BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Planinis gydymas

Europos Sąjungos (ES) teisės aktai nustato, kad bet kurios ES šalies apdraustasis, dėl tam tikrų aplinkybių (atsižvelgiant į jo sveikatos būklę ir ligos eigą) negalintis laiku gauti reikiamų sveikatos priežiūros paslaugų šalyje, kurioje yra apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu arba gyvena, gavęs kompetentingos įstaigos leidimą, gali vykti į kitą ES šalį, taip pat į Islandiją, Norvegiją, Lichtenšteiną, Jungtinę Karalystę ar Šveicariją ir gauti reikiamas paslaugas.

Lietuvoje sprendimą dėl paciento siuntimo konsultuoti, gydyti ir (ar) tirtis užsienyje priima sveikatos apsaugos ministro įsakymu sudaryta Pacientų siuntimo konsultuotis, išsitirti ir (ar) gydytis Europos ekonominei erdvei priklausančiose valstybėse ir Šveicarijoje komisija, o Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK), gavusi informaciją apie teigiamą šios komisijos sprendimą, išduoda dokumentą S2.

Dokumentas S2 – tai dokumentas, patvirtinantis asmens teisę gauti tam tikras planines sveikatos priežiūros paslaugas ES, Europos ekonominės erdvės šalyse ar Šveicarijos Konfederacijoje. Asmenims, pateikusiems šį dokumentą užsienio šalies gydymo įstaigai, sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos ir jų išlaidos apmokamos tos užsienio šalies teisės aktų nustatyta tvarka – tarsi tie asmenys būtų apdrausti valstybiniu (privalomuoju) sveikatos draudimu toje šalyje.

Vadovaujantis 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo 20 straipsniu, dokumento S2 pagrindu suteiktų sveikatos priežiūros paslaugų išlaidas gydymo įstaigai apmoka medicinos pagalbos paslaugas teikiančios šalies valstybinio (privalomojo) sveikatos draudimo įstaiga pagal savo šalies nacionaliniais teisės aktais nustatytą tvarką ir įkainius, o VLK, gavusi iš jos nustatytos formos sąskaitą, kompensuoja šias išlaidas.

Pacientas turi pats sumokėti paciento priemokas ar mokesčius, jei tokie yra patvirtinti paslaugas teikiančios šalies teisės aktais. Paciento priemokų, mokesčių ir mokamų paslaugų išlaidos bei kelionės, apgyvendinimo ir transportavimo išlaidos nekompensuojamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis.

Šis dokumentas išduodamas Lietuvoje apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu asmenims, siunčiamiems gauti tam tikrų sveikatos priežiūros paslaugų į ES, Europos ekonominės erdvės valstybes, Jungtinę Karalystę ar Šveicarijos Konfederaciją, vadovaujantis Pacientų siuntimo konsultuotis, išsitirti ir (ar) gydytis Europos ekonominei erdvei priklausančiose valstybėse ir Šveicarijoje tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. V-729.

Sprendimą dėl paciento siuntimo konsultuoti, gydyti ir (ar) tirti užsienyje priima sveikatos apsaugos ministro įsakymu sudaryta Pacientų siuntimo konsultuotis, išsitirti ir (ar) gydytis Europos ekonominei erdvei priklausančiose valstybėse, Jungtinėje Karalystėje ir Šveicarijoje komisija (toliau – Komisija). Apie priimtą sprendimą Komisija per 5 darbo dienas raštu informuoja pacientą ir (ar) jo atstovą bei ligoninę.

Komisija priima sprendimą pacientą siųsti konsultuoti, tirti ir (ar) gydyti užsienyje gavusi iš universiteto ligoninių ar ligoninių, kuriose veikia atitinkamos universiteto klinikos, šiuos dokumentus:

  • gydytojų konsiliumo išvadą, kurioje turi būti nurodyti paciento asmens duomenys, klinikinė diagnozė, diagnostinių tyrimų atlikimo data ir šių tyrimų rezultatai, pacientų sveikatos būklė išvadų rašymo metu, taikytas gydymas bei jo rezultatai, reikiamas gydymas užsienio šalyje, paciento siuntimo gydytis užsienio šalyje pagrindimas ir preliminari prognozė;
  • medicinos dokumentų – gydymo stacionare ligos istorijos (forma Nr. 003/a) arba ambulatorinės asmens sveikatos istorijos (forma Nr. 025/a) – išrašus lietuvių ir užsienio kalba;
  • nustatytos formos paciento siuntimą konsultuoti, išsitirti ir (ar) gydyti Europos ekonominei erdvei priklausančiose valstybėse, Jungtinėje Karalystėje ir Šveicarijoje;
  • užsienio šalies gydymo įstaigos raštą, kuriame turi būti nurodyta gydymo kaina ir informacija apie toje valstybėje taikomus mokesčius ir (ar) priemokas. Šiuo raštu patvirtinama, kad gydymo, dėl kurio pacientas siunčiamas į minėtą įstaigą, išlaidos bus apmokamos tos šalies valstybinio (privalomojo) sveikatos draudimo lėšomis, ir garantuojama, kad pacientui iš Lietuvos gydymas bus suteiktas dokumento S2 pagrindu.

VLK per 5 darbo dienas išduoda dokumentą S2 po to, kai Komisija priima sprendimą siųsti pacientą konsultuoti, tirti ir (ar) gydyti užsienyje ir pateikia VLK posėdžio, kuriame buvo priimtas šis sprendimas, protokolo kopiją. 

VLK išduotas dokumentas S2 galioja vienus metus. Pacientas per šį laikotarpį turi kreiptis į Komisijos sprendime nurodytą užsienio šalies gydymo įstaigą.

Komisijos sprendimo galiojimas gali būti pratęstas ne ilgesniam kaip vienų metų laikotarpiui, jei: 

  • užsienio šalies gydymo įstaiga rekomenduoja tęsti gydymą užsienyje;
  • gydymas turi būti tęsiamas toje pačioje užsienio šalies gydymo įstaigoje;
  • atitinkamos paslaugos negali būti suteiktos laiku Lietuvoje;
  • Komisijai reikiamus dokumentus pateikusios ligoninės vadovas pasirašo raštą, pritariantį siuntimo gydytis užsienio šalyje reikalingumui.

Dokumentą S2 kartu su asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu reikia pateikti gydymo įstaigos priėmimo skyriui.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad dokumentas S2 – nėra garantinis raštas, patvirtinantis, kad išlaidos bus apmokėtos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto. Vadovaudamasi pirmiau minėtu Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 883/2004, VLK nepriima užsienio gydymo įstaigų sąskaitų ir tiesiogiai neapmoka užsienyje suteiktų sveikatos priežiūros paslaugų išlaidų.

Jei sveikatos priežiūros paslaugų, dėl kurių vykstate į užsienio šalį, išlaidos yra kompensuojamos tos šalies valstybinio (privalomojo) sveikatos draudimo lėšomis ir šias paslaugas teikianti įstaiga priklauso tos šalies nacionalinei sveikatos apsaugos sistemai, dokumento S2 pagrindu suteiktų sveikatos priežiūros paslaugų išlaidas apmokės šias paslaugas teikiančios šalies valstybinio (privalomojo) sveikatos draudimo įstaiga pagal savo šalies nacionaliniais teisės aktais patvirtintą tvarką ir įkainius. Asmeniui pačiam teks sumokėti paciento priemokas ar mokesčius, jei tokie yra patvirtinti paslaugas teikiančios šalies teisės aktais. Paciento priemokų, mokesčių ir mokamų paslaugų išlaidos bei kelionės, apgyvendinimo ir transportavimo išlaidos PSDF biudžeto lėšomis nekompensuojamos.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-05-24