių dokumentų nuostatų laikymąsi.

 4. Vertinti kompensuojamųjų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių skyrimą, išrašymo pagrįstumą ar išdavimo (pardavimo) vaistinėje teisėtumą pagal Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vaistų kompensavimo skyriaus rekomendacijas.

Pareigos

Vardas, pavardė

2023 metų veiklos užduotys

Direktorius

Virgilijus Šiaudikis

1. Užtikrinti, kad iki 2023-03-01 būtų pasirašytos sutartys su ASPĮ dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo.

2. Užtikrinti ASPĮ paraiškų dėl 2024 m. sutarčių sudarymo pateikimą ir suderinimą su TLK per Sutarčių portalą.

3. Pateikti siūlymus dėl automatinių kontrolės taisyklių įdiegimo IS SVEIDRA posistemiuose (APAP, SPAP, kt.), siekiant užkirsti kelią sisteminiams pažeidimams.

4. Parengti ir suderinus su VLK patvirtinti tvarkos aprašą, kuriuo reglamentuojama kompensuojamųjų vaistų ir MPP receptų patvirtinimo apmokėjimui gauti tvarka (įskaitant automatinių taisyklių (KREC) taikymo tvarką).

Direktoriaus pavaduotoja

Jurga Damulevičienė

1. Teikti pasiūlymus dėl sutarčių su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis sudarymo bei sutartinių lėšų planavimo tobulinimo.

2. Pristatyti TLK Stebėtojų tarybai informaciją apie 2023 m. pasirašytas sutartis,  prašymus sudaryti sutartis.

3. Peržiūrėti ir atnaujinti Kauno TLK direktoriaus įsakymais patvirtintus  Sutarčių su vaistinėmis ir kitais ūkio subjektais sudarymo ir vykdymo tvarkos bei Sutarčių su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis sudarymo ir vykdymo tvarkos aprašus.

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja

Rasa Valinskaitė - Barščevičienė

1. Peržiūrėti ir koreguoti vidaus kontrolės teisės aktus, susijusius su Gyventojų aptarnavimo skyriaus funkcijų vykdymu, atsižvelgiant į išorės teisės aktų pakeitimus.

2. Atlikti gyventojų aptarnavimo skyriaus darbuotojų darbo krūvio analizę (palyginant prieš karantininį laikotarpį su 2022 m.)  bei pateikti rekomendacijas dėl darbo krūvių sureguliavimo.

Teisės ir administravimo vedėja

Evelina Daugėlė

1. Organizuoti Enablor informacinėje sistemoje esančių Teisės ir administravimo skyriaus asmens duomenų tvarkymo veiklos įrašų peržiūrą.

2. Organizuoti Kauno TLK darbuotojų, dirbančiu pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo sistemos atnaujinimą.

3. Organizuoti Kauno TLK dalyvavimą parodoje SVEIKATOS DIENOS 2023.

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja

Vilija Dabašinskienė

1. Parengti ir laiku pateikti biudžeto  vykdymo ataskaitų rinkinius, ketvirčio tarpinius ir metinius finansinių ataskaitų rinkinius pagal VSAFAS Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje (VSAKIS) 2022-12-16 įsakyme Nr.1K-416 „Dėl 2022 metų konsolidavimo kalendoriaus patvirtinimo“ nurodytais terminais.

2. Parengti informaciją Kauno TLK stebėtojų tarybai aprobuoti: Kauno TLK 2022 m. Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto vykdymo ir finansines ataskaitas, 2023 m. veiklos išlaidų sąmatą ir etatus.

3. Atrankos būdu įvertinti pasirinktos ASPĮ duomenų apie sąnaudas, įtrauktas į Sąnaudų apskaitos modelį, atitiktį atitinkamos ASPĮ finansinės apskaitos duomenims, pateikti išvadas.

4. Ketvirčiui pasibaigus atlikti Kauno TLK  veiklos išlaidų analizę, teikti informaciją apie TLK išlaidų sąmatos vykdymo rezultatus vadovybei.

Sutarčių skyriaus vedėja

Vilija Andrašiūnienė

1. Organizuoti, kad iki 2023 m. kovo 1 d. būtų pasirašytos sutartys su ASPĮ dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo.

2. Organizuoti ASPĮ paraiškų dėl 2024 m. sutarčių sudarymo pateikimą ir suderinimą su TLK per Sutarčių portalą.

3. Parengti ir suderinus su VLK patvirtinti tvarkos aprašą, kuriuo reglamentuojama kompensuojamųjų vaistų ir MPP receptų patvirtinimo apmokėjimui gauti tvarka (įskaitant automatinių tikrinimo taisyklių (KREC) taikymo tvarką).

Statistikos ir analizės skyriaus vedėjas

Artūras Adomavičius

1. Pateikti siūlymus VLK dėl automatinių kontrolės taisyklių įdiegimo IS SVEIDRA posistemiuose (APAP, SPAP, kt.), siekiant užkirsti kelią sisteminiams pažeidimams.

2.  Atlikti analizę ASPĮ vartotojų kurie turi prieigą prie IS SVEIDRA SPAP, APAP posistemių, bet  metus neatliko jokių veiksmų.

Kontrolės skyriaus vedėja Liucija Kalkauskienė

1. Organizuoti ir koordinuoti patikrinimus  pagal VLK direktoriaus 2022-12-23 įsakyme Nr. 1K- 394 „Dėl 2023 metų prioritetinių teritorinių ligonių kasų vykdomos kontrolės krypčių ir stebėsenos rodiklių sąrašo patvirtinimo“ nurodytas prioritetines kontrolės kryptis.

2. Užtikrinti kiekvieno metų ketvirčio ekspertizės pažymų duomenų ir nustatytų neatitikčių suvestinių rengimą ir suvedimą Teams platformoje (ūkio subjektų priežiūra) bei metinės ataskaitos paruošimą.

3. Pateikti siūlymus VLK dėl automatinių kontrolės taisyklių įdiegimo IS SVEIDRA posistemiuose (APAP, SPAP, kt.), siekiant užkirsti kelią sisteminiams pažeidimams.

Pareigos

Vardas, pavardė

2023 metų veiklos užduotys

Direktoriaus pavaduotoja, laikinai vykdanti direktoriaus funkcijas Vilma Stasiulienė

1. Užtikrinti, kad iki 2023 m. kovo 1 d. būtų pasirašytos sutartys su ASPĮ dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo.

2. Užtikrinti ASPĮ paraiškų dėl 2024 m. sutarčių sudarymo pateikimą ir suderinimą su TLK per Sutarčių portalą.

3. Pateikti siūlymus VLK dėl automatinių kontrolės taisyklių įdiegimo IS SVEIDRA posistemiuose (APAP, SPAP, kt.), siekiant užkirsti kelią sisteminiams pažeidimams.

4. Siekiant mažinti administracinę naštą TLK darbuotojams bei užtikrinti sklandų Europos Sąjungoje migruojančių asmenų teisių į sveikatos priežiūrą realizavimą, bendradarbiaujant su kitomis TLK ir VLK parengti Dokumentų, patvirtinančių asmens teisę gauti išmokas natūra gyvenamojoje Europos Sąjungos šalyje, tvarkymo aprašo pakeitimą bei inicijuoti Europos Sąjungos duomenų mainų informacinės sistemos tobulinimą.

Administravimo skyriaus vedėja Virginija Žemaitienė

1. Pasirengti pereiti prie centralizuotai teikiamų Dokumentų valdymo bendrosios informacinės sistemos (toliau – DBSIS).

2. Organizuoti ir palaikyti TLK vidaus kontrolės sistemą.

3. Atlikti  skyriaus specialistų darbo krūvio analizę (palyginant 2019 m., 2022 m. ir 2023 m. I pusmečio laikotarpius) ir nustatyti pagrindinius darbo krūvį sąlygojančius veiksnius bei pateikti rekomendacijas dėl darbo krūvių tobulinimo.

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja – vyriausioji buhalterė Laima Rašinskytė

1. Vadovaujantis 2013-12-04 LRV nutarimu Nr. 1129 „Dėl valdžios sektoriaus apskaitos duomenų teikimo“ ir LR finansų ministerijos 2013-12-17 raštu Nr. (27.32-01.) – 6K-1310526 pateikti 2022 m. Klaipėdos TLK Fondo tarpinius finansinių ataskaitų rinkinius į viešojo sektoriaus  ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą (VSAKIS).

2. Koordinuoti TLK finansinių ataskaitų rinkinių duomenų įvedimą į VSAKIS, vykdant LR finansų ministro 2022-12-16 įsakymą 1K-416 „Dėl 2022 metų konsolidavimo kalendoriaus patvirtinimo“.

3. Įvertinti pasirinktos įstaigos duomenų įtrauktų į Sąnaudų apskaitos modelį, atitiktį   šios įstaigos finansinės apskaitos duomenims.

4. Atlikti  skyriaus specialistų darbo krūvio analizę (palyginant 2019 m., 2022 m. ir 2023 m. I pusmečio laikotarpius) ir nustatyti pagrindinius darbo krūvį sąlygojančius veiksnius bei pateikti rekomendacijas dėl darbo krūvių tobulinimo.

Sutarčių skyriaus vedėja Sigutė Galdikienė

1. Užtikrinti, kad iki 2023 m. kovo 1 d. būtų pasirašytos sutartys su ASPĮ dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo.

2. Užtikrinti ASPĮ paraiškų dėl 2024 m. sutarčių sudarymo pateikimą ir suderinimą su TLK per Sutarčių portalą.

3. Parengti informaciją Klaipėdos TLK Stebėtojų tarybai apie 2023 metų sutarčių sudarymą.

4. Atlikti skyriaus specialistų darbo krūvio analizę (palyginant 2019 m., 2022 m. ir 2023 m. I pusmečio laikotarpius) ir nustatyti pagrindinius darbo krūvį sąlygojančius veiksnius bei pateikti rekomendacijas dėl darbo krūvių tobulinimo.

Informatikos ir statistikos skyriaus vedėja Jelena Filipova

1. Pateikti siūlymus VLK dėl automatinių kontrolės taisyklių įdiegimo IS SVEIDRA posistemiuose (APAP, SPAP, kt.), siekiant užkirsti kelią sisteminiams pažeidimams.

2. Atlikti  skyriaus specialistų darbo krūvio analizę (palyginant 2019 m., 2022 m. ir 2023 m. I pusmečio laikotarpius) ir nustatyti pagrindinius darbo krūvį sąlygojančius veiksnius bei pateikti rekomendacijas dėl darbo krūvių tobulinimo.

3. Atlikti asmens sveikatos priežiūros įstaigose suteiktų reabilitacijos paslaugų analizę (palyginant 2019 m., 2022 m. ir 2023 m. I pusmečio laikotarpius).

Kontrolės skyriaus vedėja Sonata Leščinskienė

1. Organizuoti kontrolės procedūrų vykdymą pagal VLK direktoriaus 2022-12-23 įsakymu Nr. 1K-394 „Dėl 2023 metų prioritetinių teritorinių ligonių kasų vykdomos kontrolės krypčių ir stebėsenos rodiklių sąrašo patvirtinimo“ patvirtintą prioritetinių kontrolės krypčių sąrašą.

2. Užtikrinti statistinių kortelių duomenų, kurios buvo pateiktos asmens sveikatos priežiūros įstaigoms taisymui ir kurių statistiniai duomenys nebuvo ištaisyti, vertinimą.

3. Pateikti siūlymus VLK dėl automatinių kontrolės taisyklių įdiegimo IS SVEIDRA posistemiuose (APAP, SPAP, kt.), siekiant užkirsti kelią sisteminiams pažeidimams.

4. Atlikti skyriaus specialistų darbo krūvio analizę (palyginant 2019 m., 2022 m. ir 2023 m. I pusmečio laikotarpius) ir nustatyti pagrindinius darbo krūvį sąlygojančius veiksnius bei pateikti rekomendacijas dėl darbo krūvių tobulinimo.

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja Inesa Byčkova

1. Atlikti gyventojų aptarnavimo skyriaus specialistų darbo krūvio analizę (palyginant 2019 m., 2022 m. ir 2023 m. I pusmečio laikotarpius) ir nustatyti pagrindinius darbo krūvį sąlygojančius veiksnius bei pateikti rekomendacijas dėl darbo krūvių sureguliavimo.

2. Siekiant mažinti administracinę naštą TLK darbuotojams bei užtikrinti sklandų Europos Sąjungoje migruojančių asmenų teisių į sveikatos priežiūrą realizavimą, bendradarbiaujant su kitomis TLK ir VLK parengti Dokumentų, patvirtinančių asmens teisę gauti išmokas natūra gyvenamojoje Europos Sąjungos šalyje, tvarkymo aprašo pakeitimą bei inicijuoti Europos Sąjungos duomenų mainų informacinės sistemos tobulinimą.

3. Užtikrinti Klaipėdos TLK teikiamų administracinių paslaugų viešinimą, didinant visuomenės raštingumą PSD srityje.

Administravimo skyriaus vyriausioji specialistė

Agnė Lukaitienė

1. Parengti 2019 m., 2022 m. ir 2023 m. I pusm. atliktų darbų ataskaitas.

2. Organizuoti, koordinuoti ir vykdyti Klaipėdos TLK darbą, išieškant žalą dėl asmens neteisėtos veikos nukentėjusiojo draudžiamojo privalomuoju sveikatos draudimu gydymo išlaidų apmokėtų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšų.

3. Užtikrinti Klaipėdos TLK Viešųjų pirkimų vykdymą.

 

Pareigos

Vardas, pavardė

2023 metų veiklos užduotys

Direktoriaus pavaduotoja, laikinai vykdanti direktoriaus funkcijas

Dalia Miniauskienė

1. Užtikrinti, kad iki 2023 m. kovo 1 d. būtų pasirašytos sutartys su ASPĮ dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo.  

2. Užtikrinti ASPĮ paraiškų dėl 2024 m. sutarčių sudarymo pateikimą ir suderinimą su TLK per Sutarčių portalą.

3. Pateikti siūlymus VLK dėl automatinių kontrolės taisyklių įdiegimo IS SVEIDRA posistemiuose (APAP, SPAP, kt.), siekiant užkirsti kelią sisteminiams pažeidimams.

4. Parengti ir suderinus su VLK pateikti SAM  teisės aktų projektai dėl vaistų komitetų veiklos išplėtimo šalies mastu nuo 2024 metų.

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja

Inga Kvedarienė

1. Įvertinti konsultuojančių darbuotojų psichosocialinę riziką, atlikti jų analizę pagal Valstybės tarnybos departamento prie VRM rekomendacijas, parengti ataskaitą.

2. Inicijuoti ir realizuoti priemones, kurios padėtų optimizuoti Gyventojų aptarnavimo skyriaus veiklą, didinti skyriaus veiklos efektyvumą.

3. Tęsti bendradarbiavimą su Šiaulių TLK veiklos zonos Visuomenės sveikatos biurais ir vykdyti informacijos sklaidą PSD, ESDK, E formų/ struktūrizuotų dokumentų, mokamų / nemokamų paslaugų teikimo, prevencinių programų temomis mokyklose, III amžiaus universitetuose, pacientų organizacijose, bendruomenėse.

Administravimo skyriaus vedėja

Regina Leonavičiūtė

1. Inicijuoti ir organizuoti atnaujintos 2022 - 2026 m. kadencijos (įvykus savivaldybių tarybų rinkimams) Šiaulių TLK stebėtojų tarybos rinkimus.

2. Kompetencijos ribose koordinuoti Šiaulių TLK vidaus veiklą reglamentuojančių dokumentų peržiūrą, siekiant užtikrinti jų atitiktį LR teisės aktams.

3. Koordinuoti Šiaulių TLK archyve saugomų sutvarkytų ir įtrauktų į bylų apyrašus bei jų tęsinius nuolat saugomų popierinių dokumentų bei nuolat ir ilgai saugomų elektroninių dokumentų perdavimo regioniniam valstybės archyvui procesą.

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja

Jurgita Krištopaitė

1. Užtikrinti TLK finansinių ataskaitų rinkinių duomenų įvedimą į VSAKIS laiku, vykdant LR finansų ministro 2022-12-16 įsakymą 1K-416 „Dėl 2022 metų konsolidavimo kalendoriaus patvirtinimo“.

2. Vadovaujantis 2013-12-04 LRV nutarimu Nr. 1129 „Dėl valdžios sektoriaus apskaitos duomenų teikimo“ ir LR Finansų ministerijos 2013-12-17 raštu Nr. (27.32-01.) – 6K-1310526 pateikti 2022 m. Šiaulių TLK Fondo tarpinius finansinių ataskaitų rinkinius į Viešojo sektoriaus ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą (VSAKIS).

3. Užtikrinti atrankos būdu įvertinti pasirinktos ASPĮ duomenų apie sąnaudas, įtrauktas į Sąnaudų apskaitos modelį, atitiktį atitinkamos ASPĮ finansinės apskaitos duomenims, pateikti išvadas.

4.  Ketvirčiui pasibaigus atlikti Šiaulių TLK  veiklos išlaidų analizę, teikti informaciją apie TLK išlaidų sąmatos vykdymo rezultatus vadovybei.

Sutarčių skyriaus vedėja

Sigrida Kubilienė

1. Siekiant didinti ASPĮ įvedamų į „Sveidrą“ statistinių duomenų apie suteiktas mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas skaidrumą ir patikimumą, organizuoti viešųjų ASPĮ į „Sveidrą“ įvestų duomenų sumų, už kurias pacientams buvo suteikta mokamų paslaugų, ir analogiškų sumų, nurodytų ASPĮ finansinėse veiklos ataskaitose, stebėseną.

2. Organizuoti sutarčių pasirašymą, kad iki 2023 m. kovo 1 d. būtų pasirašytos sutartys su ASPĮ dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo.

3. Organizuoti  ASPĮ paraiškų dėl 2024 m. sutarčių sudarymo pateikimą ir suderinimą su TLK per Sutarčių portalą.

4. Organizuoti siūlymų pateikimą dėl automatinių kontrolės taisyklių įdiegimo IS SVEIDRA posistemiuose (APAP, SPAP, kt.), siekiant užkirsti kelią sisteminiams pažeidimams.

Statistikos ir analizės skyriaus vedėja

Laima Juškaitė

1. Pateikti siūlymus TLK direktoriaus pavaduotojui dėl automatinių kontrolės taisyklių įdiegimo IS SVEIDRA posistemiuose (APAP, SPAP, kt.), siekiant užkirsti kelią sisteminiams pažeidimams.

2. Užtikrinti naujų prioritetinių kompensuojamųjų vaistų vartojimo srities rodiklių stebėseną.

3. Siekiant racionalaus vaistų vartojimo ir kokybiško jų skyrimo, užtikrinti rizikos, susijusios su kompensuojamųjų vaistų ir MPP receptų išrašymu TLK veiklos zonos asmens sveikatos priežiūros įstaigose, su kuriomis yra sudarytos sutartys, vertinimo vykdymą pagal Statistikos ir analizės skyriaus kompetenciją.

Kontrolės skyriaus vedėja

Dalia Ozolienė

1. Organizuoti Valstybinės  ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus  2022 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1K-394 „Dėl 2023 metų prioritetinių teritorinių ligonių kasų vykdomos kontrolės krypčių ir stebėsenos rodiklių sąrašo patvirtinimo“  patvirtintų 2023  metų prioritetinių teritorinių ligonių kasų vykdomos kontrolės krypčių sąrašo Šiaulių TLK kompetencijos ribose įgyvendinimą.

2. Įgyvendinti ūkio subjektų konsultavimą TLK kompetencijos klausimais, vykdant ūkio subjektų priežiūrą, organizuojant metodinius susitikimus  su ASPĮ.

3. Siekiant plėtoti asmens sveikatos priežiūros įstaigų,  sudariusių sutartis su Šiaulių teritorine ligonių kasa, veiklos priežiūrą, rengti metodines rekomendacijas.

4. Pateikti siūlymus dėl automatinių kontrolės taisyklių įdiegimo IS SVEIDRA posistemiuose (APAP, SPAP, kt.), siekiant užkirsti kelią sisteminiams pažeidimams.

Pareigos

Vardas, pavardė

2023 metų veiklos užduotys

Direktorius

Jonas Narbutas

1. Užtikrinti, kad iki 2023 m. kovo 1 d. būtų pasirašytos sutartys su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis (ASPĮ) dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo.

2. Užtikrinti ASPĮ paraiškų dėl 2024 m. sutarčių sudarymo pateikimą ir suderinimą su teritorine ligonių kasa (TLK) per Sutarčių portalą.  

3. Pateikti siūlymų Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK) dėl automatinių kontrolės taisyklių įdiegimo informacinės sistemos SVEIDRA posistemiuose (APAP, SPAP, kt.), siekiant užkirsti kelią sisteminiams pažeidimams. 

4. Organizuoti metinę (penkioliktą) Panevėžio TLK konferenciją.  

5. Parengti technines patalpas VLK  rezerviniam duomenų centrui įrengti Panevėžio TLK biure pagal su VLK Informacinių technologijų departamentu susiderintas sąlygas ir reikalavimus.  

Direktoriaus pavaduotoja

Alma Čiplienė

1. Parengti ataskaitą apie sutarčių sudarymą 2023 metams ir ją pristatyti Stebėtojų tarybai.   

2. Užtikrinti, kad iki 2023 m. kovo 1 d. būtų pasirašytos sutartys su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis (ASPĮ) dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo.  

3. Suorganizuoti 2 susitikimus su ASPĮ ir joms pristatyti aktualią informaciją apie sutarčių vykdymo eigą. 

4. Užtikrinti ASPĮ paraiškų dėl 2024 m. sutarčių sudarymo pateikimą ir suderinimą su teritorine ligonių kasa per Sutarčių portalą. 

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja

Sigita Paulauskienė

1. Užtikrinti kokybišką gyventojų konsultavimą, vadovaujantis Gyventojų aptarnavimo kokybės standartu. 

2. Užtikrinti Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registre rankiniu būdu padarytų įrašų teisingumą.  

3. Pagal kompetenciją vykdyti vidaus kontrolės procedūras, numatytas rizikoms valdyti Panevėžio teritorinės ligonių kasos (TLK) veiklos rizikų vertinimo suvestinėje, patvirtintoje TLK direktoriaus įsakymu (2022-10-31 Nr. KVS-8).  

4. Pagal kompetenciją dalyvauti įgyvendinant Panevėžio TLK 2023 metų visuomenės informavimo priemonių planą, viešinant visuomenei ir tikslinėms grupėms informaciją apie privalomojo sveikatos draudimo aktualijas ir teikiamas garantijas.  

5. Administruoti kompensacijų gavimą už kitų Europos Sąjungos šalių apdraustiesiems Lietuvoje suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas.  

Administravimo skyriaus vedėja

Asta Levickienė

1. Pateikti siūlymų dėl Panevėžio TLK 2023 metų (penkioliktos) konferencijos ir ją organizuoti. 

2 . Organizuoti ir koordinuoti vidaus kontrolės įgyvendinimą Panevėžio teritorinėje ligonių kasoje (TLK). Vykdyti vidaus kontrolės procedūras, numatytas rizikoms valdyti Panevėžio TLK veiklos rizikų vertinimo suvestinėje, patvirtintoje TLK direktoriaus (2022-10-31 Nr. KVS-8). Koordinuoti ir rinkti informaciją apie kontrolės procedūrų vykdymą 2023 metais. Palaikyti Kokybės vadybos sistemą.  

3. Parengti technines patalpas Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK) rezerviniam duomenų centrui įrengti Panevėžio TLK patalpose Panevėžyje pagal su VLK Informacinių technologijų departamentu susiderintas sąlygas ir reikalavimus. 

4. Užtikrinti Panevėžio TLK veiklą. Organizuoti ir koordinuoti Ligonių kasų (VLK ir TLK) 2023 m. veiklos plane numatytų priemonių įgyvendinimą Panevėžio TLK, pateikti informaciją VLK apie priemonių vykdymą.  

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjas

Visvaldas Vilkas

1. Siekiant mažinti veiklos rizikų pasireiškimo tikimybę, ne rečiau kaip kas mėnesį patikrinti E. sąskaita sistemoje gautų sąskaitų faktūrų būsenas. 

2. Koordinuoti Panevėžio teritorinės ligonių kasos (TLK) Fondo administravimo įstaigos finansinių ataskaitų duomenų pateikimą į Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą (VSAKIS) bei pateikti Panevėžio TLK fondo finansinių ataskaitų duomenis į VSAKIS, vykdant LR finansų ministro 2022-12-16 įsakymą Nr. 1K-418 „Dėl 2022 metų konsolidavimo kalendoriaus patvirtinimo“. 

3. Kontroliuoti Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, skirtų Panevėžio TLK veiklos išlaidoms, panaudojimą pagal LR finansų ministro 2017-10-10 įsakymu Nr. 1K-343 patvirtintą biudžeto išlaidų klasifikaciją. 

4. Koordinuoti ir dalyvauti vertinant atrankos būdu pasirinktos Panevėžio TLK veiklos zonos asmens sveikatos priežiūros įstaigos (ASPĮ) duomenų apie sąnaudas, įtrauktas į Sąnaudų apskaitos modelį, atitiktį šios ASPĮ buhalterinės apskaitos duomenims. 

Sutarčių skyriaus vedėja

Vita Tinterytė

1. Patvirtinus Panevėžio teritorinės ligonių kasos (TLK) 2023 m. biudžetą, planuoti asmens sveikatos priežiūros įstaigoms (ASPĮ) skirtas lėšas asmens sveikatos priežiūros paslaugoms, vadovaujantis LR sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintais aprašais. 

2. Koordinuoti sutarčių su ASPĮ pasirašymą. 

3. Koordinuoti sutarčių su partneriais valdymo posistemio testavimą ir ASPĮ paraiškų dėl 2024 m. sutarčių sudarymo pateikimą ir suderinimą su TLK per šį posistemį.

Informatikos ir statistikos skyriaus vedėjas

Raimundas Abramavičius

1. Parengti technines patalpas Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK) rezerviniam duomenų centrui įrengti Panevėžio teritorinės ligonių kasos (TLK) biure pagal su VLK Informacinių technologijų departamentu susiderintas sąlygas ir reikalavimus. 

2. Sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka apskaičiuoti kompensuojamųjų paslaugų vartojimo rodiklio reikšmes ir užtikrinti, kad šie duomenys būtų paskelbti interneto svetainėje www.ligoniukasa.lrv.lt. 

3. Apskaičiuoti 2024 metais planuojamas skirti Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto lėšas asmens sveikatos priežiūros paslaugoms, kurių išlaidos apmokamos PSDF biudžeto lėšomis, numatyti šių lėšų paskirstymą pagal ASPĮ ir šiuos duomenis pateikti visoms teritorinėms ligonių kasoms. 

4. Atlikti Panevėžio TLK darbuotojų prieigos teisių prie informacinių technologijų sistemų peržiūrą bent 2 kartus per metus. 

Kontrolės skyriaus vedėjas

Edgaras Voras

1. Atlikti patikrinimus pagal Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK) direktoriaus 2022-12-23 įsakyme Nr. 1K-394 „Dėl 2023 metų prioritetinių teritorinių ligonių kasų vykdomos kontrolės krypčių ir stebėsenos rodiklių sąrašo patvirtinimo“ nurodytas prioritetines kontrolės kryptis. 

2. Įvertinti Panevėžio teritorinės ligonių kasos (TLK) veiklos zonos įstaigose pacientams teikiamų konsultacijų prieinamumą. 

3. Užtikrinti Panevėžio TLK veiklos zonos įstaigų patikrinimų metu nustatytų atvejų, kai duomenys neįvedimi į Elektroninę sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą, aptarimą VLK ir TLK priežiūrą vykdančių specialistų posėdžiuose. 

4. Pateikti siūlymus VLK dėl automatinių kontrolės taisyklių įdiegimo informacinės sistemos SVEIDRA posistemiuose (APAP, SPAP, kt.), siekiant užkirsti kelią sisteminiams pažeidimams. 

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-03-03