Europos Sąjungos (ES) teisės aktai numato, kad vienoje ES valstybėje socialiniu draudimu apdraustas asmuo, gyvenantis kitoje ES valstybėje, turi teisę gauti reikiamas sveikatos priežiūros paslaugas savo gyvenamojoje šalyje. Už šių išlaidų kompensavimą yra atsakinga ES valstybės, kurioje asmuo yra apdraustas socialiniu draudimu, kompetentinga įstaiga. Tam, kad asmuo galėtų pasinaudoti šia teise, jis gyvenamosios valstybės sveikatos draudimo įstaigoje turi užregistruoti savo kompetentingos įstaigos išduotą dokumentą S1.

Lietuvoje kompetentingos įstaigos funkciją vykdo teritorinės ligonių kasos (TLK).

Valstybės, kuriose gyvenantys Lietuvos apdraustieji gali pasinaudoti teise gauti sveikatos priežiūros paslaugas, kurių išlaidas kompensuos VLK Privalomojo sveikatos draudimo lėšomis: ES, Europos ekonominės erdvės šalys, Šveicarija ir Jungtinė Karalystė.

Dokumentas S1 (E106, E109, E120, E121 formos pažyma) – tai dokumentas, patvirtinantis asmenų, apdraustų privalomuoju sveikatos draudimu Lietuvos Respublikoje (toliau – Lietuvos apdraustieji), bet gyvenančių kitoje ES šalyje, teisę gauti Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis teikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas gyvenamojoje ES šalyje.

Dokumentas S1 pakeitė E 106, E 109, E 120 ar E 121 formos pažymas.

Atnaujinimo data: 2024-01-05