Tarpvalstybinės sveikatos priežiūros kontaktinis centras

Socialiniu sveikatos draudimu apdrausti asmenys turi galimybę pasinaudoti savo sveikatos draudimo garantijomis keliaudami užsienyje. Europos Sąjungos (ES) teisės aktai reglamentuoja tokios tarpvalstybinės sveikatos priežiūros teikimo ir kompensavimo reikalavimus. 

Į visus su tarpvalstybinės sveikatos priežiūros paslaugomis susijusius klausimus Lietuvos gyventojams bei mūsų šalį lankantiems svečiams padeda atsakyti specialiai šiam tikslui įsteigtas Nacionalinis kontaktų centras (NKC).

ES.png

Lietuvoje NKC funkcijas atlikti pavesta dviem Sveikatos apsaugos ministerijai pavaldžioms institucijoms - Valstybinei ligonių kasai bei Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai. Analogiški kontaktų centrai egzistuoja ir kitose ES šalyse.

NKC teikia įvairialypę informaciją apie Lietuvos apdraustųjų teisę gauti būtinosios ar planinės medicinos pagalbos paslaugas užsienyje, šių paslaugų išlaidų apmokėjimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) lėšų ir kompensavimo sąlygas bei kitų šalių apdraustųjų teisę pasinaudoti sveikatos priežiūra Lietuvoje.

Atnaujinimo data: 2024-03-18