BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Apie draudžiamųjų PSD registrą

Lietuvos Respublikos draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registras yra valstybės registras, kurio paskirtis – registruoti draudžiamuosius, rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti, naudoti ir įstatymų nustatytais atvejais teikti duomenis apie draudžiamuosius, atlikti kitus registro duomenų tvarkymo veiksmus.

Asmens duomenų tvarkymo tikslas – identifikuoti draudžiamuosius, Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo nustatytais pagrindais ir sąlygomis nustatyti draudžiamiems asmenims privalomojo sveikatos draudimo laikotarpius ir teikti šių laikotarpių duomenis registro duomenų gavėjams.

Draudžiamųjų registro valdytojas ir registre tvarkomų asmens duomenų valdytojas yra Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VKL).

Registro tvarkytojai ir registre tvarkomų asmens duomenų tvarkytojai yra VLK ir teritorinės ligonių kasos (TLK) – Vilniaus TLK, Kauno TLK, Klaipėdos TLK, Šiaulių TLK, Panevėžio TLK.

Turite klausimų? Ligonių kasoms juos galite pateikti el. paštu info@vlk.lt arba bendruoju telefono numeriu (8 5) 232 2222, skambinant iš užsienio +370 5 232 2222.

Duomenis apie draudžiamuosius VLK teikia:

1. Lietuvos Respublikos gyventojų registras teikia duomenis apie Lietuvos gyventojus ir jiems išduotus asmens dokumentus;

2. Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registras teikia:

 • duomenis apie dirbančius ir gaunančius atlyginimus draudžiamuosius, kartu su nedraudiminiais laikotarpiais (jeigu tokių laikotarpių yra);
 • duomenis apie draudžiamuosius, kuriems išmokėta (apskaičiuota) išeitinė išmoka arba kompensacija – už kiek mėnesių išmokėta (apskaičiuota) vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka arba kompensacija;
 • duomenis apie draudžiamuosius, gaunančius pajamas pagal autorinę sutartį, taip pat pajamas iš sporto ar atlikėjo veiklos, gaunančius tantjemas arba atlygį už veiklą stebėtojų taryboje ar valdyboje, paskolų komitete, mokamą vietoj tantjemų arba kartu su tantjemomis – teikiami šių asmenų privalomojo sveikatos draudimo įmokų mokėjimo duomenys;
 • duomenis apie draudžiamuosius, kurie vykdo individualią (ne žemės ūkio) veiklą, individualių įmonių savininkų, ūkinių bendrijų tikrųjų narių, taip pat mažųjų bendrijų narių ir mažųjų bendrijų vadovų, kurie pagal Lietuvos Respublikos mažųjų bendrijų įstatymą nėra tų mažųjų bendrijų nariai, individualią žemės ūkio veiklą vykdančių draudžiamųjų, kurių žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis dydis (EDV) yra daugiau negu 2 ekonominio dydžio vienetai – teikiami šių asmenų privalomojo sveikatos draudimo įmokų mokėjimo duomenys;
 • duomenis apie draudžiamuosius, kurie vykdo individualią žemės ūkio veiklą, kurių žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis dydis yra 2 EDV ir mažiau negu 2 EDV (nesvarbu, ar tokie draudžiamieji yra PVM mokėtojai, ar ne) – teikiami šių asmenų privalomojo sveikatos draudimo įmokų mokėjimo duomenys;
 • duomenis apie draudžiamuosius, kurie vykdo individualią veiklą pagal įsigytus verslo liudijimus – teikiami šių asmenų privalomojo sveikatos draudimo įmokų mokėjimo duomenys;
 • duomenis apie draudžiamuosius, kurie privalomojo sveikatos draudimo įmokas moka savarankiškai – teikiami šių asmenų privalomojo sveikatos draudimo įmokų mokėjimo duomenys;
 • duomenis apie draudžiamuosius, turinčius meno kūrėjo statusą – teikiami šių asmenų meno kūrėjo statuso įgijimo ir netekimo datos;
 • duomenis apie draudžiamuosius, kurie pagal paslaugų kvitą teikia žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas – teikiami kvito išrašymo duomenys;
 • duomenis apie draudžiamuosius, gaunančius išmokas pagal Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą, iš kurių išskaitomas gyventojų pajamų mokestis Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nustatyta tvarka – teikiamos šių asmenų Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatyme nurodytų pašalpų gavimo pradžios ir pabaigos datos;
 • duomenis apie draudžiamuosius, gaunančius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytą bet kurios rūšies pensiją arba bet kurios rūšies šalpos kompensaciją – teikiamos šių asmenų išmokų gavimo pradžios ir pabaigos datos;
 • duomenis apie draudžiamuosius, gaunančius bet kurios rūšies pensiją pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis (su Baltarusija ir Ukraina) – teikiamos šių asmenų išmokų gavimo pradžios ir pabaigos datos;
 • duomenis apie draudžiamuosius, turinčius įstatymų nustatytą būtinąjį valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą valstybinei socialinio draudimo senatvės pensijai gauti arba turinčius iki 2017 m. gruodžio 31 d. įgytą ne mažesnį kaip 30 metų pensijų socialinio draudimo stažą socialinio draudimo senatvės pensijai gauti – teikiamos šių asmenų valstybinio socialinio pensijų draudimo stažo apskaičiavimo datos;
 • duomenis apie draudžiamuosius, atliekančius savanorišką praktiką Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo nustatyta tvarka, – teikiami šių asmenų savanoriškos praktikos atlikimo laikotarpiai.

3. Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registras teikia duomenis apie draudžiamuosius, kurie yra suimtieji ir nuteistieji, atliekantys arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes – teikiamos šių asmenų atitinkamo teisinio statuso galiojimo pradžios ir pabaigos datos;
4. Mokinių registras teikia duomenis apie draudžiamuosius, kurie mokosi Lietuvos Respublikos mokyklose – teikiamos mokinio statuso galiojimo pradžios ir pabaigos datos;
5. Studentų registras teikia duomenis apie draudžiamuosius, kurie studijuoja Lietuvos Respublikos aukštuosiuose mokyklose pagal nuolatinės studijų formos studijų programas – teikiamos šių asmenų studento statuso galiojimo pradžios ir pabaigos datos;
6. Užsieniečių registras teikia duomenis apie užsieniečius, kuriems suteikta teisė gyventi Lietuvoje;
7. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija iš Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos teikia duomenis apie asmenis, gaunančius socialines pašalpas – teikiamos šių asmenų išmokų gavimo pradžios ir pabaigos datos;
8. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teikia duomenis apie neįgalius draudžiamuosius – teikiamos darbingumo lygio (jeigu jis buvo nustatomas), neįgalumo lygio (jeigu jis buvo nustatomas), specialiųjų poreikių galiojimo pradžios ir pabaigos datos;
9. Užimtumo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pateikia duomenis apie draudžiamuosius asmenis, kuriems suteiktas bedarbio statusas, taip pat apie asmenis, kurie dalyvauja Užimtumo tarnybos organizuojamose profesinio mokymo priemonėse, jeigu su jais nesudaromos darbo sutartys – teikiamos šių asmenų bedarbio statuso registravimo pradžios ir pabaigos datos;
10. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija pateikia duomenis apie Lietuvos Respublikos privalomosios karo tarnybos karius, paskelbus mobilizaciją pašauktus į karinius mokymus įgyti pagrindinio karinio parengtumo, – šių asmenų karinių mokymų pradžios ir pabaigos datas;
11. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras pateikia duomenis apie draudžiamiems suteikto atitinkamo teisinio statuso pradžios ir pabaigos datas;
12. valstybės pripažįstamos tradicinės religinės bendrijos pateikia duomenis apie draudžiamuosius dvasininkus;
13. viešoji įstaiga Rokiškio psichiatrijos ligoninė pateikia duomenis apie draudžiamuosius – šiems asmenims taikomų priverčiamųjų medicinos priemonių pradžios ir pabaigos datas;
14. Socialinio aprūpinimo skyrius prie Rusijos Federacijos ambasados Lietuvos Respublikoje pateikia Rusijos Federacijos kariškių pensininkų ir jų šeimos narių duomenis;
15. Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pateikia duomenis apie draudžiamuosius, kuriems suteiktas perkeliamojo asmens statusas ir kurie yra įrašyti į perkeliamųjų asmenų sąrašą – perkeliamųjų asmenų statuso įgijimo pradžios ir pabaigos datas;
16. nelydimų nepilnamečių užsieniečių teisėti atstovai, įstaigos ar tarnybos, nustačiusios Lietuvos Respublikoje esantį nelydimą nepilnametį užsienietį, pateikia duomenis apie nelydimam nepilnamečiui suteikto teisinio statuso pradžios ir pabaigos datas.

Duomenis apie draudžiamuosius teritoriniams registro tvarkytojams (TLK pagal gyvenamąją vietą) VLK nustatyta tvarka teikia:

 • draudžiamosios nedirbančios moterys pateikia teritoriniam registro tvarkytojui dokumentą su duomenimis apie nėštumo laikotarpį (nėštumo savaičių skaičių, numatomą gimdymo datą) draudimo laikotarpiui apskaičiuoti;
 • šeimos pasirinkimu vienas iš tėvų (įtėvių), auginantis vaiką iki aštuonerių metų arba du ir daugiau nepilnamečių vaikų, pageidaujantis būti draudžiamas valstybės lėšomis, pateikia nustatytos formos prašymą, kuriame nurodo savo ir savo vaiko (-ų) asmens  duomenis;
 • vienas iš globėjų (rūpintojų), nustatyta tvarka paskirtas vaiko globėju (rūpintoju), šeimoje globojantis vaiką iki aštuonerių metų arba du ir daugiau nepilnamečių vaikų, pageidaujantis būti draudžiamas valstybės lėšomis, pateikia dokumentus su duomenimis apie pripažinimą globėju ir globos laikotarpiais;
 • draudžiamieji, besimokantys ar studijuojantys ES valstybių narių mokyklose, pageidaujantys būti draudžiami valstybės lėšomis, pateikia dokumentą su duomenimis apie mokslą/studijas ES valstybės narės mokykloje (mokslo/studijų vieta, mokslo/studijų forma, mokslo/studijų pradžios ir pabaigos datos) draudimo laikotarpiui apskaičiuoti;
 • šeimos pasirinkimu vienas iš tėvų (įtėvių), slaugantis namuose asmenį, kuriam nustatytas neįgalumo lygis (vaiką invalidą), arba neįgalų asmenį, pripažintą nedarbingu (iki 2005 m. liepos 1 d. – I grupės invalidu) iki 24 metų, arba asmenį, pripažintą nedarbingu (iki 2005 m. liepos 1 d. – I grupės invalidu) iki 26 metų dėl ligų, atsiradusių iki 24 metų, arba asmenį, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis (iki 2005 m. liepos 1 d. – visiška negalia), ir pageidaujantis būti draudžiamas valstybės lėšomis, pateikia dokumentus su duomenimis apie neįgalumo (nedarbingumo) lygio nustatymą arba nurodytais specialiojo nuolatinės slaugos poreikio laikotarpiais;
 • draudžiamasis globėjas ar rūpintojas, paskirtas globėju (rūpintoju) ir slaugantis namuose neįgalų asmenį, kuriam nustatytas neįgalumo lygis (vaiką invalidą), arba asmenį, pripažintą nedarbingu (iki 2005 m. liepos 1 d. – I grupės invalidu) iki 24 metų, arba asmenį, pripažintą nedarbingu (iki 2005 m. liepos 1 d. – I grupės invalidu) iki 26 metų dėl ligų, atsiradusių iki 24 metų, arba asmenį, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis (iki 2005 m. liepos 1 d. – visiška negalia), pateikia dokumentus su duomenimis apie pripažinimą globėju (rūpintoju), globos (rūpybos) laikotarpius, taip pat dokumentus su duomenimis apie neįgalumo (nedarbingumo) lygio nustatymą arba specialiojo nuolatinės slaugos poreikio laikotarpius;
 • draudžiamieji, nukentėję per 1991 m. sausio 13-osios ar kitus įvykius gindami Lietuvos nepriklausomybę ir valstybingumą, pageidaujantys būti draudžiami valstybės lėšomis, pateikia dokumentą su duomenimis apie teisinio statuso suteikimo arba galiojimo laikotarpiais;
 • draudžiamieji, kuriems, vadovaujantis Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentais, taikomas Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymas, ir turintys teisę būti apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu, pateikia teritoriniam registro tvarkytojui asmens Europos ekonominės erdvės valstybės kompetentingos įstaigos išduotą E formos pažymą, kurioje nurodyti privalomojo sveikatos draudimo galiojimo laikotarpiai;
 • nuolat ar laikinai gyvenantys Lietuvos Respublikoje piliečiai šalių, su kuriomis Lietuvos Respublika yra sudariusi tarptautines sutartis dėl privalomojo sveikatos draudimo, ir Lietuvos Respublikos piliečiai, nuolat ar laikinai gyvenantys šalyse, su kuriomis Lietuvos Respublika yra sudariusi tarptautines sutartis dėl privalomojo sveikatos draudimo, bei turintys teisę būti apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu Lietuvoje, pateikia teritoriniam registro tvarkytojui dokumentų, patvirtinančių teisę į privalomąjį sveikatos draudimą, duomenis;
 • leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje arba dalyvaujančių tarptautinėse operacijose, pratybose ir kituose renginiuose užsieniečių, taip pat išlaikytinių pažymėjimą (toliau – statuso pažymėjimas) turintys draudžiamieji užsieniečiai, kurie dirbo Lietuvos Respublikoje ne trumpiau nei 6 mėnesius ir yra įsiregistravę Užimtumo tarnyboje kaip bedarbiai, pateikia savo ir savo nepilnamečių šeimos narių leidimus laikinai gyventi arba statuso pažymėjimus duomenų subjektams identifikuoti registre ir (arba), jei tokio draudžiamojo užsieniečio gyvenimo Lietuvos Respublikoje laikotarpiu gimė vaikas, naujagimio gimimo įrašo duomenis: asmens kodą arba vardą, pavardę ir gimimo datą.

Registro duomenys taisomi:

 • VLK ar teritorinio registro tvarkytojo iniciatyva;
 • Jeigu nustatoma, kad dėl VLK ar TLK kaltės į registro duomenų bazę įrašyti neteisingi, netikslūs ar neišsamūs duomenys, VLK ar TLK privalo ne vėliau kaip per 24 valandas nuo netikslumų nustatymo savo iniciatyva juos ištaisyti ir neatlygintinai pranešti (raštu, el. būdu) apie tai registro duomenų gavėjams ir kitiems, kuriems neteisingi, netikslūs ar neišsamūs duomenys perduoti;
 • Gavus suinteresuoto asmens (duomenų subjekto, registro duomenų teikėjo, registro duomenų gavėjo, susijusio registro ar valstybės informacinės sistemos tvarkytojo) prašymą (raštu, el. paštu) ištaisyti neteisingus ir netikslius, papildyti neišsamius, pašalinti nereikalingus ar neteisėtai surinktus registro duomenis ir juos pagrindžiančius dokumentus.
 • Jeigu nustatoma, kad sąveikos būdu gauti duomenys skiriasi nuo registro duomenų teikėjo pateiktų duomenų, registro objekto registravimo procedūra nestabdoma. Susijusio registro ar informacinės sistemos tvarkytojas neatlygintinai informuojamas apie pastebėtus jo pateiktų duomenų netikslumus, jam persiunčiamos dokumentų, įrodančių, kad duomenys neatitinka, kopijos. 
 • Jeigu nustatoma, kad registro duomenys, gauti sąveikos būdu, gali būti netikslūs ir (ar) neišsamūs, TLK ne vėliau kaip per 24 valandas nuo tariamų netikslumų nustatymo informuoja apie tai (raštu, el. būdu) VLK. VLK ne vėliau kaip per 5 darbo dienas apie tai praneša registro duomenų teikėjui arba susijusio registro ar informacinės sistemos tvarkytojui, pareikalauja ištaisyti netikslumus ir pateikti patikslintus duomenis. Registro duomenų teikėjas arba susijusio registro ar informacinės sistemos tvarkytojas, gavęs VLK prašymą, privalo pateikti patikslintus duomenis arba motyvuotą atsisakymą juos patikslinti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas. 
 • Gavusi registro duomenų teikėjo, informacinės sistemos ar susijusio registro, kurio duomenys į registrą įrašyti sąveikos būdu, motyvuotą atsisakymą pateikti patikslintus duomenis, VLK per 3 darbo dienas nuo atsisakymo gavimo apie tai praneša (raštu, el. būdu) informaciją dėl tariamų netikslumų pateikusiai TLK, o TLK privalo apie tai informuoti asmenį, kurio duomenys gali būti netikslūs ir (ar) neišsamūs, per 3 darbo dienas nuo VLK atsakymo gavimo.
 • Neteisingi, netikslūs registro duomenys, kurie į registrą įrašyti sąveikos būdu, taisomi automatiškai, registro duomenų teikėjui, informacinei sistemai arba susijusiam registrui sąveikos būdu pateikus duomenų patikslinimus (atnaujinimus, papildymus).

Draudžiamasis, patvirtinęs asmens tapatybę, turi teisę:

 • susipažinti su registre tvarkomais savo, nepilnamečių savo vaikų, o pateikęs atitinkamą dokumentą, patvirtinantį, kad jis yra globėjas, rūpintojas ar įtėvis, – įvaikių ir asmenų, kuriems paskirta globa ar rūpyba, duomenimis;
 • pateikęs prašymą (raštu, el. paštu) ir netikslumus pagrindžiančius dokumentus, reikalauti patikslinti neteisingus, netikslius ar papildyti neišsamius duomenis, pašalinti nereikalingus arba neteisėtai surinktus duomenis.

Gavęs duomenų subjekto ar registro duomenų teikėjo prašymą (raštu, el. paštu) ištaisyti neteisingus, netikslius, papildyti neišsamius, pašalinti nereikalingus ar neteisėtai surinktus registro duomenis, kai duomenys į registrą įrašyti ne sąveikos būdu, registro tvarkytojas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo suinteresuoto asmens reikalavimą ištaisyti duomenis pagrindžiančių dokumentų gavimo ištaiso prašyme nurodytus netikslumus ir informuoja (raštu, el. paštu) apie tai reikalavusį to asmenį. Jeigu dėl netikslumų ištaisymo registro tvarkytojas turi kreiptis į kitą registro duomenų teikėją, jis turi teisę pratęsti šį terminą dar iki 20 darbo dienų, privalo apie tai ne vėliau kaip kitą darbo dieną pranešti (raštu, el. paštu) suinteresuotam asmeniui ir nurodyti pratęsimo priežastis.

Jeigu nustatoma, kad suinteresuoto asmens prašymas ištaisyti neteisingus ir netikslius, papildyti neišsamius, pašalinti nereikalingus ar neteisėtai surinktus registro duomenis nepagrįstas, registro tvarkytojas atsisako ištaisyti duomenis ir apie tai praneša (raštu, el. paštu) prašymą pateikusiam suinteresuotam asmeniui, nurodydamas atsisakymo motyvus.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-12-29