Vadovaujantis Europos Sąjungos (ES) teisės aktais, vienoje ES ar Europos Ekonominės Erdvės (toliau – EEE) šalyje narėje apdrausti valstybiniu sveikatos draudimu asmenys, laikinai nuvykę į bet kurią kitą ES ar EEE šalį narę, turi teisę gauti būtinosios medicinos pagalbos paslaugas, o šių paslaugų išlaidas kompensuos valstybinis sveikatos draudimas. Ši tvarka galioja ir Šveicarijoje bei Jungtinėje Karalystėje (JK).

ES šalys narės: Airija, Austrija, Belgija, Bulgarija, Čekija, Danija, Estija, Graikija, Ispanija, Italija, Kipras, Kroatija, Latvija, Lenkija, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai, Portugalija, Prancūzija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Suomija, Švedija, Vengrija, Vokietija.

EEE šalys narės: Lichtenšteinas, Islandija, Norvegija.

Kitos šalys: Šveicarija, JK.

Atkreipiame dėmesį, kad Danijoje, Norvegijoje ir Šveicarijoje viešėdami kitose ES šalyse socialiniu draudimu apdrausti trečiųjų šalių piliečiai neturi teisės pasinaudoti šiomis garantijomis, nes Danija, Norvegija ir Šveicarija netaiko socialinės apsaugos sistemas koordinuojančių reglamentų nuostatų trečiųjų šalių piliečių atžvilgiu.

Tam, kad asmuo galėtų pasinaudoti tokia teise laikinai vykstant turizmo arba kitais tikslais į ES, EEE šalis nares, Šveicariją ar JK, reikia turėti draustumą privalomuoju sveikatos draudimu (PSD) patvirtinantį dokumentą – Europos sveikatos draudimo kortelę (ESDK) arba sertifikatą, laikinai pakeičiantį ESDK. Kreipiantis į gydymo įstaigą dėl būtinosios medicinos pagalbos, įstaigos registratūroje ar ligoninės priimamajame reikia pateikti savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą bei ESDK.

Valstybinio (privalomojo) sveikatos draudimo lėšomis kompensuojamos sveikatos priežiūros paslaugos ES, EEE šalyse narėse, Šveicarijoje ir JK yra teikiamos pagal tose šalyse galiojančią valstybinės sveikatos apsaugos sistemos nustatytą tvarką. Lietuvoje PSD apdrausti asmenys turi teisę gauti tas pačias paslaugas už tokią pat kainą, kaip ir šalies (ES, EEE, Šveicarijos ar JK), kurioje lankosi, gyventojai. ES teisės aktai suteikia teisę gauti iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo apmokamą būtinąją medicinos pagalbą gydymo įstaigose, priklausančiose ES ar EEE šalių, Šveicarijos ir JK valstybinei sveikatos apsaugos sistemai. Ši teisė neapima už valstybinės sveikatos sistemos ribų teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų, už kurias turite mokėti patys, taip pat paciento priemokų (mokesčių) ir neužtikrina transportavimo išlaidų kompensavimo, jei dėl nelaimingo atsitikimo ar ligos užsienyje Jums teks vykti namo.

Būtinoji medicinos pagalba paprastai teikiama dėl ūmaus susirgimo. Būtinosios pagalbos mastą nustato gydantysis gydytojas. Pagalbą teikiantis gydytojas turi atsižvelgti į Jūsų numatomą lankymosi šalyje narėje trukmę, nes, vadovaujantis ES teisės aktais, Jums turi būti suteikta tokio masto pagalba, kad nereikėtų dėl medicininių priežasčių anksčiau laiko grįžti į šalį, kurioje esate apdraustas sveikatos draudimu.

Paslaugos sergantiesiems lėtinėmis ligomis teikiamos tik išimties atvejais, kai pacientui būtina nuolatinė priežiūra (pvz., dializės paslaugos). Jei žinote, kad Jums reikės dializės paslaugos arba deguonies terapijos, pasirūpinkite tuo prieš išvykdami iš savo šalies. Likus 2–3 savaitėms iki kelionės, kreipkitės į šalies, į kurią vykstate, atsakingą sveikatos draudimo instituciją ar gydymo įstaigą ir susitarkite dėl Jums reikalingo gydymo. Būtinai išsiaiškinkite, ar ta gydymo įstaiga priima pacientus su ESDK ir kokius dokumentus (išrašus iš medicininių dokumentų, išverstus į atitinkamos šalies kalbą, tyrimų rezultatus ir pan.) privalote turėti kreipdamasis dėl dializės arba deguonies terapijos paslaugų.

Nuolat vartojamus vaistus rekomenduojama vežtis iš namų, nes užsienio šalyse jie gali būti nekompensuojami.

Daugelyje šalių būtinoji odontologijos pagalba teikiama tik dėl ūmaus dantų skausmo.

Kai kuriose šalyse (pvz., Prancūzijoje, Belgijoje) iš pradžių reikia pačiam sumokėti už paslaugas, tik tuomet kreiptis į vietos sveikatos draudimo įstaigą dėl kompensacijos. Daugelyje ES šalių narių privačių sveikatos priežiūros teikėjų, praktikuojančių už valstybinės sveikatos sistemos ribų, teikiamos paslaugos visiškai nekompensuojamos.

Jei norite gauti išsamesnę informaciją apie sveikatos priežiūros paslaugas šalyje, kurioje ketinate apsilankyti, kreipkitės į tos šalies įstaigą, atsakingą už valstybinį (privalomąjį) sveikatos draudimą.

Būtinosios medicinos paslaugos teikimo organizavimas įvairiose Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės šalyse narėse, Šveicarijoje ir JK
 Airija Austrija Belgija
 Bulgarija Čekijos respublika Danija
 Estija Graikija Islandija
 Ispanija Italija Jungtinė Karalystė
 Kipras Kroatija Latvija
 Lenkija Lichtenšteinas Lietuva
 Liuksemburgas Malta Norvegija
 Nyderlandai (Olandija) Portugalija Prancūzija
 Rumunija Slovakija Slovėnija
 Suomija Švedija Šveicarija
 Vengrija Vokietija 

Atnaujinimo data: 2024-04-03