BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


PSD laikotarpių galiojimas

Privalomojo sveikatos draudimo (PSD) galiojimo laikotarpiai nustatomi tik įregistruotiems į Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registrą (DPSDR) gyventojams.

Jei gyventojas nėra įregistruotas į DPSDR, jo PSD galiojimo laikotarpiai nenustatomi.

PSD galiojimo laikotarpiai registro sistemoje nustatomi automatiniu būdu pagal DPSDR duomenų teikėjų ir susijusių registrų pateiktus duomenis apie draudžiamųjų teisinį statusą ir (arba) mokėtas PSD įmokas.

Turite klausimų? Ligonių kasoms juos galite pateikti el. paštu info@vlk.lt arba bendruoju telefono numeriu (8 5) 232 2222, skambinant iš užsienio +370 5 232 2222.

Dirbančių ir atlyginimus gaunančių draudžiamųjų asmenų privalomasis sveikatos draudimas įsigalioja nuo tos dienos, kurią atsirado pagrindas mokėti privalomojo sveikatos draudimo įmokas ir galioja iki atitinkamo teisinio statuso netekimo dienos.

Mokančių privalomojo sveikatos draudimo įmokas asmenų privalomasis sveikatos draudimas įsigalioja nuo tos dienos, kurią buvo pradėtos mokėti privalomojo sveikatos draudimo įmokos, ir galioja iki mėnesio, buvusio prieš tą mėnesį, kurį privalomojo sveikatos draudimo įmokos nebuvo sumokėtos, paskutinės dienos.

Tais atvejais, kai privalomojo sveikatos draudimo įmokos nesumokamos, privalomasis sveikatos draudimas įsigalioja nuo tos dienos, kai yra sumokėtas įsiskolinimas, bet ne daugiau kaip už 5 metus.

Savarankiškai dirbantys asmenys Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje metu turi teisę privalomojo sveikatos draudimo įmokų nemokėti, tačiau visas nesumokėtas privalomojo sveikatos draudimo įmokas už Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir karantino laikotarpį privalės sumokėti per 2 metus nuo tos dienos, kai Vyriausybės paskelbta ekstremalioji situacija ir karantinas bus atšaukiami.

Valstybės lėšomis draudžiami asmenys apdraustaisiais laikomi nuo Lietuvos respublikos sveikatos draudimo įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje nurodyto statuso įgijimo dienos iki jo netekimo dienos.

  Apdraustųjų grupė Draudimo nustatymo tvarka Duomenis teikia
1. privalomosios karo tarnybos kariai draudimo galiojimo laikotarpiai, kai už asmens sveikatos priežiūros paslaugas mokama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, automatiškai nustatomi pagal privalomosios pradinės karo tarnybos pradžios ir pabaigos datas

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija ​ ​

2. privalomosios karo tarnybos kariai, kurie, paskelbus mobilizaciją, buvo pašaukti į karinius mokymus draudimo galiojimo laikotarpiai, kai už asmens sveikatos priežiūros paslaugas mokama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, automatiškai nustatomi pagal draudžiamųjų karinių mokymų pradžios ir pabaigos datas
3. draudžiamieji, kurie yra užregistruoti Užimtumo tarnyboje kaip bedarbiai PSD galiojimo laikotarpiai automatiškai nustatomi pagal bedarbio statuso įgijimo ir netekimo datas

Lietuvos Užimtumo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Užimtumo tarnyba) ​

4. draudžiamieji, dalyvaujantys vykdant Užimtumo tarnybos organizuojamas profesinių mokymų priemones PSD galiojimo laikotarpiai automatiškai nustatomi pagal Užimtumo tarnybos suteikto statuso įgijimo ir netekimo datas
5. draudžiamieji, kurie yra pripažinti neįgaliaisiais teisės aktų nustatyta tvarka PSD galiojimo laikotarpiai automatiškai nustatomi pagal neįgaliems asmenims nustatyto darbingumo lygio (jei jis nustatytas) ar neįgalumo lygio (jei jis nustatytas), ar bendrųjų pirminių specialiųjų poreikių (jei jie nustatyti), pradžios ir pabaigos datas Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
6. draudžiamieji pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvius – kariai savanoriai, laisvės kovų dalyviai, reabilituoti politiniai kaliniai ir jiems prilyginti asmenys, tremtiniai ir jiems prilyginti asmenys, taip pat draudžiamieji, prisidėję prie Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinių likvidavimo, buvę geto kaliniai, mažamečių fašistinių prievartinio įkalinimo vietų kaliniai ir draudžiamieji, kuriems įstatymų nustatyta tvarka pripažintas Afganistano karo dalyvių teisinis statusas PSD galiojimo laikotarpiai automatiškai nustatomi pagal draudžiamųjų atitinkamo statuso įgijimo ir netekimo datas

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras

7. draudžiamieji valstybės pripažįstamų tradicinių religinių bendrijų dvasininkai, dvasininkų rengimo mokyklų studentai ir vienuolijų noviciatuose atliekančių vienuolinę formaciją naujokai PSD galiojimo laikotarpiai automatiškai nustatomi pagal draudžiamųjų atitinkamo statuso įgijimo ir netekimo datas valstybės pripažįstamos tradicinės religinės bendrijos
8. nesulaukęs senatvės pensijos amžiaus ir neturintis draudžiamųjų pajamų Lietuvos Respublikos Prezidento sutuoktinis PSD galiojimo laikotarpiai automatiškai nustatomi pagal Lietuvos Respublikos Prezidento kadencijos laikotarpio pradžios ir pabaigos datas Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija
9. draudžiamieji, kuriems teismo nutartimi paskirtos priverčiamosios medicinos priemonės. draudimo galiojimo laikotarpiai, kai už asmens sveikatos priežiūros paslaugas mokama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, automatiškai nustatomi pagal priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo šiems draudžiamiesiems pradžios ir pabaigos datas viešoji įstaiga Rokiškio psichiatrijos ligoninė
10. nuolat gyvenantys Lietuvoje Rusijos Federacijos kariškiai pensininkai ir jų šeimos nariai, turintys teisę į kompensuojamą medicinos pagalbą Lietuvos Respublikoje laikotarpiai, kuriais Rusijos Federacijos kariškiams pensininkams ir jų šeimos nariams sveikatos priežiūros paslaugų išlaidos kompensuojamos Rusijos Federacijos lėšomis, automatiškai nustatomi pagal Rusijos Federacijos ambasados Lietuvos Respublikoje pateiktus duomenis apie šių laikotarpių pradžios ir pabaigos datas Socialinio aprūpinimo skyrius prie Rusijos Federacijos ambasados Lietuvos Respublikoje
11. dirbantys pagal darbo sutartis, turintys darbo arba jų esmę atitinkančius santykius draudžiamieji PSD galiojimo laikotarpiai automatiškai nustatomi pagal draudžiamųjų darbo arba jų esmę atitinkančių santykių pradžios ir pabaigos datas

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SODRA)

12. draudžiamieji, kurie yra nutraukę darbo arba jų esmę atitinkančius santykius ir kuriems yra išmokėtos (apskaičiuotos) išeitinės išmokos ar kompensacijos PSD galiojimo laikotarpiai trunka tiek mėnesių, už kiek buvo išmokėta (apskaičiuota) vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka arba kompensacija
13. draudžiamieji, gaunantys pajamas pagal autorines sutartis, taip pat sporto veiklos, atlikėjo veiklos pajamas (išskyrus draudžiamuosius, kurie verčiasi atitinkama individualia veikla) ir privalomojo sveikatos draudimo įmokas mokančius nuo pajamų, nuo kurių skaičiuojamos socialinio draudimo įmokos PSD galiojimo laikotarpiai automatiškai nustatomi pagal privalomojo sveikatos draudimo įmokų mokėjimo ataskaitiniais metais duomenis, skaičiuojant nuo pirmosios įmokos sumokėjimo datos. Šie laikotarpiai trunka tiek mėnesių, už kiek ataskaitiniais metais buvo sumokėta, bet ne ilgiau nei iki ataskaitinių metų pabaigos
14. draudžiamieji, kurie verčiasi individualia (ne žemės ūkio) veikla

PSD galiojimo laikotarpiai automatiškai nustatomi pagal privalomojo sveikatos draudimo įmokų mokėjimo duomenis, skaičiuojant nuo įmokos sumokėjimo datos, ir trunka tiek mėnesių, už kiek buvo sumokėta ​ ​ ​ ​ ​ ​

15. individualių įmonių savininkai, ūkinių bendrijų tikrieji nariai, taip pat mažųjų bendrijų nariai
16. draudžiamieji, kurie verčiasi individualia žemės ūkio veikla ir yra pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtojai, kurių žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis dydis pagal valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro atliktus skaičiavimus už praėjusių metų mokestinį laikotarpį nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. yra daugiau negu 2 ekonominio dydžio vienetai (toliau – EDV)
17. draudžiamieji, kurie verčiasi individualia žemės ūkio veikla ir nėra PVM mokėtojai, kurių žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis dydis pagal valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro atliktus skaičiavimus už praėjusių metų laikotarpį nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. yra daugiau negu 2 EDV
18. draudžiamieji, kurie verčiasi individualia žemės ūkio veikla ir kurių žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis dydis pagal valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro atliktus skaičiavimus už praėjusių metų laikotarpį nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. yra 2 ir mažiau negu 2 EDV (nesvarbu, ar tokie draudžiamieji yra PVM mokėtojai, ar ne)
19. draudžiamieji, kurie vykdo individualią veiklą pagal įsigytus verslo liudijimus
20. savarankiškai mokantys privalomojo sveikatos draudimo įmokas draudžiamieji
21. meno kūrėjo statusą turintys draudžiamieji PSD galiojimo laikotarpiai automatiškai nustatomi pagal meno kūrėjo statuso įgijimo ir jo netekimo datas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SODRA)
22. draudžiamieji, kurie pagal paslaugų kvitą teikia žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas PSD galiojimo laikotarpiai automatiškai nustatomi pagal duomenis apie suteiktą pagal paslaugų kvitą žemės ūkio ir miškininkystės paslaugą ir ją teikusį asmenį Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SODRA)
23. draudžiamuosius, gaunančius Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatyme nurodytas pašalpas, nuo kurių skaičiuojamas gyventojų pajamų mokestis PSD galiojimo laikotarpiai automatiškai nustatomi pagal pašalpų gavimo pradžios ir pabaigos datas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SODRA)
24. draudžiamieji, gaunantys Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytą bet kurios rūšies pensiją PSD galiojimo laikotarpiai automatiškai nustatomi pagal draudžiamųjų pensijų gavimo pradžios ir pabaigos datas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SODRA)
25. nedirbantys darbingo amžiaus draudžiamieji, turintys įstatymų nustatytą būtinąjį valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą valstybinei socialinio draudimo senatvės pensijai gauti PSD galiojimo laikotarpiai automatiškai nustatomi pagal valstybinio socialinio pensijų draudimo stažo apskaičiavimo datą Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SODRA)
26. draudžiamieji, atliekantys savanorišką praktiką Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo nustatyta tvarka PSD galiojimo laikotarpiai automatiškai nustatomi pagal draudžiamųjų savanoriškos praktikos atlikimo pradžios ir pabaigos datas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SODRA)
27. draudžiamieji Mažųjų bendrijų vadovai, kurie pagal Mažųjų bendrijų įstatymą nėra tų mažųjų bendrijų nariai ir privalomojo sveikatos draudimo įmokas moka nuo pajamų, nuo kurių skaičiuojamos socialinio draudimo įmokos PSD galiojimo laikotarpiai automatiškai nustatomi pagal privalomojo sveikatos draudimo įmokų mokėjimo duomenis – tą kalendorinį mėnesį, kurį sumokamos privalomojo sveikatos draudimo įmokos. Draudėjui neįvykdžius pareigos sumokėti privalomojo sveikatos draudimo įmokų, Mažųjų bendrijų vadovai laikomi apdraustaisiais tą mėnesį, kurį įmokos už juos privalėjo būti sumokėtos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SODRA)
28. draudžiamieji suimtieji ir nuteistieji, atliekantys arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes PSD galiojimo laikotarpiai automatiškai nustatomi pagal automatiškai nustatomi pagal draudžiamųjų atitinkamo teisinio statuso įgijimo ir netekimo datas Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
29. draudžiamieji mokiniai (įskaitant pilnamečius asmenis), kurie mokosi Lietuvos Respublikos mokyklose pagal bendrojo ugdymo programas (išskyrus pilnamečius asmenis, kurie mokosi pagal suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas) ir pagal formaliojo profesinio mokymo programas PSD galiojimo laikotarpiai automatiškai nustatomi pagal mokinio statuso įgijimo ir jo netekimo datas. Tais atvejais, kai mokinio statuso netekimo data Mokinių registre nenurodoma, PSD galiojimo laikotarpis tęsiamas iki einamųjų mokslo metų pabaigos. Jei iki tų metų pabaigos Mokinių registras nepateikia duomenų apie mokinio statuso netekimo datą, PSD galiojimo laikotarpis toliau tęsiamas prasidėjusiais einamaisiais mokslo metais Nacionalinė švietimo agentūra (Mokinių registro duomenys)
30. draudžiamieji Lietuvos Respublikos aukštųjų mokyklų studentai, studijuojantys pagal nuolatinės studijų formos studijų programas PSD galiojimo laikotarpiai automatiškai nustatomi pagal studento statuso įgijimo ir jo netekimo datas. Tais atvejais, kai studento statuso netekimo data Studentų registre nenurodoma, draudžiamojo PSD galiojimo laikotarpis tęsiamas iki einamųjų mokslo metų pabaigos. Jei iki tų metų pabaigos Studentų registras nepateikia duomenų apie studento statuso netekimo datą, PSD galiojimo laikotarpis toliau tęsiamas prasidėjusiais einamaisiais mokslo metais Nacionalinė švietimo agentūra (Studentų registro duomenys)
31. užsieniečiai, kuriems yra suteikta laikinoji apsauga Lietuvos Respublikoje draudimo galiojimo laikotarpiai, kai už asmens sveikatos priežiūros paslaugas mokama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, automatiškai nustatomi pagal suteiktos laikinosios apsaugos pradžios ir pabaigos datas

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija (Užsieniečių registro duomenys)​

32. valstybės remiami draudžiamieji, gaunantys socialines pašalpas PSD galiojimo laikotarpiai automatiškai nustatomi pagal socialinių pašalpų gavimo pradžios ir pabaigos datas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
33. draudžiamieji, sergantys visuomenei pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis, įtrauktomis į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintą sąrašą draudžiamieji, sergantys visuomenei pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis, įtrauktomis į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintą sąrašą VLK (SVEIDRA) arba pirminių duomenų šaltinis
34. draudžiamieji, kuriems Sveikatos draudimo įstatymas taikomas vadovaujantis ES socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentais PSD galiojimo laikotarpiai automatiškai nustatomi pagal ES socialinės apsaugos duomenų mainų informacinės sistemos duomenis apie laikotarpių, kuriais draudžiamasis turi teisę gauti išmokas natūra gyvenamojoje ES valstybėje narėje, pradžios ir pabaigos datas VLK (EDMIS)
35. draudžiamieji iki 18 metų PSD galiojimo laikotarpiai automatiškai nustatomi nuo jų gimimo datos iki pilnametystės datos Lietuvos Respublikos gyventojų registras
36. draudžiamieji, kuriems suteiktas perkeliamojo asmens statusas ir kurie yra įrašyti į perkeliamųjų asmenų sąrašą PSD galiojimo laikotarpiai automatiškai nustatomi nuo perkeliamųjų asmenų statuso įgijimo pradžios iki statuso netekimo datos Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Jei draudžiamųjų duomenys PSD nustatyti nekaupiami kitose valstybės institucijose, valstybės informacinėse sistemose ar susijusiuose valstybės registruose, tokie draudžiamieji reikiamus duomenis PSD laikotarpiams tvarkyti Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir Šiaulių teritorinėms ligonių kasoms (teritoriniams DPSDR tvarkytojams) turi pateikti patys.

  Apdraustųjų grupė Dokumentai, kuriuos TLK Gyventojų aptarnavimo skyriui turi pateikti draudžiamasis PSD galiojimo laikotarpiai
1. draudžiamosios nedirbančios nėščios moterys pateikia Lietuvos ar kitos ES valstybės narės gydymo įstaigos (gydytojo) išduotą dokumentą, patvirtinantį nėštumo laikotarpį (nėštumo savaičių skaičių, numatomą gimdymo datą) draudimo laikotarpiui apskaičiuoti. PSD galiojimo laikotarpiai nustatomi pagal nėštumo savaičių skaičių arba numatomą gimdymo datą – nuo 28 nėštumo savaitės iki gimdymo ir 56 dienos po gimdymo arba 70 dienų iki gimdymo ir 56 dienos po gimdymo
2. šeimos pasirinkimu vienas iš tėvų (įtėvių), auginantis vaiką iki aštuonerių metų arba du ir daugiau nepilnamečių vaikų ir pageidaujantis būti draudžiamas valstybės lėšomis

pateikia savo ir vaiko (-ų) duomenis, užpildydamas Prašymo nustatyti PSD valstybės lėšomis laikotarpį formą (Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro duomenų tvarkymo tvarkos aprašo 2 priedas);

 

tais atvejais, kai anksčiau nustatytą vieno iš tėvų (įtėvių) privalomojo sveikatos draudimo valstybės lėšomis galiojimo laikotarpį prašoma nutraukti – teismo sprendimą arba kitą dokumentą, patvirtinantį, kad vienas iš vaiko (-ų) tėvų (įtėvių) vaiko (-ų) neaugina.

 

PSD galiojimo laikotarpiai nustatomi įvertinant vaikų skaičių ir amžių pagal prašyme nurodytus duomenis – nuo prašyme nurodytos datos arba nuo vaiko gimimo datos iki jam sukaks 8 metai (jei auginamas vienas vaikas) arba iki antro (priešpaskutinio) nepilnamečio vaiko pilnametystės (jei auginami du ir daugiau nepilnamečių vaikų)
3. vienas iš globėjų (rūpintojų), nustatyta tvarka paskirtas vaiko globėju (rūpintoju), šeimoje globojantis vaiką iki aštuonerių metų arba du ir daugiau nepilnamečių vaikų ir pageidaujantis būti draudžiamas valstybės lėšomis

pateikia dokumentus, patvirtinančius draudžiamojo pripažinimą globėju (rūpintoju) ir globos (rūpybos) laikotarpius

PSD galiojimo laikotarpiai automatiškai nustatomi įvertinant vaikų skaičių ir amžių pagal globėjo (rūpintojo) pateikto dokumento duomenis – nuo vaiko globos (rūpybos) nustatymo datos iki globojamajam vaikui sukaks 8 metai (jei globojamas vienas vaikas) arba nuo globos (rūpybos) nustatymo datos iki antro globojamo vaiko pilnametystės (jei globojami du ir daugiau nepilnamečių vaikų), bet ne ilgiau, nei teisės aktais nustatyta atitinkamų vaikų globa (rūpyba). Laikinos globos (rūpybos) atveju nustatomas 2 (dvejų) metų PSD galiojimo laikotarpis nuo sprendimo dėl globos (rūpybos) paskyrimo (patvirtinimo) priėmimo datos (arba nuo PSD laikotarpio pratęsimo datos, jei draudžiamasis dėl draudimo duomenų tvarkymo kreipiasi pakartotinai)
4. studijuojantys/besimokantys ES valstybių narių mokyklose pageidaujantys būti draudžiami valstybės lėšomis pateikia dokumentą, patvirtinantį, kad jie mokosi/studijuoja ES valstybės narės mokykloje (turi būti nurodyta mokslo/studijų vieta, mokslo/studijų forma, mokslo/studijų pradžios ir pabaigos datos) PSD galiojimo laikotarpiai nustatomi pagal pateikto dokumento duomenis – nuo dokumente nurodytos mokslo/studijų (studijų dalies) pradžios datos iki einamųjų mokslo metų mokslo/studijų (studijų dalies) pabaigos datos arba iki einamųjų mokslo metų pabaigos datos (jei mokslo/studijų arba studijų dalies pabaigos data dokumente nenurodyta)
5. šeimos pasirinkimu vienas iš tėvų (įtėvių), slaugantis namuose asmenį, kuriam nustatytas neįgalumo lygis (vaiką invalidą), arba neįgalų asmenį, pripažintą nedarbingu (iki 2005 m. liepos 1 d. – I grupės invalidu) iki 24 metų, arba asmenį, pripažintą nedarbingu (iki 2005 m. liepos 1 d. – I grupės invalidu) iki 26 metų dėl ligų, atsiradusių iki 24 metų, arba asmenį, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis (iki 2005 m. liepos 1 d. – visiška negalia), ir pageidaujantis būti draudžiamas valstybės lėšomis pateikia dokumentą, patvirtinantį laikotarpį, kuriam yra nustatytas slaugomo asmens neįgalumo (nedarbingumo) lygis arba specialusis nuolatinės slaugos poreikis PSD galiojimo laikotarpiai nustatomi pagal pateikto dokumento duomenis – laikotarpio, kuriam yra nustatytas slaugomo asmens (vaiko) neįgalumo (nedarbingumo) lygis arba specialusis nuolatinės slaugos poreikis, pradžios ir pabaigos datas. Jei šio laikotarpio pabaigos data pateiktame dokumente nenurodoma, PSD galiojimo laikotarpis pirmą kartą nustatomas iki slaugomo vaiko pilnametystės arba 5 (penkeriems) metams nuo neįgalumo (nedarbingumo) lygio arba specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo datos (arba nuo PSD laikotarpio pratęsimo datos, jei draudžiamasis dėl draudimo duomenų tvarkymo kreipiasi pakartotinai)
6. draudžiamasis globėjas ar rūpintojas, nustatyta tvarka paskirtas globėju (rūpintoju) ir slaugantis namuose neįgalų asmenį, kuriam nustatytas neįgalumo lygis (vaiką invalidą), arba asmenį, pripažintą nedarbingu (iki 2005 m. liepos 1 d. – I grupės invalidu) iki 24 metų, arba asmenį, pripažintą nedarbingu (iki 2005 m. liepos 1 d. – I grupės invalidu) iki 26 metų dėl ligų, atsiradusių iki 24 metų, arba asmenį, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis (iki 2005 m. liepos 1 d. – visiška negalia) pateikia dokumentą, patvirtinantį jo pripažinimą globėju (rūpintoju) ir globos (rūpybos) laikotarpius, taip pat dokumentą, patvirtinantį laikotarpį, kuriam yra nustatytas slaugomo asmens neįgalumo (nedarbingumo) lygis arba specialusis nuolatinės slaugos poreikisikis PSD galiojimo laikotarpiai nustatomi pagal pateiktų dokumentų duomenis – nuo globėjų (rūpintojų) paskyrimo datos iki šios globos (rūpybos) pabaigos datos, jeigu ji nurodyta globos (rūpybos) skyrimo dokumentuose. Tais atvejais, kai dokumente globos (rūpybos) laikotarpis nenurodomas arba nurodomas neterminuotas laikotarpis, nustatomas 5 (penkerių) metų PSD galiojimo laikotarpis nuo sprendimo dėl globos (rūpybos) paskyrimo priėmimo datos (arba nuo PSD laikotarpio pratęsimo datos, jei draudžiamasis globėjas ar rūpintojas dėl draudimo duomenų tvarkymo kreipiasi pakartotinai)
7. draudžiamieji, nukentėję per 1991 m. sausio 13-osios ar kitus įvykius gindami Lietuvos nepriklausomybę ir valstybingumą ir pageidaujantys būti draudžiami valstybės lėšomis pateikia dokumentą, patvirtinantį atitinkamo teisinio statuso galiojimo laikotarpį (savivaldybės administracijos išduotą Nepriklausomybės gynėjų ir nukentėjusių asmenų pažymėjimą) PSD galiojimo laikotarpiai nustatomi pagal pateikto dokumento duomenis – nuo teisinio statuso įgijimo datos iki sukaks senatvės pensijos amžius
8. nelydimi nepilnamečiai užsieniečiai asmens duomenis kartu su duomenimis apie suteikto teisinio statuso galiojimo pradžios ir pabaigos datas pateikia nelydimų nepilnamečių užsieniečių teisėti atstovai, įstaigos ar tarnybos, nustačiusios Lietuvos Respublikoje esantį nelydimą nepilnametį užsienietį PSD galiojimo laikotarpiai nustatomi pagal nelydimų nepilnamečių užsieniečių teisinio statuso galiojimo pradžios ir pabaigos datas arba iki jų pilnametystės (jei teisinis statusas nustatytas neterminuotam laikotarpiui)
9. leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje turintys draudžiamieji užsieniečiai, kurie dirbo Lietuvos Respublikoje ne trumpiau kaip 6 mėnesius ir yra užsiregistravę Užimtumo tarnyboje kaip bedarbiai pateikia savo ir nepilnamečių savo šeimos narių asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus (leidimus laikinai gyventi) PSD galiojimo laikotarpiai nustatomi pagal Užimtumo tarnybos suteikto bedarbio statuso įgijimo ir netekimo datas.

PSD apdraustų moksleivių ir studentų, kurie mokslą arba studijas (pvz., pirmosios pakopos studijas) užbaigia vasaros laikotarpiu, nenutraukdami studijų keičia mokslo kryptį, mokslo ar studijų įstaigą, tuo pačiu vasaros laikotarpiu po pirmosios pakopos studijų baigimo stoja į antrosios pakopos studijas ir pan., PSD valstybės lėšomis laikotarpiai galioja iki atitinkamų mokslo metų pabaigos, t. y. iki rugpjūčio 31 dienos.

PSD apdraustų moksleivių ir studentų, kurie mokslą arba studijas (pvz., antros pakopos kursą) užbaigia žiemos laikotarpiu, nenutraukiant studijų atideda diplomo gynimą, dėl ko jų studento statusas pratęsiamas dar vienam semestrui, PSD valstybės lėšomis laikotarpiai galioja iki mokslo arba studijų baigimo mėnesio pabaigos.

PSD valstybės lėšomis apdraustų moksleivių ir studentų, nutraukiančių savo mokslą arba studijas, PSD galiojimas baigiasi mokslo arba studijų nutraukimo mėnesio paskutinę dieną.

Draudžiamieji asmenys Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis kompensuojamas sveikatos priežiūros paslaugas, kompensuojamuosius vaistus ir medicinos pagalbos priemones turi teisę gauti dar vieną mėnesį po to, kai nustoja galioti jų privalomasis sveikatos draudimas. Ši garantija neatleidžia nuo prievolės sumokėti už minėtą mėnesį nustatyto dydžio įmoką. Jeigu įmoka nesumokama, asmenys, kuriems tą mėnesį buvo suteiktos kompensuojamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, atlygina Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui padarytą žalą.

Draudžiamieji, neturintys teisės dar vieną mėnesį gauti Sveikatos draudimo įstatyme nurodytų sveikatos priežiūros paslaugų, kompensuojamųjų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių, todėl papildomas mėnuo jiems nenustatomas:

  • privalomojo karo tarnybos kariai;
  • privalomojo karo tarnybos kariai, kurie, paskelbus mobilizaciją, buvo pašaukti į karinius mokymus;
  • draudžiamieji, kuriems teismo nutartimi paskirtos priverčiamosios medicinos priemonės;
  • nuolat gyvenantys Lietuvoje Rusijos Federacijos kariškiai pensininkai ir jų šeimos nariai, turintys teisę į kompensuojamąją medicinos pagalbą Lietuvos Respublikoje;
  • užsieniečiai, kuriems yra suteikta laikinoji apsauga Lietuvos Respublikoje;
  • draudžiamieji, kuriems Sveikatos draudimo įstatymas taikomas vadovaujantis ES socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentais;
  • užsieniečiai, pateikę prašymą suteikti jiems prieglobstį Lietuvos Respublikoje;
  • leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje turintys draudžiamieji užsieniečiai, kurie dirbo Lietuvos Respublikoje ne trumpiau kaip 6 mėnesius ir yra užsiregistravę Užimtumo tarnyboje kaip bedarbiai.

Informacija parengta remiantis Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2017 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. 1K-112 „Dėl Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro duomenų tvarkymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-06-09