BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


10 klausimų ir 10 atsakymų apie ESDK

Šioje dalyje pateikiami išsamūs atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus apie Europos sveikatos draudimo kortelę (ESDK).

ESDK yra dokumentas, patvirtinantis apdraustojo teisę gauti iš PSDF biudžeto apmokamas būtinosios medicinos pagalbos paslaugas laikino buvimo Europos Sąjungos (ES), Europos ekonominės erdvės (EEE) šalyse, Šveicarijoje ir Jungtinėje Karalystėje metu.

Kortelė galioja tik Europos valstybėse, kurių sąrašą pateikiame:

ES šalys narės: Airija, Austrija, Belgija, Bulgarija, Čekija, Danija, Estija, Graikija, Ispanija, Italija, Kipras, Latvija, Lenkija, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai, Portugalija, Prancūzija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Suomija, Švedija, Vengrija, Vokietija, Kroatija.

EEE šalys narės: Lichtenšteinas, Islandija, Norvegija.

Kitos šalys: Šveicarija, Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė (Jungtinė Karalystė).

Išvardintų Europos šalių piliečiai naudojasi ESDK, išduota šalyje, kurioje yra drausti PSD, kai skubiai prireikia būtinosios medicinos pagalbos paslaugų kitoje Europos šalyje.

Kortelę išduoda atitinkamos šalies privalomąjį sveikatos draudimą vykdanti institucija (Lietuvoje – teritorinės ligonių kasos). ESDK naudinga tuomet, kai prireikia būtinosios medicinos pagalbos paslaugų laikinai atvykus į Lietuvą (kitų Europos šalių apdraustiesiems) arba kai būtinoji medicinos pagalba suteikiama kitoje Europos šalyje Lietuvoje apdraustam asmeniui.

ESDK reikia pateikti gydymo įstaigoje, į kurią kreipiamasi dėl būtinosios medicinos pagalbos paslaugų.

ESDK galima gauti pateikus prašymą teritorinei ligonių kasai (TLK), žinoma, jei esate apdraustas. Prašymą galima pateikti asmeniškai arba per įgaliotąjį asmenį, paštu, faksu bei internetu. Prašymo blanką bei elektroninį jo variantą galima rasti ligonių kasų interneto svetainėje. Patogiausia ESDK užsakyti užpildžius elektroninę prašymo formą.

ESDK išduodamos ir vaikams. Vaiko iki 16 metų prašymą pildo ir TLK pateikia vienas iš tėvų (įtėvių), globėjas (rūpintojas), socialinės globos įstaigos atstovas, kartu pateikdamas paskyrimą globėju (rūpintoju) ar atstovavimą patvirtinančius dokumentus, arba šių dokumentų oficialias kopijas ir savo asmens dokumentą.

Kortelė išduodama nemokamai, pateikus asmens tapatybę patvirtinantį apdraustojo dokumentą. Kortelę taip pat nemokamai Lietuvos Respublikos teritorijoje galima gauti registruotu paštu.

ESDK galioja nuo 2 mėnesių iki 18 metų, atsižvelgiant į tai, kokiai apdraustųjų grupei priklauso asmuo (pvz., pensininkams išduodama 10 metų laikotarpiui, dirbantiesiems išduota kortelė galioja iki 4 metų, moksleiviams ir studentams – vienerius mokslo metus ir pan.). Tačiau nurodytą laiką kortelė galioja tik apdraustam asmeniui. Jei PSD nutrūksta, kortelė tampa negaliojančia ir asmuo ja naudotis nebegali.

Lietuvos apdraustajam prireikus būtinosios medicinos pagalbos paslaugų kelionės užsienyje metu, ESDK pagrindu būtinoji medicinos pagalba teikiama pagal toje šalyje nustatytas pagalbos apimtis ir už ją sumokama tos šalies teisės aktais nustatyta tvarka ir įkainiais. Lietuvos ligonių kasos tiesiogiai gydymo įstaigos sąskaitų neapmoka. Už Lietuvos apdraustajam, pateikusiam ESDK, suteiktas būtinosios medicinos pagalbos paslaugas gydymo įstaigai sumoka tos- Europos šalies ligonių kasa ar kita atitinkama tos šalies institucija, o vėliau ji kreipiasi į VLK dėl išlaidų kompensavimo. 

Jei Europos šalyje nustatyta, kad pacientams už atitinkamas paslaugas taikomos priemokos (mokesčiai), tai ir ESDK turėtojas turės primokėti. Daugelyje Europos šalių ligonių kasos neapmoka transportavimo išlaidų, jei dėl nelaimingo atsitikimo ar ligos pacientą tenka pargabenti namo į šalį, kurioje jis apdraustas privalomuoju draudimu.

Jei dėl kažkokių priežasčių Lietuvos apdraustajam pateikus ESDK Europos šalies gydymo įstaigai vis tiek teko apmokėti  suteiktų būtinosios medicinos pagalbos paslaugų išlaidas, grįžęs į Lietuvą jis gali kreiptis į teritorinę ligonių kasą pagal gyvenamąją vietą dėl išlaidų kompensavimo. Pavyzdžiui, Prancūzijoje, Belgijoje, Šveicarijoje visada reikia savo lėšomis apmokėti ambulatoriškai suteiktų sveikatos priežiūros paslaugų išlaidas.

Kreipiantis į teritorinę ligonių kasą dėl būtinosios medicinos pagalbos išlaidų kompensavimo reikalinga pateikti mokėjimą patvirtinančių dokumentų originalus bei išrašų iš medicininių dokumentų kopijas. Daugiau informacijos apie išlaidų kompensavimą  skaitykite skyrelyje „Būtinosios medicinos pagalbos išlaidų kompensavimas“. 

Tokia pati paslaugų suteikimo ir apmokėjimo tvarka galioja ir Europos šalių apdraustiesiems, kuriems būtinoji pagalba teikiama Lietuvoje.

Teisės aktai suteikia teisę gauti iš PSDF biudžeto apmokamą būtinąją medicinos pagalbą tik tose gydymo įstaigose, kurios dalyvauja atitinkamos Europos šalies nacionalinėje sveikatos sistemoje. Tai gali būti tiek viešosios, tiek privačios gydymo įstaigos, todėl atvykus į Europos šalies gydymo įstaigą visada reikėtų pasidomėti, ar ji priklauso nacionalinei sveikatos sistemai ir ar ji priima ESDK.

Ligonių kasos taip pat nekompensuoja paciento priemokų ir gydymo paslaugų, kurios pagal atitinkamos Europos šalies nacionalinius teisės aktus nėra apmokamos valstybinio sveikatos draudimo lėšomis.

Pasikeitus PSD statusui ESDK naudotis draudžiama.

Išduodant ESDK asmuo pasirašytinai pasižada nenaudoti šios kortelės pasibaigus draudimo privalomuoju sveikatos draudimu laikotarpiui. Pasitaiko, kad praradę draudimą asmenys pasinaudoja kortele, nemokamai gydosi, o paskui patiria nepatogumų, nes privalo grąžinti susidariusią žalą Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui. Visais atvejais ligonių kasos, prieš apmokėdamos  užsienio šalyse suteiktas būtinosios medicinos pagalbos išlaidas, tikrina, ar ESDK pateikęs asmuo atitinkamu laikotarpiu buvo apdraustas PSD.

Jei PSD neapdraustas asmuo pasinaudoja ESDK, ligonių kasos, vadovaudamosi ES teisės aktais, privalo apmokėti suteiktų paslaugų išlaidas pagal užsienio šalies atsakingos įstaigos pateiktas sąskaitas. Šiuo atveju konstatuojama, kad buvo padaryta žala Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui dėl neteisėto ESDK panaudojimo. Šią žalą asmuo privalo atlyginti. Pirmiausia, ligonių kasos informuoja asmenį apie pareigą pačiam atlyginti žalą arba pateikti draudimą privalomuoju sveikatos draudimu patvirtinančius dokumentus. Jei asmuo nepateikia prašomų dokumentų arba neatlygina nustatytos žalos, ligonių kasos kreipiasi į teismą, o išieškotos lėšos grąžinamos į PSDF biudžetą.

Savanoriškas žalos atlyginimas sukelia mažiau nepatogumų nei teismo sprendimo vykdymas. Savanoriškai atlyginti žalą galima pasirenkant vieną iš galimų būdų: iš karto pervesti visą sumą į nurodytą sąskaitą arba sudaryti sutartį dėl žalos atlyginimo dalimis, jeigu padarytos žalos dydis viršija 350 Eur.

Jei kortelę praradote (ją pametėte ar pavogė), kreipkitės į policiją, kur gausite pažymą apie dokumento praradimą. Pametus galiojančią kortelę ir neturint policijos išduotos pažymos apie šio dokumento praradimą, nauja kortelė išduodama tik sumokėjus 14.48 EUR už prarastos (arba sugadintos) kortelės keitimą.

Žinotina, kad būtinosios medicinos pagalbos mastai Europos šalyse skirtingi, todėl verta pagalvoti apie papildomą draudimą. Pavyzdžiui, papildomas draudimas gali apmokėti transportavimo išlaidas susirgus (repatriaciją), išlaidas už paciento papildomai pasirinktas paslaugas, kurių neapmoka tos šalies valstybinė (privalomojo) sveikatos draudimo sistema.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-03-25