BDAR
Close

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Teisė į sveikatos priežiūrą persikėlus gyventi į kitą ES šalį

Europos Sąjungos (ES) teisės aktai numato, kad vienoje ES valstybėje socialiniu draudimu apdraustas asmuo, gyvenantis kitoje ES valstybėje, turi teisę gauti reikiamas sveikatos priežiūros paslaugas savo gyvenamojoje šalyje. Už šių išlaidų kompensavimą yra atsakinga ES valstybės, kurioje asmuo yra apdraustas socialiniu draudimu, kompetentinga įstaiga. Tam, kad asmuo galėtų pasinaudoti šia teise, jis gyvenamosios valstybės sveikatos draudimo įstaigoje turi užregistruoti savo kompetentingos įstaigos išduotą dokumentą S1.

Lietuvoje kompetentingos įstaigos funkciją vykdo teritorinės ligonių kasos (TLK).

Valstybės, kuriose gyvenantys Lietuvos apdraustieji gali pasinaudoti teise gauti sveikatos priežiūros paslaugas, kurių išlaidas kompensuos VLK Privalomojo sveikatos draudimo lėšomis: ES, Europos ekonominės erdvės šalys, Šveicarija ir Jungtinė Karalystė.

Dokumentas S1 (E106, E109, E120, E121 formos pažyma) – tai dokumentas, patvirtinantis asmenų, apdraustų privalomuoju sveikatos draudimu Lietuvos Respublikoje (toliau – Lietuvos apdraustieji), bet gyvenančių kitoje ES šalyje, teisę gauti Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis teikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas gyvenamojoje ES šalyje.

Dokumentas S1 pakeitė E 106, E 109, E 120 ar E 121 formos pažymas.

Dokumentas S1 reikalingas, kai asmuo ir (ar) jo šeimos nariai gyvena kitoje ES šalyje nei ta, kurioje jis (jie) dirba ir yra apdraustas (-i) socialiniu draudimu. Šiuo dokumentu taip pat gali naudotis darbuotojų migrantų šeimos nariai, likę gyventi gimtinėje, bet įgiję teisę į sveikatos priežiūrą šalyje, kurioje šiuo metu dirba apdraustas jų šeimos narys (jei jie neturi teisės gauti sveikatos priežiūros paslaugų pagal gyvenamosios šalies teisės aktus). 

Dokumentu S1 taip pat naudojasi į pensiją išėję ar pareiškėjai pensijai gauti (turintys būtinąjį stažą) ir kitoje ES šalyje gyvenantys asmenys.

LR apdraustiesiems dokumentai S1 išduodami teritorinėse ligonių kasose. 

Teisę gauti dokumentą S1 turi kitoje ES šalyje gyvenantys LR apdraustieji, Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka deklaravę išvykimą iš Lietuvos Respublikos:

 • asmenys, dirbantys Lietuvos Respublikoje, kurie Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 17 straipsnio nustatyta tvarka patys moka privalomojo sveikatos draudimo įmokas arba už kuriuos šios įmokos yra mokamos, išskyrus Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 17 straipsnio 8, 10, 11 punktuose nurodyti asmenys;
 • asmenys, gaunantys Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytą valstybinio socialinio draudimo pensiją arba kelių ES šalių įstatymų nustatytas pensijas, jei jų Lietuvoje įgytas stažas yra didžiausias ir jeigu jie neturi teisės gauti pensijos pagal tos ES šalies, į kurią persikelia (persikėlė) gyventi, įstatymus;
 • nedirbantys darbingo amžiaus asmenys, turintys įstatymų nustatytą būtinąjį pensijų socialinio draudimo stažą socialinio draudimo senatvės pensijai gauti arba turintys iki 2017 m. gruodžio 31 d. įgytą ne mažesnį kaip 30 metų pensijų socialinio draudimo stažą socialinio draudimo senatvės pensijai gauti;
 • kartu su pirmiau išvardytais Lietuvos apdraustaisiais užsienyje gyvenantys šeimos nariai, jei jie neturi teisės būti apdraustaisiais valstybiniu sveikatos draudimu pagal gyvenamosios ES šalies teisės aktus.

LR apdraustasis turi pateikti teritorinei ligonių kasai: 

 • užpildytą prašymą išduoti dokumentą S1
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • dokumentą, patvirtinantį teisę gyventi ES šalyje, jei asmuo nėra ES šalies pilietis arba neturi pilietybės;
 • jei prašymą už apdraustąjį pildo ir teikia jo atstovas, su prašymu pateikiamas rašytinis sutikimas patvirtinantis teisę atstovauti apdraustąjį.

Jei nepakanka duomenų sprendimui dėl dokumento S1 išdavimo priimti, teritorinės ligonių kasos darbuotojas kreipiasi į:

 • Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VSDFV) Vilniaus skyrių, prašydamas patvirtinti, kad asmeniui yra taikomi Lietuvos Respublikos socialinio draudimo teisės aktai (dokumentas A1 arba kitas dokumentas) ir jo darbo stažo Lietuvos Respublikoje ar kitoje ES šalyje pakanka;
 • Lietuvos Respublikos apdraustojo gyvenamosios ES šalies įstaigą dėl informacijos apie Lietuvos Respublikos apdraustojo ar jo šeimos narių teisės gauti išmokas natūra pagal gyvenamosios ES šalies teisės aktus patvirtinimo;
 • ES šalies įstaigą ar patį Lietuvos Respublikos apdraustąjį dėl papildomos informacijos suteikimo.

Teritorinės ligonių kasos išduotą dokumentą S1 reikia nedelsiant pateikti savo gyvenamosios ES šalies įstaigai, atsakingai už asmenų registravimą sveikatos priežiūros paslaugoms gauti. Tai gali būti gyvenamosios ES šalies teritorinė ligonių kasa, sveikatos draudimo ar socialinio draudimo įstaiga arba kita tokias funkcijas vykdanti įstaiga. 

Užregistravęs dokumentą S1 gyvenamosios ES šalies įstaigoje, asmuo įgyja teisę šioje šalyje gauti sveikatos priežiūros paslaugas tokiomis pačiomis sąlygomis, kaip ir tos šalies apdraustieji. Jam suteiktų sveikatos priežiūros paslaugų išlaidas apmoka įstaiga, kurioje buvo užregistruotas dokumentas S1. Tuo tarpu paslaugas suteikusios įstaigos išlaidas kompensuoja VLK.

LR apdraustajam įsidarbinus gyvenamojoje ar kitoje ES šalyje, jis privalo apie tai informuoti dokumentą S1 išdavusią Lietuvos teritorinę ligonių kasą.

Dokumento S1 galiojimą gali nutraukti:

 • Lietuvos teritorinė ligonių kasa, išsiaiškinusi, kad asmuo prarado apdraustojo privalomuoju sveikatos draudimu statusą Lietuvoje arba dėl kitų priežasčių nebeturi teisės gauti Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų toje ES šalyje, kurioje yra užregistravęs dokumentą S1 (pvz., nebegyvena toje šalyje ar įsidarbino joje) arba gavusi asmens prašymą tarpininkauti dėl dokumento S1 nutraukimo;
 • asmens gyvenamosios ES šalies įstaiga, išsiaiškinusi, kad jis buvo apdraustas socialiniu draudimu pagal tos ES šalies teisės aktus arba dėl kitos priežasties prarado teisę gauti sveikatos priežiūros paslaugas toje ES šalyje.

Jei asmuo dirba kitoje ES šalyje, tačiau gyvena Lietuvos Respublikoje, dėl dokumento S1 reikėtų kreiptis į ES šalies, kurioje jis dirba ir yra apdraustas socialiniu draudimu, kompetentingą įstaigą (pavyzdžiui, vietos ligonių kasą, socialinio draudimo ar kitą įstaigą). Tik ši įstaiga, vadovaudamasi nacionaliniais teisės aktais, gali priimti sprendimą išduoti dokumentą S1 (ar atitinkamą E formos pažymą, jei toje ES šalyje dokumentai S1 dar nėra išduodami). Dokumentą S1 reikia užregistruoti bet kurioje Lietuvos Respublikos teritorinėje ligonių kasoje.

Lietuvoje gyvenantis kitos ES šalies apdraustasis dėl savo ar savo šeimos narių teisės gauti išmokas natūra Lietuvoje patvirtinimo gali kreiptis į TLK ir pateikti prašymą tarpininkauti dėl dokumento S1 išdavimo. TLK su ES šalies apdraustojo kompetentinga įstaiga (jei kompetentinga įstaiga nežinoma – susižinojimo tarnyba) dėl dokumento, patvirtinančio kitos ES šalies apdraustojo ar jo šeimos narių teisę į ES šalies valstybinio sveikatos draudimo lėšomis mokamas išmokas natūra Lietuvoje, išdavimo.

Užregistravęs pasirinktoje Lietuvos Respublikos teritorinėje ligonių kasoje dokumentą S1, asmuo įgyja teisę gauti Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis teikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas bei kompensuojamuosius vaistus tokia pat tvarka, kaip ir Lietuvoje privalomuoju sveikatos draudimu apdrausti asmenys. Jam suteiktų sveikatos priežiūros paslaugų ir įsigytų kompensuojamųjų vaistų išlaidas apmokės teritorinė ligonių kasa. Vėliau Privalomojo sveikatos draudimo išlaidas kompensuos kompetentinga įstaiga, išdavusi dokumentą S1. 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-09-21