BDAR
Close

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Deguonies ir dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatai

Deguonies ir (ar) dirbtinės plaučių ventiliacijos (DPV) aparatai (-as) yra būtini asmenų sveikatos priežiūrai namuose užtikrinti. Vadovaujantis Medicinos priemonių (prietaisų), būtinų sveikatos priežiūrai namuose užtikrinti, nuomos bazinių kainų nustatymo, nuomos išlaidų kompensavimo ir sutarčių sudarymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. V-429 (toliau – Aprašas), 14 punktu, deguonies aparatą (deguonies koncentratorių, suspausto deguonies cilindrą, suskystinto deguonies rezervuarą), skirtą kvėpavimo nepakankamumui gydyti; DPV aparatą, veikiantį invaziniu arba neinvaziniu būdu, kai naudojamas tracheostominis vamzdelis; DPV aparatą, veikiantį neinvaziniu būdu, kai naudojama kaukė arba kaniulės; nešiojamąjį gyvybinių funkcijų stebėjimo aparatą, DPV aparatą, veikiantį slėgio adaptuotos palaikomosios ventiliacijos režimu ir DPV aparatą, veikiantį invaziniu arba neinvaziniu būdu per kaukę arba kandiklį (toliau – medicinos priemonės) įrašyti į Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis (PSDF) nuomojamų medicinos priemonių (prietaisų), būtinų sveikatos priežiūrai namuose užtikrinti, sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. V-724 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis nuomojamų medicinos priemonių (prietaisų), būtinų sveikatos priežiūrai namuose užtikrinti, sąrašo patvirtinimo".

Gydymas deguonimi – tai lėtinio kvėpavimo nepakankamumo gydymo būdas, kai skiriamas didesnės koncentracijos deguonis, palyginti su jo koncentracija ore (žymima kodu J96.1 arba kodu J96.9 pagal Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtąjį pataisytą ir papildytą leidimą „Sisteminis ligų sąrašas“ (Australijos modifikacija, TLK-10-AM)).

 1. Medicinos priemonių nuomos išlaidos kompensuojamos PSDF biudžeto lėšomis apdraustiesiems, kuriems medicinos priemonės pagal gydytojų konsiliumo išvadą yra būtinos sveikatos priežiūrai namuose užtikrinti:

  • ambulatorinio gydymo deguonimi skyrimo tikslingumą nustato asmens sveikatos priežiūros įstaigos (ASPĮ), teikiančios stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, gydytojų konsiliumas, kuriame dalyvauja bent vienas gydytojas pulmonologas ar gydytojas vaikų pulmonologas;
  • ambulatorinio gydymo DPV aparatais skyrimo tikslingumą nustato tretinio lygio pulmonologijos ir (ar) reanimacijos paslaugas teikiančios ASPĮ gydytojų konsiliumas, kuriame dalyvauja bent vienas gydytojas pulmonologas ar gydytojas vaikų pulmonologas;

 2. Medicinos priemonėmis pacientus aprūpina įmonės, pasirašiusios sutartis su VLK (šių įmonių sąrašas, adresai ir kontaktiniai duomenys skelbiami šios skilties dalyje „Medicinos priemones (prietaisus) išduodančios įmonės“), tad pacientas su gydytojų konsiliumo sprendimu turi apsilankyti vienoje iš įmonių sudariusių sutartį dėl medicinos priemonių.

 3. Įmonė pateikia paciento prašymą ir konsiliumo išvadą per Medicinos priemonių (prietaisų) nuomos posistemį (MPN posistemis) VLK.

 4. VLK Medicinos priemonių kompensavimo skyrius įmonės prašymą išnagrinėja ir atitinkamą sprendimą priima per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Išnagrinėję prašymą šio skyriaus darbuotojai per MPN posistemį prašymą patvirtina arba anuliuoja, jeigu pateikti dokumentai neatitinka reikalavimų.

 5. Įmonė sudaro sutartį su pacientu.

 6. Sudariusi sutartį su pacientu įmonė į MPN posistemį įveda nuomojamos medicinos priemonės modelį ir serijos numerį ir įkelia perdavimo–priėmimo aktą.

 7. Pasibaigus kalendoriniam mėnesiui įmonė VLK per EVIS MPN posistemį pateikia sąskaitas už praeitą mėnesį, aptarnautus pacientus ir gauna apmokėjimą.

Turite klausimų? Ligonių kasoms juos galite pateikti el. paštu [email protected] arba bendruoju telefono numeriu 8 5 232 2222, skambinant iš užsienio +370 5 232 2222.

Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) kviečia teikti paraiškas sudaryti 2024 m. sutartį dėl medicinos priemonių, būtinų apdraustųjų Privalomuoju sveikatos draudimu sveikatos priežiūrai namuose užtikrinti, nuomos išlaidų kompensavimo (toliau – Sutartis) .

Primename, kad ūkio subjektai, pageidaujantys sudaryti Sutartį, pateikia VLK užpildytą 2018 m. birželio 18 d. VLK direktoriaus įsakymu Nr. 1K-186 „Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos ar jos įgaliotų teritorinių ligonių kasų sutarčių su ūkio subjektais dėl medicinos priemonių (prietaisų), būtinų apdraustųjų privalomuoju sveikatos draudimu sveikatos priežiūrai namuose užtikrinti, nuomos išlaidų kompensavimo tipinės formos patvirtinimo“ patvirtintą paraiškos sudaryti Sutartį formą, kuri skelbiama teisės aktų registre adresu https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b5120a20730111e8ae2bfd1913d66d57

Kartu prašome atsiųsti  ir šiuos dokumentus:
1.    Europos Bendrijos (EB) notifikuotos įstaigos išduotą medicinos prietaiso atitikties sertifikatą arba Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos pažymą dėl pranešimo (notifikavimo) apie tiekiamus į Lietuvos rinką medicinos prietaisus įregistravimą (kopiją);
2.    Tiekiamų į rinką medicinos priemonių sąrašą, nurodant gamintojus, jų klasifikavimą, charakteristiką ir naudojimosi instrukciją lietuvių kalba.

Ūkio subjektai, norintys sudaryti 2024 m. sutartis turi iki š. m. rugsėjo 15 dienos pateikti paraiškas dėl Sutarties sudarymo tiesiogiai arba paštu adresu Europos a. 1, Vilnius arba elektroniniu paštu [email protected] (šiuo atveju paraiška turi būti pasirašyta kvalifikuotu elektroniniu parašu). Pažymime, kad kartu su paraiška teikiamų dokumentų kopijos turi būti patvirtintos Dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

Sutarties projektas bus derinamas ir sutartis pasirašoma iki š. m. gruodžio 23 dienos.

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-09-07