BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Tarpvalstybinė sveikatos priežiūra

Nuo 2013 m. spalio 25 d. įsigaliojo į Lietuvos Respublikos nacionalinę teisę perkeltos 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/24/ES dėl pacientų teisių į tarpvalstybines sveikatos priežiūros paslaugas įgyvendinimo (OL 2011 L 88, p. 45) nuostatos, kurios suteikia galimybę apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu asmenims (toliau – apdraustieji) gauti tarpvalstybinės sveikatos priežiūros paslaugas Europos Sąjungos šalyse (ES), Islandijoje, Lichtenšteine ir Norvegijoje. 

Pacientai patys gali rinktis sveikatos priežiūros paslaugų tiekėją kitoje šalyje (nepriklausomai nuo to, ar tai yra privati, ar viešoji įstaiga), susimokėti už paslaugas ir, grįžę į Lietuvą, kreiptis į teritorinę ligonių kasą (TLK) dėl išlaidų kompensavimo.

Dėmesio: 2020 m. sausio 31 d. Jungtinei Karalystei išstojus ir ES, šios direktyvos nuostatos nebetaikomos Jungtinės Karalystės atžvilgiu, todėl šioje valstybėje gautos tarpvalstybinės sveikatos priežiūros išlaidos nekompensuojamos. 

Teisės aktas, reglamentuojantis tarpvalstybinės sveikatos priežiūros išlaidų kompensavimą:

NATIONAL CONTACT POINTS FOR CROSS-BORDER HEALTHCARE

AUSTRIA
Gesundheit Österreich GmbH
Website: https://www.gesundheit.gv.at/Portal.Node/ghp/public/content/kontaktstellepatientenmobilitaet.html
Email: [email protected]

BELGIUM
Soins de santé transfrontaliers
Website: www.crossborderhealthcare.be
Email: [email protected]

BULGARIA
National Health Insurance Fund
Website: www.nhif.bg
Email: [email protected]

CROATIA
Croatian Health Insurance Fund
Website: www.hzzo.hr
Email address: [email protected]

CYPRUS
Ministry of Health
Website: www.moh.gov.cy/cbh
Email: [email protected]

CZECH REPUBLIC
Health Insurance Bureau
Website: www.kancelarzp.cz
E-mail: [email protected]

DENMARK
Danish Patient Safety Authority
Website: http://stps.dk/da/borgere/internationalsygesikring/nationaltkontaktpunktforbehandlingi-eueoes
E-mail: [email protected]

ESTONIA
Estonian Health Insurance Fund
Website: www.haigekassa.ee/kontaktpunkt
Email: [email protected]

FINLAND
Kela
Website: www.hoitopaikanvalinta.fi
Email: [email protected]

FRANCE
Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale (CLEISS)
Website : http://www.cleiss.fr/presentation/pcn.html
Email : [email protected]

GERMANY
Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung - Ausland (DVKA)
Website: www.eu-patienten.de
Email: [email protected]

GREECE
National Organization for the Provision of Health Services – EOPYY
Website: https://eu-healthcare.eopyy.gov.gr
Email: [email protected]

HUNGARY
Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ
National Center for Patients' Rights and Documentation For EU citizens that intend to use
Hungarian healthcare:
Website: http://www.patientsrights.hu/
Email: [email protected]
For Hungarian citizens seeking healthcare in EU:
Website: http://www.eubetegjog.hu/
E-mail: [email protected]

ICELAND
Icelandic Health Insurance- International Department
Website: http://www.sjukra.is/english
Email: [email protected]

IRELAND
Cross-Border Healthcare Directive Department
Website: http://hse.ie/eng/services/list/1/schemes/cbd/CBD.html
Email: [email protected]

ITALY
Ministry of Health, Directorate-General for health planning
Website: http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.jsp?lingua=english&area=healthcareUE
Email: [email protected]

LATVIA
National Health Service
Website: www.vmnvd.gov.lv
Email: [email protected]
 
LICHTENSTEIN
Amt für Gesundheit (AG)
Website: http://www.llv.li/#/117345/patientenmobilitat-im-euewrraum
E-mail: [email protected]

LUXEBOURG
Service national d’information et de médiation santé
For EU citizens intending to use Luxemburgish healthcare:
Website: www.mediateursante.lu
Email: [email protected]
Ministry of Social Security (Caisse nationale de santé)
For Luxemburgish insured persons seeking healthcare in the EU:
Website: www.cns.lu
Email: [email protected]

MALTA
Ministry for Health
Website: http://health.gov.mt/en/cbhc/Pages/Cross-Border.aspx
Email: [email protected]

THE NETHERLANDS
Netherlands NCP Cross-border Healthcare
Website: www.cbhc.nl

NORWAY
HELFO (The Norwegian Health Economics Administration)
Website: https://helsenorge.no/norwegian-national-contact-point-for-healthcare1
E-mail: [email protected]

POLAND
National Health Fund
Website: http://www.kpk.nfz.gov.pl/en/
Email: [email protected]

PORTUGAL
The Central Administration of the Health System
Website: http://diretiva.min-saude.pt/
Email: [email protected]

ROMANIA
National Health Insurance House
Website: www.cnas-pnc.ro
E-mail: [email protected]

SLOVAKIA
Healthcare Surveillance Authority
Website: www.udzs-sk.sk
Email: [email protected]udzs-sk.sk

SLOVENIA
Health Insurance Institute of Slovenia (HIIS)
Website: http://www.nkt-z.si/wps/portal/nktz/home
Email: [email protected]

SPAIN
Ministry of Health, Social Services and Equity
Website: http://www.msssi.gob.es/pnc/home.htm
Email: [email protected] 

SWEDEN
Försäkringskassan
For Swedish insured persons seeking healthcare in the EU:
Website: www.forsakringskassan.se
Email: [email protected]; [email protected]
Socialstyrelsen
For EU citizens intending to use Swedish healthcare:
Website: www.socialstyrelsen.se
Email: [email protected]

THE UNITED KINGDOM
NHS
Website: www.nhs.uk/nationalcontactpoint

Apdraustojo išlaidos tarpvalstybinei sveikatos priežiūrai kompensuojamos tokia apimtimi ir tvarka, kokia būtų kompensuojamos atitinkamos sveikatos priežiūros išlaidos Lietuvos Respublikoje pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatas. Kompensuojamoji suma negali viršyti faktinių apdraustojo išlaidų tarpvalstybinei sveikatos priežiūrai.

Apdraustojo išlaidų tarpvalstybinei sveikatos priežiūrai kompensuojamosios sumos dydis nustatomas pagal atitinkamą asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir (ar) vaistų, ir (ar) medicinos pagalbos priemonių ir (ar) medicinos priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto tvarką, bazines kainas ir jų balo vertes, galiojusias Lietuvos Respublikoje tuo metu, kai apdraustajam gydymo valstybėje buvo teikiamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos ir (ar) išduodami vaistai, ir (ar) medicinos pagalbos priemonės ir (ar) medicinos priemonės.

Apdraustojo išlaidos tarpvalstybinei sveikatos priežiūrai kompensuojamos, jei asmens sveikatos priežiūros paslaugos gydymo valstybėje teikiamos pagal Lietuvos Respublikos asmens sveikatos priežiūros įstaigos, sudariusios sutartį su TLK dėl šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo, gydytojo siuntimą.

Apdraustasis arba jo atstovas, siekiantis gauti tarpvalstybinės sveikatos priežiūros išlaidų kompensaciją, ne vėliau kaip per 1 metus nuo asmens sveikatos priežiūros paslaugų suteikimo ir (ar) vaistų, ir (ar) medicinos pagalbos priemonių, ir (ar) medicinos priemonių išdavimo gydymo valstybėje TLK pateikia:

1. nustatytos formos raštišką prašymą kompensuoti tarpvalstybinės sveikatos priežiūros išlaidas;

2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, parodydamas jį tiesiogiai atvykęs į TLK, arba asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, jei siunčia dokumentus paštu);

3. medicinos dokumentus arba jų kopijas, įskaitant:

  • siuntimo (tęstinio siuntimo) kopiją, jei apdraustajam gydymo valstybėje buvo teikiamos specializuotos ambulatorinės ar stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos;
  • kompensuojamųjų vaistų, medicinos pagalbos priemonių ar medicinos priemonių skyrimą ir gavimą patvirtinančių dokumentų bei  receptų kopijas (jei prašoma kompensuoti vaistų, medicinos pagalbos priemonių ar medicinos priemonių įsigijimo išlaidas);
  • jei apdraustajam kompensuojamieji vaistai ar medicinos pagalbos priemonės buvo išrašytos Lietuvos Respublikoje – 3 formos receptų (išimties atvejams), pagal kuriuos gydymo valstybėje šie vaistai ar medicinos pagalbos priemonės buvo išduotos, kopijas;

4. finansinius dokumentų originalus (sąskaitas faktūras, kasos čekius, kasos pajamų orderio kvitus ir kt.).

Prašymų dėl tarpvalstybinės sveikatos priežiūros išlaidų kompensavimo nagrinėjimas ir sprendimų priėmimas

Gavus asmens prašymą kompensuoti tarpvalstybinės sveikatos priežiūros išlaidas ir kitus reikiamus dokumentus, patikrinama, ar asmuo buvo apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu Lietuvoje, kai gydymo valstybėje gavo asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir (ar) įsigijo vaistus, ir (ar) medicinos pagalbos priemones ir (ar) medicinos priemones:

  • jei paaiškėja, kad asmuo nebuvo apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu, TLK raštu informuoja apie sprendimą netenkinti prašymo ir nurodo atsisakymo priežastį;
  • jei paaiškėja, kad asmuo buvo apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu ir pateikė visus reikiamus dokumentus, prašymas perduodamas nagrinėti Tarpvalstybinės sveikatos priežiūros išlaidų kompensavimo komisijai, kuri priima sprendimą dėl apdraustojo išlaidų tarpvalstybinei sveikatos priežiūrai kompensavimo.

PSDF biudžeto lėšomis nekompensuojamos šios apdraustojo išlaidos tarpvalstybinei sveikatos priežiūrai:

  • išlaidos, susijusios su tarpvalstybine sveikatos priežiūra: kelionės, apgyvendinimo, maitinimo, transportavimo, vertimo išlaidos ir pan.;
  • paciento mokesčiai ir priemokos, kuriuos jis sumoka gydymo valstybėje sveikatos priežiūros paslaugų teikėjui;
  • išlaidos gydymo valstybėje suteiktoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms, neįrašytoms į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintus asmens sveikatos priežiūros paslaugų, apmokamų PSDF biudžeto lėšomis, sąrašus;
  • socialinių paslaugų ir patarnavimų, nepriskiriamų asmens sveikatos priežiūrai, transplantacijai skirtų audinių, ląstelių ir (ar) organų paskirstymo bei gavimo ir skiepijimo paslaugų, teikiamų pagal gyventojų skiepijimo nuo užkrečiamųjų ligų programas, išlaidos.

Informaciją apie tarpvalstybinės sveikatos priežiūros išlaidų kompensavimo tvarką savo šalyje teikia tarpvalstybinės sveikatos priežiūros nacionaliniai kontaktiniai centrai. Visų ES šalių nacionalinių kontaktinių centrų informacija yra čia.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-08-23