BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Infuzinės pompos

Infuzinės pompos skiriamos privalomuoju sveikatos draudimu apdraustiems asmenims, kuriems yra diagnozuoti navikai (C00-D48), nuolatinei stipraus ar nepakeliamo lėtinio skausmo kontrolei užtikrinti, kai geriamaisiais arba transderminiais stipriais opioidiniais analgetikais nepavyksta užtikrinti adekvačios šio skausmo kontrolės. 

Infuzinės pompos nuomos išlaidos kompensuojamos tokia tvarka:

  • Gydymas infuzinės pompa skiriamas tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos gydytojų konsiliumo sprendimu. Gydytojų konsiliumo sprendimas turi būti patvirtintas ne mažiau kaip trijų gydytojų parašais, vienas iš kurių turi būti gydytojo onkologo (radioterapeuto ar chemoterapeuto) arba gydytojo vaikų onkologo hematologo, apdraustajam, kuriam įstatytas ilgalaikio naudojimo kateteris skausmą malšinančių vaistų infuzijai atlikti (toliau – ilgalaikio naudojimo kateteris).
  • Infuzinėmis pompomis pacientus aprūpina įmonės, pasirašiusios sutartis su VLK. Šių įmonių sąrašas, adresai ir kontaktiniai duomenys skelbiami ligonių kasų intreneto svetainėje, tad pacientas su gydytojų konsiliumo sprendimu turi apsilankyti vienoje iš įmonių sudariusių sutartį dėl infuzinių pompų nuomos. 
  • Įmonė pateikia paciento prašymą ir konsiliumo išvadą per Medicinos priemonių (prietaisų) nuomos posistemį (toliau – MPN posistemis) VLK.
  • VLK Medicinos priemonių kompensavimo skyrius įmonės prašymą išnagrinėja ir atitinkamą sprendimą priima per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Išnagrinėję prašymą šio skyriaus darbuotojai per MPN posistemį prašymą patvirtina arba anuliuoja, jeigu pateikti dokumentai neatitinka reikalavimų.
  • Įmonė sudaro sutartį su pacientu.
  • Sudariusi sutartį su pacientu įmonė į MPN posistemį įveda nuomojamos nuskausminimo pompos modelį ir serijos numerį ir įkelia perdavimo–priėmimo aktą.
  • Pasibaigus kalendoriniam mėnesiui įmonė VLK per EVIS MPN posistemį pateikia sąskaitas už praeitą mėnesį, aptarnautus pacientus ir gauna apmokėjimą.

Vadovaujantis Medicinos priemonių (prietaisų), būtinų sveikatos priežiūrai namuose užtikrinti, nuomos bazinių kainų nustatymo, nuomos išlaidų kompensavimo ir sutarčių sudarymo tvarkos aprašo 14 punktu, išorinės automatinės infuzinės pompos ilgalaikei opioidinių analgetikų infuzijai atlikti su užrakinimo funkcija (apsauga nuo paciento savavališko vaistų dozės reguliavimo) įrašytos į Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis nuomojamų medicinos priemonių (prietaisų), būtinų sveikatos priežiūrai namuose užtikrinti, sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-724.  

Turite klausimų? Ligonių kasoms juos galite pateikti el. paštu [email protected] arba bendruoju telefono numeriu (8 5) 232 2222, skambinant iš užsienio +370 5 232 2222.

Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) kviečia teikti paraiškas sudaryti 2023 m. sutartį dėl medicinos priemonių, būtinų apdraustųjų Privalomuoju sveikatos draudimu sveikatos priežiūrai namuose užtikrinti, nuomos išlaidų kompensavimo (toliau – Sutartis).

Primename, kad ūkio subjektai, pageidaujantys sudaryti Sutartį, pateikia VLK užpildytą 2018 m. birželio 18 d. VLK direktoriaus įsakymu Nr. 1K-186 „Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos ar jos įgaliotų teritorinių ligonių kasų sutarčių su ūkio subjektais dėl medicinos priemonių (prietaisų), būtinų apdraustųjų privalomuoju sveikatos draudimu sveikatos priežiūrai namuose užtikrinti, nuomos išlaidų kompensavimo tipinės formos patvirtinimo“ patvirtintą paraiškos sudaryti Sutartį formą, kuri skelbiama teisės aktų registre adresu https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b5120a20730111e8ae2bfd1913d66d57

Kartu prašome atsiųsti  ir šiuos dokumentus:
1.    Europos Bendrijos (EB) notifikuotos įstaigos išduotą medicinos prietaiso atitikties sertifikatą arba Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos pažymą dėl pranešimo (notifikavimo) apie tiekiamus į Lietuvos rinką medicinos prietaisus įregistravimą (kopiją);
2.    Tiekiamų į rinką medicinos priemonių sąrašą, nurodant gamintojus, jų klasifikavimą, charakteristiką ir naudojimosi instrukciją lietuvių kalba.

Ūkio subjektai, norintys sudaryti 2023 m. Sutartis turi iki š. m.  rugsėjo 15 dienos pateikti paraiškas dėl Sutarties sudarymo tiesiogiai arba paštu adresu Europos a. 1, Vilnius arba elektroniniu paštu [email protected] (šiuo atveju paraiška turi būti pasirašyta kvalifikuotu elektroniniu parašu). Pažymime, kad kartu su paraiška teikiamų dokumentų kopijos turi būti patvirtintos Dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo", nustatyta tvarka. Sutarties projektas bus derinamas ir sutartis pasirašoma iki š. m. gruodžio 23 dienos.

UAB „Valdmedika“​

​Vilnius, Karališkių g. 1, LT-14187
Tel. Nr. +370 603 49433
El. paštas: [email protected]

Kompensuojama  infuzinė pompa MP+mlh su boliuso galimybe ir su įdėklu su užraktu (keičiamosios ir komplektuojančios dalys: švirkštai guminiu stūmokliu su Luer lock jungtimi 50 ml; prailginimo linija; Butterfly tipo adata poodiniam nuskausminimui; pleistrai fiksavimui  (ne mažiau 30 vnt./mėn.); vienkartinės AAA baterijos (ne mažiau 2 vnt./mėn.))

VšĮ Paliatyvios pagalbos ir šeimos sveikatos centras​

​Klaipėda, Jūros g. 4, LT-92118
Tel. Nr. +370 677 57891,
El. paštas: [email protected]

Išorinė automatinė infuzinė pompa ilgalaikei opioidinių analgetikų infuzijai atlikti Niki T34 su užrakinimo funkcija (apsauga nuo paciento savavališko vaistų dozės reguliavimo).

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-06-09